Dato: Wed, 17 Oct 2001 14:58:42 GMT


PRESSEMEDDELELSE FRA BARSEBÄCKOFFENSIV: BBOFF FORDØMMER DEN SVENSKE
REGERINGS BESLUTNING OM AT BARSEBÄCKVÆRKET MULIGVIS SKAL KØRE VIDERE EFTER 2003.

BARSEBÄCKOFFENSIV UDTALER:

Den svenske regering savner politisk vilje til at dæmme op for truslen fra Barsebäck.

Det internationale netværk BARSEBÄCKSOFFENSIV fordømmer den svenske regerings afgørelse om ikke allerede nu at tage en definitiv beslutning om at lukke Barsebäck II. Risikoen for flyveulykker på grund af den værkets nære beliggenhed i forhold til Kastrup lufthavn burde i sig selv være nok til at lukke Barsebäck ned. Det er veldokumenteret, at atomkraftværket har og har haft tekniske problemer, som forøger risikoen for det værst tænkelige uheld i tilfælde af et terroristangreb og ved flyulykker. Risikoen for store radioaktive udslip er således større ved Barsebäck end ved andre atomkraftværk.

Dette forhold er blevet påtalt af BARSEBÄCKOFFENSIV umiddelbart efter terroristangrebene i USA, bl.a. ved en henvisning til Energikommissionen/Industridepartementets undersøgelse fra 1979, der blev foretaget af et amerikansk analyseinstitut.

Det forandrede trusselsbillede er blevet ikke så lidt mere påtrængende i lyset af de frygtelige begivenheder i USA den 11. september. Massemedierne i Sverige har ignoreret denne omstændighed, mens man har været opmærksom på problemet i Tyskland og Danmark.

Den svenske regerings forslag om en ny prøvelse af lukningen af Barsebäck kan ses både som en provokation mod den atomkraftkritiske opinion i Danmark, Sverige og Nordtyskland og som en prøveballon før valget i 2002. Selvom Barsebäckspørgsmålet tydeligvis er lavt prioriteret i den svenske opinion, er Vattenfalls datterselskab alligevel blevet kritiseret for den trussel, atomkraftværkerne i Stade, Krümmel og Brunsbüttel udgør for Hamborg.

Både regeringens samarbejdspartnere i Riksdagen om lukning af Barsebäck og afvikling af atomindustrien har bekendtgjort, at Barsebäck II kan lukkes i år 2002 og at beslutningen herom kan tages her til efteråret.

Det internationale netværk BARSEBÄCKOFFENSIV tager regeringens udfordring op og vil i valgåret 2002 organisere fortsatte protester mod alle atomkraftværker og i særdeleshed mod Barsebäck, som er der værst placerede atomkraftværk i verden. Atomkraftværket er endvidere belastet med systemfejl og teknisk forældede konstruktioner. En amerikansk ekspertundersøgelse har konkluderet,at værket ikke er terrorsikret og ikke ville kunne få driftslicens, hvis det lå i USA.

BARSEBÄCKSOFFENSIV opfordrer den danske regering til at lægge pres på den svenske regering for at få lukket Barsebäckværket med det samme.

 

HVAD ER BARSEBÄCKOFFENSIV ?

BARSEBÄCKOFFENSIV blev grundlagt i 1998 som et netværk, der forbinder den tyske, danske og svenske antiatomkraftbevægelse. Netværket har afholdt internationale demonstrationer mod atomkraftværkerne i Barsebäck, Krümmel, Stade, Brokdorf und Brunsbüttel.

Barsebäckoffensivens netværk i DANMARK består af:

MILJØORGANISATIONER:

Det Økologiske Råd,kontaktperson: Christian Ege Jørgensen, tlf. 33 18 19 33
NOAH, kontaktperson: Kim Ejlertsen, tlf. 35 36 12 12
Øko-net, kontaktperson: Lars Myrthu-Nielsen, tlf. 62 24 43 24
Danmarks Naturfredningsforening, kontaktperson Allan Andersen, tlf. 39 17 40 35
O.V.E., kontaktperson, Ann Vikkelsø, tlf. 35 37 36 36
Natur og Ungdom, kontaktperson Søren Mejnert, tlf. 86 22 58 99 og 28 72 95 21
Københavns Miljø- og Energikontor, kontaktperson, Ann Vikkelsø, tlf. 35
37 36 36
Forum for Energi og Udvikling, kontaktperson Michael Kvetny, tlf. 35 24 77 00


POLITISKE PARTIER:

Enhedslisten, kontaktperson: Karl Vogt-Nielsen, tlf. 33 37 50 61
De Grønne, kontaktperson: Niels Henrik Hooge, tlf. 46 35 38 79

 

KONTAKT BARSEBÄCKOFFENSIV:

SVERIGE og TYSKLAND: Ole von Uexküll 040-821960 (om aftenen),
[email protected] eller Roland Ritttman 0046 70 396 8948 eller 0046 410 207 48,
[email protected]

DANMARK: Niels Henrik Hooge 00 45 46 35 38 79 eller 00 45 21 83 79 94,
[email protected] eller [email protected]

HJEMMESIDEADRESSE: www.barseback.de

 

 

Hosted by www.Geocities.ws

1