Dagens Industri/2001-10-16

Regeringen skjuter upp
stängning av Barsebäck 2

Regeringen bedömer att villkoren för att stänga
Barsebäck 2 inte är uppfyllda och att en ny prövning
därför måste göras år 2003.

Enligt regeringens bedömning bör villkoren stå fast.

Villkoren innebär bland annat att stängningen av
Barsebäck 2 inte leder till att elpriserna påverkas
negativt, att eltillgången för industrin inte
försämras eller att det får negativa konsekvenser
för miljön och klimatet.

Hosted by www.Geocities.ws

1