Nhật Trường

Biển mặn
Chiều trên phá Tam Giang
Chuyện hẹn hò
Gọi tên anh
Hiện diện của em
Hoa biển
Hoa chiều
Hoa trinh nữ
Hòn vọng phu (+TThanh,TThúy)
Huynh đệ chi binh
Không bao giờ ngăn cách
 
Lâu đài tình ái
Lệ đá
LK anh hùng tử khí hùng bất tử
Lời cuối cho em
Một lần bay thấp
Một người nằm xuống
Mùa đông của anh
Mười năm tình cũ
Người yêu tôi khóc
Tình đầu tình cuối
Tình phụ
Trên đỉnh mùa đông
Tuyết trắng
Xin em đừng hỏi
 
 
 

Trở lại trang âm nhạc   Trở lại trang chính

 

 

Hosted by www.Geocities.ws