ÜREME SAĞLIĞI VERİLERİ:

 

a)1999 Yılı 15 –49 yaş kadın sayısı ve evli kadınların oranı:

 

15-49 YAŞ KADIN SAYISI

4154

EVLİ KADIN SAYISI

2677

ORAN

2677/4154*1000=644.4

 

a)2000 Yılı 15 –49 yaş kadın sayısı ve evli kadınların oranı:

 

15-49 YAŞ KADIN SAYISI

5570

EVLİ KADIN SAYISI

3770

ORAN

3770/5570*1000=676.8

Yorum:1999 ile 2000 yılı arasında anlamlı bir fark bulunmamaktadır.

 

a)2000 Yılı NEVŞEHİR İli 15 –49 yaş kadın sayısı ve evli kadınların oranı:

 

15-49 YAŞ KADIN SAYISI

64741

EVLİ KADIN SAYISI

46136

ORAN

46136/64741*1000=712.6

Yorum:Sağlık Ocağımız bölgesinde evli kadın oranı Nevşehir’e göre daha azdır.

 

b)1999 Yılı Kaba doğum hızı,.genel doğurganlık hızı,toplam doğurganlık hızı:

 

1999 yılı Kaba doğum hızı :211/13323*1000=15.83

 

1999 yılı Nevşehir’de Kaba doğum hızı:Binde 18.37

 

1999 yılı Genel doğurganlık hızı :211/(15-49 YAŞ EVLİ KADIN SAYISI)3812*1000=55.35

 

1999 yılı Nevşehir’de Doğurganlık hızı:Binde 67.80

 

1999 yılı Toplam doğurganlık hızı:2677/6555*1000=408.3

 

 

b)2000 Yılı Kaba doğum hızı,.genel doğurganlık hızı,toplam doğurganlık hızı:

 

2000 yılı Kaba doğum hızı :232/15235*1000=15.20

 

2000 yılı Nevşehir’de Kaba doğum hızı:Binde 17.28

 

2000 yılı Genel doğurganlık hızı :232/(15-49 YAŞ EVLİ KADIN SAYISI)4329*1000=53.59

 

2000 yılı Nevşehir’de Doğurganlık hızı:Binde 64.38

 

2000 yılı Toplam doğurganlık hızı:3770/7573*1000=497.82

 

 

Yorum:Tüm veriler Nevşehir İline kıyaslandığında daha az olduğu görülmektedir.Kıyaslamada çok anlamlı bir fark bulunmamaktadır.2000 yılına ait Türkiye verileri bulunamadığı için karşılaştırma yapılamamıştır.Aşağıda bulunan 1998 verilerini de sağlıklı bulmadığımız için karşılaştırma yapılamamıştır.Veriler www.saglik .gov.tr ‘den alınmıştır.

 

c)1999 yılı Toplam gebelik,canlı /ölü doğum sayıları:

 

Toplam gebelik:240

 

Canlı doğum:211

 

 Ölü doğum:0

 

 Nevşehir’de Toplam gebelik:5193

 

 Nevşehir’de Ölü doğan:72

 

 Nevşehir’de Canlı doğan:4989

 

c)2000 yılı Toplam gebelik,canlı /ölü doğum sayıları:

 

Toplam gebelik:242

 

Canlı doğum:232

 

 Ölü doğum:0

 

 Nevşehir’de Toplam gebelik:4803

 

 Nevşehir’de Ölü doğan:51

 

 Nevşehir’de Canlı doğan:4735

 

 Yorum: 1999 yılına göre 3NMSO’da toplam gebelik ve canlı doğumda artış vardır.Nevşehir’de ise azalış vardır.  

                                           

d)1999 Yılında Bir gebe başına düşen toplam izleme oranı:

 

714/240=2.97

 

Nevşehir’de 1 gebe başına düşen ortalama izlem sayısı:17671/5193=3.42

 

d)2000 Yılında Bir gebe başına düşen toplam izleme oranı:

 

772/242=3.19

 

Nevşehir’de 1 gebe başına düşen ortalama izlem sayısı:17466/4803=3.63

Yorum:2000 yılında 3NMSO’da geçen seneye oranla gebe başına düşen izlem sayısı artmıştır.Ama Nevşehir’e  göre daha azdır.Sebebi 2 ebemizin doğum ve diğer sebeplerden ötürü raporlu olmasıdır.

