Cuong Tho


 
Em hãy thu về tất cả hương
Cả bao hoa thắm nở bên đường
Em thu hết cả lời ân ái
Thu cả hương lòng lạc bốn phương

_____________________________

Trang chinh 
     Trang Tiếp Theo


 


Hosted by www.Geocities.ws

Hosted by www.Geocities.ws