เรื่องราวน่าสนใจ | ออทิสติก | หลักสูตรท้องถิ่น | สารเสพย์ติด | Constructionism | ศูนย์การเรียนชุมชน | ชุมชนเข้มแข็ง | บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน |
| วิทยาลัยชุมชน | ภูมิปัญญาท้องถิ่น | การถ่ายทอดความรู้ของภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาคอีสาน | แหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตตามมาตรา 25 ในภาคฯ |
   
 
เทคโนโลยีการศึกษา

เทคโนโลยีทางการศึกษา โดยเฉพาะ อย่างยิ่ง ในส่วนที่เกี่ยวกับ เทคโนโลยี สารสนเทศ หรือ IT กำลัง ถูกกล่าวถึง อย่างมาก ในการปฏิรูปการศึกษา ดังนั้น เราจึง เปิดห้อง เทคโนโลยี การศึกษา ขึ้นมา ใน website นี้ โดย ประเดิมเรื่อง เกี่ยวกับ
    คอมพิวเตอร์ เพื่อการศึกษา
   โทรทัศน์ เพื่อการศึกษา สำหรับท่านที่สนใจ ซึ่ง ห้องเทคโนโลยีของเรา จะพัฒนา และสรรหา เนื้อหาที่น่ารู้ มานำเสนอ กับท่านต่อไปเรื่อยๆ ท่านที่สนใจ ติดตาม ได้เลยครับ
...

  ระหว่างวันที่ 8-11 กันยายน 2544 ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน ภาคตะวันออก ฉียงเหนือ ได้จัดงาน สับดาห์สากลแห่งการ รู้หนังสือขึ้น ที่บริเวณ ศูนย์การศึกษา นอกโรงเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อเป็นการ เผยแพร่ ความรู้ และเทคโนโลยี ด้านการศึกษา สู่ประชาชน ในงานนี้ มีกิจกรรม ทางด้านการศึกษา มากมาย

 


รายละเอียดงานสัปดาห์สากลแห่งการรู้หนังสือ คลิ๊กตรงนี้ ....

 

สเ้่เ
Best view at 800x600
หากมีข้อเสนอแนะ กรุณาติดต่อ [email protected] หรือ [email protected]
1
Hosted by www.Geocities.ws