 

2001 YILI NEVŞEHİRİ İLİ SAĞLIK OCAKLARI İZLEMLERİN AYLARA GÖRE DAĞILIMI

 

AYLAR

GEBE

LOHUSA

BEBEK

ÇOCUK

15 - 49 YAŞ KADIN

OCAK

1.267

428

2.534

1.397

807

ŞUBAT

1.303

556

2.598

2.129

1.445

MART

1.502

487

2.978

3.329

1.461

NİSAN

1.557

548

3.244

3.567

2.858

MAYIS

1.336

540

2.959

2.920

3.341

HAZİRAN

1.438

444

2.880

3.489

39.471

TEMMUZ

1.187

396

2.405

2.381

2.538

AĞUSTOS

1.226

471

2.764

2.660

2.474

EYLÜL

1.198

442

2.650

2.814

1.734

EKİM

1.112

393

2.604

2.973

1.979

KASIM

1.156

428

2.668

2.893

3.498

ARALIK

1.118

456

2.560

2.713

20.742

TOPLAM

15.400

5.589

32.844

33.265

82.348

 

 

e)1999 yılı Gebe tetanoz aşılarının sayıları ve yüzdeleri:

 

 

TT I

TT II

HEDEF

144

186

YAPILAN

174

179

YÜZDESİ

%120

%96.2

 

 

 

 

 

e)2000 yılı Gebe tetanoz aşılarının sayıları ve yüzdeleri:

 

 

TT 1

TT 2

TOPLAM

HEDEF

181

209

390

YAPILAN

200

194

394

YÜZDESİ

%110.4

%92.8

%101.02

 

Yorum:2 ebemizin rahatsızlıkları tetanoz aşısı başarımızı etkilemiştir.Buna rağmen genel toplam yüzdesinde hedefimizin üstüne çıkma başarısı göstermişizdir.

 

e)2000 yılı NEVŞEHİR İli Gebe tetanoz aşılarının sayıları :

 

 

TT

GEBE

GEBE DEĞİL

TOPLAM

15-49 Yaş Kadın

TT 1

3684

55

3739

 

TT 2

3556

9

3565

 

TT 3

436

26

462

 

TT 4

56

 

56

 

TT 5

15

 

15

TOPLAM

 

7747

90

16808

 

Not:Hedef belli olmadığından yüzdeler hesaplanamamıştır.

 

e)2001 yılı NEVŞEHİR İli Gebe tetanoz aşılarının sayıları :

 

AYLAR

TT1

TT2

TT3

TT4

TT5

Ocak

325

254

45

8

3

Şubat

310

287

41

4

0

Mart

324

314

45

8

1

Nisan

330

291

38

8

4

Mayıs

177

195

32

3

0

Haziran

334

310

66

7

1

Temmuz

276

306

52

9

1

Ağustos

257

265

59

6

3

Eylül

281

239

54

6

5

Ekim

270

287

55

6

5

Kasım

270

270

46

9

1

Aralık

266

257

52

5

4

Toplam

3420

3275

585

79

28

 

TT2+ :Sağlık Bakanlığı bilgilerine göre;TT2,TT3,TT4,TT5 aşılarının toplamı alınarak hesaplanmıştır.

 

f)1999 Yılı Doğumların yapıldığı yerlere göre dağılımı:

 

 

Hastanede yapılan doğumlar

 

199

%94.3

Ebe Hemşire yardımı ile

Yapılan doğumlar

9

%4.26

Sağlık personeli yardımı olmadan

3

%1.42

 

f)2000 Yılı Doğumların yapıldığı yerlere göre dağılımı:

 

 

Hastanede yapılan doğumlar

 

225

%96.9

Ebe Hemşire yardımı ile

Yapılan doğumlar

5

%2.15

Sağlık personeli yardımı olmadan

2

%0.86

 

Yorum:1999 ve 2000 yılında Toplam 5 adet Sağlık personeli olmadan yapılan doğum görülmektedir.21.yüzyıla girdiğimiz bu yıllarda yani Millienyum’da böyle doğumların olması düşündürücüdür.Ama yazın köylerine gidip hala sağlık personeli yardımı istemeksizin doğum yapan kadınlar vardır.İşte bunlar bu duruma yol açmaktadır.Ama yinede nüfusun artışı da dikkate alındığında düşüş vardır.

