Trang Java Script

 1. Bấm mouse vào đây để download hình vào My Webs
2. Download WaveText.class vô My Webs
3. Copy Javascript ở dưới Paste vô bất cứ chổ nào bạn thích
Trang chinh
 

 

Free Java applets provided by
JavaScript Kit

Hosted by www.Geocities.ws