รู้จักอุตรดิตถ์

     ศบอ.เมืองฯ

      ศบอ.ลับแล              hammer01.gif

     ศบอ.ตรอน               

     ศบอ.พิชัย

     ศบอ.ท่าปลา

     ศบอ.ทองแสนขัน

     ศบอ.น้ำปาด             

      ศบอ.ฟากท่า            

      ศบอ.บ้านโคก

      ของดีอุตรดิตถ์         

      ความคิดเห็น           

 

1 ตำบล 1  ผลิตภัณฑ์

มีจำหน่ายที่ศาลากลางจังหวัด (หลังเก่า)

ไม้กวาด / ทุเรียนกวน / ผ้าทอพื้นเมือง/  ลูกตาว / ปลาร้าผง / ดาบน้ำพี้ /วุ้นมะพร้าว/  ดอกไม้จันทร์ / ขนมเทียนเสวย / เม็ดมะม่วงหิมพานต์  /ปลาซิวแก้ว / กระเทียม  /หอมแดง/ตะกร้าผักตบชวา/ดาบเหล็กน้ำพี้/ลูกประคำเหล้กน้ำพี้      

 

 

 

 

 

 

    

  ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดอุตรดิตถ์

NON-FORMAL EDUCATION CENTRE,UTTARADIT PROVINCE. 

home_hanging.gif           ประวัติ

hi.gif        คนของเรา

pencil_case.gif               งานที่เราทำ

     กว่าจะมาเป็นศูนย์การศึกษานอก   โรงเรียนจังหวัดอุตรดิตถ์

symble_asterisk_blue.gif เดิมเป็นโรงเรียนผู้ใหญ่เคลื่อนที่ 29,30,31

symble_asterisk_blue.gif 2516 เป็นหน่วยฝึกฝนอาชีพเคลื่อนที่ 17

symble_asterisk_blue.gif 2517 เป็นโรงเรียนฝึกฝนอาชีพ     เคลื่อนที่ (ฝอค.)

symble_asterisk_blue.gif 13 มิถุนายน 2525 ประกาศจัดตั้ง   เป็นศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจัง หวัด มีสำนักงานชั่วคราวอยู่ที่ห้องสมุดประชาชนจังหวัดอุตรดิตถ์

symble_asterisk_blue.gif เมษายน 2527 ตั้งสำนักงานถาวรอยู่ที่ 125 หมุ่ 3 ต.ป่าเซ่า อ.เมืองฯ      จ.อุตรดิตถ์

   บุคลากรของ ศนจ.อุตรดิตถ์ มีดังนี้

symble_asterisk_blue.gif  ผู้บริหาร  2  คน

symble_asterisk_blue.gif ข้าราชการครู  6  คน

symble_asterisk_blue.gif ข้าราชการพลเรือน  1  คน

symble_asterisk_blue.gif  ลูกจ้างประจำ   10   คน

symble_asterisk_blue.gif  ลูกจ้างชั่วคราว  3  คน   

   ศูนย์ฯอุตรดิตถ์ได้ดำเนินการจัดการ เรียนการสอน ดังนี้

symble_asterisk_blue.gif การศึกษาผู้ใหญ่แบบเบ็ดเสร็จ        ขั้นพื้นฐาน

symble_asterisk_blue.gif การศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญ    ระดับประถมศึกษา

symble_asterisk_blue.gif การศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญ    ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

symble_asterisk_blue.gif การศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญ    ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

symble_asterisk_blue.gif ปอ.

symble_asterisk_blue.gif ปวช.

symble_asterisk_blue.gif สายอาชีพ

symble_asterisk_blue.gif กลุ่มสนใจ     

symble_asterisk_blue.gif การศึกษาตามอัธยาศัย  

 

mushroom.gif

" แผนงาน"
125 หมู่ 3 ต.ป่าเซ่า อ.เมืองฯ จ.อุตรดิตถ์ 53000

violet_phone.gif   0-5541-7817       mailbox_blue_whitebg.gif   E-MAIL : [email protected]  

 

Hosted by www.Geocities.ws

1