Trang Java Script


Copy Style & Script phía dưới vào <body>
 

Trang chinh
 

 
Lưu ý: đoạn script này không Preview được trong lúc Edit (biên soạn)

Hosted by www.Geocities.ws