 

 

f)2000 Yılı NEVŞEHİR İli Doğumların yapıldığı yerlere göre dağılımı:

 

Hastanede yapılan doğumlar

 

3623

%76.35

Ebe Hemşire yardımı ile

Yapılan doğumlar

892

%18.79

Sağlık personeli yardımı olmadan

230

%4.86

 

f)2001 Yılı NEVŞEHİR İli Doğumların yapıldığı yerlere göre dağılımı:

 

AYLAR

HASTANEDE

EBE

DİĞER SAĞLIK PERS. YRD. İLE

KENDİ KENDİNE

TOPLAM

OCAK

300

75

17

12

404

ŞUBAT

293

55

13

21

382

MART

285

57

13

13

368

NİSAN

279

67

13

18

377

MAYIS

356

53

13

31

453

HAZİRAN

316

42

4

17

379

TEMMUZ

320

47

7

22

396

AĞUSTOS

320

49

7

14

390

EYLÜL

294

31

4

22

351

EKİM

263

36

12

26

337

KASIM

262

42

4

24

332

ARALIK

253

67

6

31

357

TOPLAM

3.541

621

113

251

4.526

%

78,23

13,72

2,49

5,56

100

 

Yorum:Nevşehir’e göre yine de bizim bölgemizde Sağlık personeli olmadan yapılan doğum sayısı anlamlı derecede azdır.

   

20001 YILI NEVŞEHİR İLİ HASTANELERDE YAPILAN DOĞUMLARIN ÇEŞİTLERİNE GÖRE KURUMLAR BAZINDA DAĞILIMI VE GRAFİĞİ:

            

KURUM ADI

YAPILAN DOĞUM

NORMAL

MÜDAHALELİ

TOPLAM

Dr.İ.Şevki Atasagun Nev.Dev.Hast.

1.285

1.238

2.523

Ürgüp Dev.hast

69

115

184

Hacıbektaş Dev.Hast

21

0

21

Acıgöl Dev.Hast.

55

0

55

SSK

43

25

68

Özel Yimpaş Çağrı hast.

43

0

43

TOPLAM

1.516

1.378

2.894

 

 

 

g)1999 Yılı Aile planlaması yöntemlerinin dağılımı,etkili/etkisiz yöntem kullanım oranı:

 

 

Hap

87

%4.03

Kondom

541

%25.09

R.İ.A.

829

%38.45

Tüpligasyon

110

%5.10

Enjeksiyon

31

%1.43

Yöntem kullanmayan

368

%17.06

Gebe

78

%3.61

Emzikli

112

%5.19

 

 

g)2000 Yılı Aile planlaması yöntemlerinin dağılımı,etkili/etkisiz yöntem kullanım oranı:

 

 

Hap

172

%4.56

Kondom

832

%22.06

R.İ.A.

1102

%29.23

Tüpligasyon

103

%2.7

Enjeksiyon

32

%0.84

Yöntem kullanmayan

630

%16.7

Gebe

87

%2.30

Emzikli

116

%3.07

 

g)1999 Yılı Aile planlaması etkili/etkisiz yöntem kullanım oranı:

 

 

Etkili

1598

%65.22

Etkisiz

852

%34.77

 

g)2000 Yılı Aile planlaması etkili/etkisiz yöntem kullanım oranı:

 

 

Etkili

2241

%68.28

Etkisiz

1041

%31.70

 

g)2000 Yılı NEVŞEHİR İli Aile planlaması yöntemlerinin dağılımı,etkili/etkisiz yöntem kullanım oranı:

 

Hap

3227

%9.6

Kondom

6156

%18.4

R.İ.A.

