MẠNG KHỈ

Nhăn nh?leo tr? - quả cốt Th?
Rừng hoang ph?ph?h chỉ thua Dần 
Tr? c? ngon ch? xơi lu? hết
Nước suối trong veo uống thả gi? 
?#7841;i n? thi? đ?h rung điện ngọc 
Diệt trừ ma quỷ quấy trần gian
Xưa nay số khỉ từng ngang ngạnh
Chỉ ng? Phật B?Qu? Thế ?
            
              Tặng những người tuổi Th?
    
 

Hosted by www.Geocities.ws

1