www.nyteknik.se

Tysklands kansler välkomnar Vattenfall

Dagens Industri/2001-12-15

BERLIN: Statliga energijätten Vattenfalls intåg i
Tyskland välsignas av landets förbundskansler Gerhard
Schröder. Vattenfall har snabbt byggt upp Tysklands
tredje och Europas fjärde största elproducent. Totalt
en investering på närmare 70 miljarder kronor. Det är
den i särklass största
svenska investeringen i Tyskland och kvalificerar sig
bland de största utländska investeringarna i landet.

Tyngden i affären markerades i torsdags kväll då
förbundskansler Gerhard Schröder bjudit in Vattenfalls
VD Lars Josefsson till sitt kontor, Bundeskanzler Amt,
i Berlin. Mötet varade i en timme.

"Vi känner oss välkomna i Tyskland och Gerhard
Schröder betonade att vårt inträde på marknaden skapar
den konkurrens på energimarknaden som regeringen vill
uppnå med avregleringen", säger Lars Josefsson.

Mötet med förbundskanslern resulterade i att Gerhard
Schröder tackade ja till att vara huvudtalare vid det
energiseminarium Vattenfall ska arrangera under våren
i Berlin.
Vinner respekt

Vattenfall har snabbt blivit Tysklands tredje största
elproducent, bara RWE och Eon är större. Vattenfalls
agerande i Tyskland vinner respekt och uppskattning
såväl bland politiker som inom industrin och
finansektorn.

Totalt har Vattenfall investerat uppemot 70 miljarder
kronor. Navet i den tyska expansionen är Hamburgische
Electricitäts-Werke (HEW) där Vattenfall nu äger 74
procent. Hamburg stad äger 25 procent. Vattenfall har
ledningsansvaret för HEW.

Hamburg har option att sälja sin post i HEW till
Vattenfall. Optionen är så konstruerad att staden får
bäst betalt, cirka 8,5 miljarder kronor, ju tidigare
man säljer.
HEW banar väg
"Vi har använt HEW för att etablera det elbolag som
har arbetsnamnet Neue Kraft. Det är HEW som köpt Veag
och Laubag samt aktierna i Bewag", säger Lars
Josefsson.

För att bygga upp den tyska koncernen, som värderas
till närmare 70 miljarder kronor, har 18 miljarder
förts ut ur Sverige. När optionen i HEW ska lösas,
vilket Lars Josefsson räknar med ska ske under våren
2002, kommer det att kosta ytterligare 8,5 miljarder
kronor.

Förvärven i Tyskland har resulterat i att
Vattenfallkoncernens nettoskuldsättning ökat till
drygt 85 miljarder kronor. Det senaste förvärvet av
amerikanska Mirants 44,8 procent i Bewag kostade cirka
17,5 miljarder kronor.

"Med den affären löstes ett antal gordiska knutar. Vi
har nu fått kontroll över kassaflödena. Det var
oerhört viktigt. Vi kan nu skapa det företag som vi
planerat. Det här ska bli Tysklands bästa
elproducent", säger Lars Josefsson.

Flera kritiska röster i Sverige har höjts för att
Vattenfall betalat för mycket för de bolag man köpt.
Den kritiken ger Lars Josefsson inte mycket för.
"Jag vet att vi gjort jättebra affärer. Jag begriper
inte på vilken information man säger att det är dyrt.
Jag efterlyser mer intellektuell höjd i analysen",
säger han.

"Snittpriset för aktierna i Bewag ligger obetydligt
över nuvarande aktiekurs."
Han oroas heller inte av att ratinginstituten kan
komma att nedgradera Vattenfall.
Lars Josefsson känner ett starkt stöd hos ägaren,
staten, för strategin att gå in tungt i Tyskland.
Andra har kritiserat den strategin.

Det tyska intåget har givit Vattenfall en kapacitet
att producera 170 terawattimmar el. Det kan jämföras
med att hela Sverige förbrukar cirka 145
terrawatttimmar.
Vad är det för fördel för svenska elkonsumenter att
Vattenfall köper bolag i Tyskland?

"Vi har bara ett svensktägt elproducerande bolag kvar
i landet, de andra ägs av fransmän, tyskar, och
finländare. Det är viktigt att vi kan vara kvar som
nummer ett i Sverige", säger Lars Josefsson.


Jan Wäingelin

Hosted by www.Geocities.ws

1