NG Kerk-logo

Inligting
Gemeente

  

TENTMAKERLERAAR

Ds. Emilť Naudť (tentmakerleraar) is volledig deel van die
bedieningspan van Plettenbergbaai-gemeente. Benewens
Woordverkondiging is hy ook beskikbaar vir pastorale gesprek en
ondersteuning. Kontak hom by telefoonnr. 044-5330142 of
083 4111501.

   ONS GEMEENTEBIBLIOTEEK  

Kom besoek gerus ons biblioteek vir geestelike pitkos. Nadat Gerry Bleeker en Chris Snyman nog verder rakkies ingebou het vir CD's (geestelike en stemmingsmusiek) en soortgelyke video's, is die biblioteek (hoofingang, gangetjie regs af) oopgestel. Daar is boeke en tydskrifte, leesstof vir die tye waarin ons leef, raad vir menslike konflik, ens.
Dis nie alles swaarmoedig nie; eerder inspirerend, soos Hennie Aucamp se "Kommerkrale". Die opnames op band van preke in die Plet-kerk sal ook daar beskikbaar wees. Die versameling sal groei. Ou goed sal verkoop word en nuwes aangekoop word.
As daar 'n spesifieke versoek is, sal gepoog word om daaraan te voldoen. Dis 'n stil hoekie waar 'n mens rustig kan deurkyk en inspirasie kry. Hopelik kom daar later 'n koffiekroeg by en word dit 'n kuierplek. 'n Vrouehoekie en, by geleentheid,'n uitstalling deur Lux Verbi word ook beoog.
Alles is netjies georden, elke stuk voorsien van 'n nommer. In 'n boek word die nommer by die lener se naam en telefoonnommer aangeteken - eenvoudig en maklik vir almal.
Die biblioteek is Sondae nŠ die diens op Plet oop, en Woensdae van 3-4 nm (ter wille van gemeentelede wat op Wittedrif kerk) of per afspraak. 'n Paar dames het 'n diensbeurt aangebied, wat baie waardeer word.
Enige voorstelle om die biblioteek 'n groot lekkerte in die gemeente te maak, sal verwelkom word, sÍ Ita. Skakel haar gerus
na-ure (tel. 533 1191).

WYKSVERDELING VIR LERAARSBEDIENING:

Die dagbestuur van die Kerkraad het nou 'n geografiese verdeling van die gemeente gedoen SLEGS IN TERME VAN LERAARSVERANTWOORDELIKHEID en NIE Vrouediens, basaars en erediensbywoning nie.

Blok A en Blok B se geografiese verdelingslyn is Marineweg en "Why not" af tot Piesangriviermond en die see.

Blok A (ds. Willie) is dus Hark 1 en 2, Plet 1-7, Plet 9-10 alles vanaf "Garden of Eden" tot by N2 / Marineweg-kruising.

Blok B (ds. Chris) is alles onderkant Marineweg tot Tsitsikamma-gemeentegrens. Dit is alle Wittedrift-wyke, Kurland-wyke, Natures Valley en Plet 8, Plet 11-18.

Let op: Elke blok beslaan 'n billike deel van Plet-dorp.


Elke blok het buitewyke -- dus plaaspaaie en verspreide bewoning.

Elke blok se verste besoekpunt is Ī 25km.


Elke blok se lidmaatgetalle is redelik ooreenstemmend.

Soos dit nodig mag wees, word aanpassings gemaak met wyke weerskante van Marineweg. Asseblief dit beteken nie dat enige lidmate nou "onder Wittedrift val" nie. Dis bloot die woonplek van Blok B se leraar! In een, verenigde gemeente is daar vrye keuse om 'n vroeŽ diens in Plet of 'n laat diens in Wittedrift by te woon. Jy werk by die basaar soos altyd. Lidmate van Plet 2-6 wat sedert 1999 deur ds. Leon bedien is, kan hieroor getuig. Daar was geen verandering met enigiets nie.

NED. GEREF. KERK:

Gemeente-afkondigings word by die eredienste uitgedeel en vir aankondigings van die  Kerk in breŽr verband besoek asb. gereeld
http://www.ngkerk.org.za/index2.htm

NUWE INTREKKERS:VanweŽ die baie vakansiegangers en besoekers aan ons gemeente, is dit baie moeilik om nuwe intrekkers te identifiseer. Dit is egter hartseer as u reeds geruime tyd in die gemeente woon, en ons kon nog nie van nader kennis maak nie.
Daarom versoek ons u om die inisiatief te neem, deur 'n nuwe intrekkersvorm (beskikbaar in die voorste voorportaal) in te vul, sodat ons so spoedig moontlik van u weet en u in ons midde kan welkom heet.

KASSETBEDIENING:

Die Plet-eredienste is beskikbaar op kasset by die kerkkantoor teen R15.00 vir twee preke en R10.00 vir een.

NOODSPENS:

Van tyd tot tyd is daar van ons eie lidmate wat tydelik in finansiŽle nood verkeer. Om so spoedig moontlik hulp te verleen, is dit nodig dat ons oor 'n noodspens beskik. Ondersteun ons asseblief deur 'n bydrae in die houer in die kerk se voorportaal te plaas, of aan u diaken te oorhandig.

ARBEIDBEDIENING:

Mense wat wil bydra tot die aankoop van Xhosa-Bybels, kontak Marie Monk by 5331629.

KLEINGROEP-BEDIENING:

Vyf selgemeentes funksioneer tans. Persone wat graag wil inskakel, kan die leraars skakel -- ds. Willie Smith (083 234 1518) en ds. Chris du Preez (535-9439).

GEBEDSBEDIENING:Indien u ‘n behoefte het aan voorbidding, kontak gerus Chris Snyman by 5339002 of Thea Lombard by 5336789.

1 KOR 13:

Die musiekbandjie van 1 Kor 13 is beskikbaar in die kerkkantoor teen R40.

KERK:

Lees meer oor die daaglikse Bybelleesrooster by http://www.leesrooster.org.za/


NASKRIF
Les bes, vir alle vermoeides: sÍ nee vir swartgalligheid!


Webmeester: Ludwig Olwagen [email protected]
Om terug te keer na die hoofhek van hierdie webwerf, klik
hier

 

 

Hosted by www.Geocities.ws

1