POLITIKEN 5/11-01

 

Nordisk plan skal lukke Barsebäck

Af Jesper Tornbjerg

Politiken mandag: De nordiske lande forsømmer at tage
spørgsmål om forsyningssikkerhed alvorligt i deres
fælles energipolitik, mener formanden for
Energimiljørådet, direktør Anne Grete Holmsgaard fra
Danmarks Tekniske Universitet.

»Netop den diskussion kan være med til at presse
svenskerne til at lukke Barsebäck. Miljø gør det
desværre ikke alene«, siger Anne Grete Holmsgaard på
baggrund af de seneste mange års debat om Barsebäck,
der ligger 20 kilometer fra København.

Anne Grete Holmsgaard mener, at energiministrene, når
de mødes i dag og i morgen i Helsinki, bør kræve, at
de nationale selskaber, der håndterer elsystemerne,
ser samlet på forsyningssikkerheden i Norden.

Begrebet 'forsyningssikkerhed' har ligget som en rød
tråd i dansk energipolitik siden 1976, hvor det blev
besluttet at mindske landets totale afhængig af olie
fra de arabiske sheiker.

I dag forsyner Danmark sig selv, men spørgsmålet om
forsyningssikkerhed trænger sig igen på både
nationalt, i Norden og i EU.

For eksempel advarer Dansk Industri imod, at samfundet
kan gå i sort - altså at være uden strøm i en periode
- på grund af de enorme mængder vindkraft, der enten
er eller ikke er.

I Sverige og Norge fortsætter elforbruget med at vokse
- uden at der bliver bygget nye kraftværker.

Når Sverige tøver med som lovet at lukke Barsebäck II,
hænger det tæt sammen med nord/syd-problemet.
Svenskerne har 'glemt' at gøre elnettet stærkt nok.

EU-kommissionen har i år udgivet en grønbog om
forsyningssikkerhed.

Den peger på, at flere medlemslande vil droppe
atomkraften samtidig med, at elforbruget i EU stiger
og udslippet af drivhusgasser skal ned.

»Det er en fælles nordisk opgave at få atomkraften ud
af EU, så der i stedet for kan satses på vedvarende
energi, energibesparelser og -effektiviseringer«,
siger Anne Grete Holmsgaard.

Hosted by www.Geocities.ws

1