> Cuoi Hoi VN

 
    
   Cưới xin là một trong những sự kiện quan trọng của cuộc đời mỗi người. Nó đánh dấu một bước ngoặt mới, đòi hỏi người ta phải tiếp xúc với một môi trường mới, xen lẫn cả hạnh phúc và khó khǎn. Xã hội phát triển, các nghi thức cưới cổ truyền cũng có nhiều thay đổi. Thế nhưng, bên cạnh những nét đẹp, nét tích cực của lễ cưới, đã bắt đầu nảy sinh những biểu hiện tiêu cực, đi ngược với chiều hướng thuần phong mỹ tục của dân tộc. Chính vì thế mà từ trước đến nay đã có khá nhiều công trình nghiên cứu cũng như các ý kiến khác nhau bàn về cưới xin ở Việt Nam.
Trong khuôn khổ của một chuyên đề nhỏ hẹp, chúng tôi không có ý định đi sâu vào phân tích tất cả mọi khía cạnh của phong tục, chỉ xin đưa ra một số kiểu cưới từ xưa đến nay nhằm giúp giới trẻ tham khảo để từ đó xây dựng được một mô hình đám cưới mới vừa mang đậm bản sắc dân tộc vừa thể hiện tính hiện đại.


 

Tài liệu tham khảo:

- Hôn lễ xưa và nay (nhiều tác giả).
- Cưới hỏi ngày nay (nhiều tác giả).
- Các báo, tạp chí trong và ngoài nước.


 

 Các nghi thức, ý nghĩa của việc cưới xin, tục ngữ ca dao, phong tục cưới hỏi...


Chuyện cưới, dịch vụ cưới hỏi, chuyện cỗ quê, trang phục cô dâu, hoa cô dâu, chụp ảnh, nữ trang...


Quy ước về việc cưới, thống nhất một hình thức cưới, tổ chức tiệc cưới...
 

 

Hosted by www.Geocities.ws