Fagpressen på Christiansborg 9/10-01

BEREDSKABSSTYRELSEN: KUN FÅ KØBENHAVNERE DØR VED NEDSMELTNING PÅ
BARSEBÄCK

Et styrt med et fuldt tanket større trafikfly direkte på selve
reaktoreni Barsebäck kunne forårsage en nedsmeltning og en stor geografisk
spredning af radioaktivt brændstof, hvis reaktoren er i drift,
fremgår det af Beredskabsstyrelsens notat om en eventuel terroraktion mod
Barsebäckværket.

På baggrund af Tjernobyl-katastrofen og foreliggende oplysninger
opregner Beredskabsstyrelsen forholdsvis overskuelige konsekvenser
for hovedstadsområdet, hvor frasortering af fødevarer er den vigtigste.

Først og fremmest vil der ikke være øjeblikkelige dødsfald. Der vil
opstå et antal tilfælde skjoldbruskkirtelkræft hos børn, men de vil
hovedsageligt skyldes indtagelse af radioaktivt jod gennem føden og i
mindre grad direkte indånding.

Udviklingen af senskader i form af leukæmi og andre kræftformer som
følge af det værst tænkelige udslip vil over en menneskealder være så
lille, at det ikke kan registreres statistisk. Denne konklusion er en
gentagelse af Miljøstyrelsens redegørelse fra 1981.

Enkelte personer vil få akutte stråleskader, men de kan undgås ved at
gå indendørs, mens den radioaktive sky passerer.

Beredskabsstyrelsens vurderinger bygger på, at reaktoren nedlukkes
samtidig med flystyrtet, hvorved kædereaktionen og dermed
uranspaltningen stopper. Samtidig oplyser Beredskabsstyrelsen, at
nedlukningen tager ca. 4 sekunder (i det tidsrum svarer 800 km/t til
889 meter), og i øvrigt ophører udslip af radioaktive isotoper ikke
umiddelbart, blot fordi reaktoren er lukket ned.

Den vagthavende hos Beredskabsstyrelsen vil inden for højest 15
minutter melde de relevante kommuner om et udslip. Parentetisk bemærket er det
en længere varslingstid end det tidsrum, inden for hvilket danskerne
erfarede om påflyvningerne af World Trade Center i N.Y.

Godt en uge efter terrorangrebene i N.Y. og Washington D.C. den 11.
september udsendte atomkraftmodstanderne i "Barsebäckoffensiv" en
lang redegørelse om, at sikkerhedsspørgsmålet omkring a-kraftværker må
revurderes (omtalt i en redaktørservice 21. september 2001).

Allerede i 1979 blev Barsebäckværket kritiseret af et amerikansk
konsulentfirma dels for manglende sikkerhed i forbindelse med
flyulykker, dels i forbindelse med manglende sikkerhed ved
terrorangreb.

Undersøgelsen var bestilt af det svenske Industridepartements
Energikommission. Kritikken omfattede også de første fem svenske
atomkraftværker, nemlig Barsebäck I og II, Oskarshamn I og II samt
Ringhals I, oplyste "Barsebäckoffensiv". (Dj/091001)
--
Eftertryk kun efter indhentet tilladelse. Artikelbestilling:
Claus Djørup, Fagpressebureauet, Christiansborg
Tlf. 3337 5824, [email protected]

Billedbestilling (forudgående): Pressefotograf P.H. Seifert, tlf.
4586 6086, [email protected]

Hosted by www.Geocities.ws

1