Beredskabsstyrelsen

Orientering om det statslige redningsberedskab i forbindelse med katastrofen i USA


--------------------------------------------------------------------------------

I forbindelse med katastrofen i USA følger Beredskabsstyrelsen situationen tæt og de 6 beredskabscentre er orienteret. Der er til daglig et højt beredskab på Beredskabsstyrelsens centre, og Beredskabsstyrelsen har mulighed for med kort varsel at skaffe mere materiel og personel (i alt op til 700 mand). Hertil kommer de 500 mand af mobiliseringsstyrken, der vil kunne aktiveres og indsættes inden for 48 timer, hvis regeringen træffer beslutning herom.

Beredskabsstyrelsen er desuden i stand til med meget kort varsel at yde international bistand, hvis der anmodes herom.

Beredskabsstyrelsen har etableret en operativ stab i Birkerød, der løbende følger udviklingen og er klar til om nødvendigt at øge beredskabet.

Beredskabsstyrelsen er i løbende kontakt med sine samarbejdsparter, herunder politiet og forsvaret.

Redningsberedskabet mod ulykker og katastrofer er i Danmark opdelt i 3 niveauer:

Niveau 1:
Består af det kommunale redningsberedskab (brandvæsen), som hurtigt kan indsættes mod alle forekomne ulykker. Hvis kommunens beredskab ikke er tilstrækkeligt, kan der tilkaldes mellemkommunal bistand.

Niveau 2:
Består af 7 kommunale støttepunkter og de 6 statslige beredskabscentre. De i alt 13 støttepunkter kan yde bistand med supplerende specialmateriel.

Niveau 3:
Består af de 6 statslige regionale beredskabscentre, som kan yde bistand med store mængder materiel og mandskabsstyrker.

opdateret 29-10-01 08:42

Hosted by www.Geocities.ws

1