Xuân    Lời chúc tết  

 

 

Đà Nẵng vào xuân 

Thành phố lá và hoa

Đà Nẵng thành phố yêu thương

 


 

 

 

 

Hosted by www.Geocities.ws