Regeringsja till fortsatta slutförvarsstudier

Från TT (Dagens Nyheter 011101)


Regeringen sade på torsdagen ja till fortsatta
slutförvarsstudier i Oskarshamn, Tierp och Östhammar.

Det innebär att Svensk kärnbränslehantering AB (SKB) i
vår som planerat kan inleda detaljerade
platsundersökningar på de tre orterna.

Beslutet var väntat. Ansvariga myndigheter har redan
sagt ja till att dessa tre orter nu väljs ut för
noggrannare studier inför ett beslut om var det
svenska slutförvaret för utbränt kärnbränsle ska
ligga.

 

Hosted by www.Geocities.ws

1