Nordiska nyheter

2001-10-30

Oro över Sellafield


De nordiska miljöministro över Sellafieldarna krävde ånyo Storbritannien om att göra en aktiv insats för att minska utsläppen från Sellafield-anläggningen som ligger vid kusten i nordvästra England., då de träffade de brittiska ministrarna Margaret Beckett och Michael Meacher i Luxemburg den 29.10.2001. Diskussionen uppföljdes vid de nordiska miljöministrarnas möte i Köpenhamn den 30.10.2001. Spår av technetium-99 (Tc-99) som härstammar från Sellafield-anläggningen, som bearbetar använt kärnbränsle, har nyligen mätts ända upp i Barents-havet och i vattnena kring Svalbard och som senare kommer att nå även de isländska vattnen. Halterna av technetium-99 i brunalg t.ex. i Oslofjorden är enligt norska strålskyddsmyndigheter idag femfaldiga jämfört med år 1997. De nordiska ministrarna betonar minskningen av utsläpp av radioaktiva ämnen bör ha en hög prioritet på agendan för den femte Nordsjökonferensen i Bergen våren 2002. De nordiska ministrarna presenterade för sina kolleger från Storbritannien en alternativ strategi för övervägande: antingen en sänkning av utsläppsgränserna för det radioaktiva avfallet så fort som möjligt, eller lagring av avfallet i väntan på att den bästa möjliga befintliga tekniken kan tas i bruk.


Torkil Sørensen, +45 21 71 71 43, [email protected]

Hosted by www.Geocities.ws

1