SPØRGSMÅL FRA ENHEDSLISTEN TIL MILJØ- OG ENERGIMINISTEREN

18. september 2001


Udvalgsspørgsmål til Miljø- og energiminister Svend Auken

- Er den danske regering bekendt med opgørelser over (eller kan der
gives et overslag over), hvad det koster at demontere Barsebäck, at
oprette de nødvendige lagre for radioaktivt materiale samt
driftsomkostningerne hertil, og hvis denne udgift f.eks. fordeles over
10 års elproduktion fra Barsebäck, hvad vil elproduktionsprisen i givet
fald da skulle være på strømmen produceret på Barsebäck 2 i forhold til
den pris strømmen sælges til i dag?mvh
Karl Vogt-Nielsen
EL

Hosted by www.Geocities.ws

1