KHAI BÚT 
XUÂN GIÁP THÂN


Khai bút đầu năm - Xuân Giáp Thân
Nhâm nhi trà nóng - định gieo vần
Ta nhìn chú khỉ - mặt nhăn nhó
Khỉ ngó thân ta - dạng thiếu tin
Niêm vận rõ ràng - văn chải chuốt
Ý tình xúc cảm - nghĩa cân phân
Ta đang phóng bút - đồ con khỉ
Nói nhỏ tai ta, bảo: chẳng cần

XUÂN VỀ TRÊN HẢI NGOẠI

Xuân về bỡ ngỡ phố Houston
Ðâu phải quê hương - mới rộn ràng
Hoa thắm phô đầy trên dải phố
Mai vàng thiếu hẵn - lúc Xuân sang
Ðón mừng Xuân Tết theo phong tục
Cúng giỗ Gia Tiên - chúc họ hàng
Hải ngoại thôi đành nên giản dị
Chờ ngày về nước đón xuân sang 

Nguyễn Hữu Cường
                                                                     

   
 

 MẠNG KHỈ
(Gởi tặng anh Chương)

Nhăn nhó leo trèo - quả cốt Thân
Rừng hoang phá phách chỉ thua Dần
Trái cây ngon chín xơi luôn hết
Nước suối trong veo uống thả giàn
Ðại náo Thiên đình rung điện ngọc
Diệt trừ ma quỷ quấy trần gian
Xưa nay số khỉ từng ngang ngạnh
Chỉ ngán Phật Bà Quán Thế Âm
 


Trang chính  Nhạc xuân  Lời chúc tết  Xuân 

Hosted by www.Geocities.ws