13697

%40.9

Tüpligasyon

1244

%3.7

Enjeksiyon

79

%0.23

Yöntem kullanmayan

5727

%17.1

Gebe

1654

%4.9

Emzikli

1649

%4.9

 

g)2001 Yılı NEVŞEHİR İli Aile planlaması yöntemlerinin dağılımı,etkili/etkisiz yöntem kullanım oranı:

 

 

15-49 Yaş Evli Kadın Sayısı

Hap

%

Kondom

%

Enjeksiyon

%

RİA

%

Tüpligasyon

%

Vazektomi

%

Diğer Etkili Yöntem

%

Etkisiz Yöntem

%

Yöntem Kullanmayan

%

Gebe

%

Emzikli

KIR

30.255

1.347

4,45

1.832

6,05

66

0,21

6.207

20,50

521

1,72

0

0,00

14

0,09

6.312

20,80

3.691

12,20

886

2,86

1.016

KENT

112.375

5.782

5,14

11.622

10,30

175

0,15

23.656

21,00

2.314

2,06

2

0,001

42

0,07

22.203

19,70

9.792

8,71

2.855

2,54

2.272

TOPLAM

142.630

7.129

4,99

13.454

9,43

241

0,16

29.863

20,90

2.835

1,98

2

0,001

56

0,07

28.515

19,90

13.483

9,45

3.741

2,61

3.288

 

 

h)1999 Yılı 15-49 yaş kadınların yıllık ortalama izlem sayısı:

 

 

 15-49 yaş kadınların yıllık ortalama izlem sayısı:1.6 ‘dır.

 

 Nevşehir’de              :      15-49 yaş toplam izlemi:81590

 

 Nevşehir’de              :      15-49 yaş kadın ortalama izlem sayısı:81590/73581=1.1

 

 

h)2000 Yılı 15-49 yaş kadınların yıllık ortalama izlem sayısı:

15-49 KADIN SAYISI

YILLIK ORTALAMA İZLEM SAYISI

TOPLAM İZLEM SAYISI

5570

2

11140

 

Yorum:Geçen sene tüm 15-49 kadınlarımızı izleyememiştik bu sene en azından 2 kere izleme fırsatı bulduk.Nevşehir geneline göre anlamlı derecede yüksektir.

h)2000 Yılı NEVŞEHİR İli 15-49 yaş kadınların yıllık ortalama izlem sayısı:

15-49 KADIN SAYISI

YILLIK ORTALAMA İZLEM SAYISI

TOPLAM İZLEM SAYISI

64741

1.1

76928

 

g)2000 Yılı NEVŞEHİR İli Doğanların Yıllar İtibariyle Cinsiyetlere göre dağılımı:

 

ERKEK

KIZ

TOPAM

YILLAR

SAYI

%

SAYI

%

CANLI DOĞUM

1985

2.750

50,18

2.730

49,82

5.480

1986

2.890

50,28

2.858

49,72

5.748

1987

2.590

51,18

2.471

48,82

5.061

1988

2.712

50,23

2.687

49,77

5.399

1989

2.585

50,14

2.571

49,86

5.156

1990

2.350

50,19

2.332

49,81

4.682

1991

2.672

50,26

2.644

49,74

5.316

1992

2.569

51,72

2.398

48,28

4.967

1993

2.575

49,95

2.580

50,05

5.155

1994

2.614

51,31

2.480

48,69

5.094

1995

2.455

51,03

2.355

48,97

4.810

1996

2.526

51,71

2.358

48,29

4.884

1997

2.356

50,87

2.275

49,13

4.631

1998

2.373

51,39

2.245

48,61

4.618

1999

2.294

50,65

2.235

49,35

4.529

2000

2.414

50,98

2.321

49,02

4.735

2001

2.314

51,21

2.204

4879

4.518

 

2001 YILI NEVŞEHİR İLİ AİLE PLANLAMASI MALZEMELERİNİN İSTATİSTİKSEL BİLGİLERİ

 

 

 

 

 

HAP

KONDOM

RIA

(Blister)

(Adet)

(Adet)

OCAK

Dağıtılan

1.437

12.631

269

Yararlanan

816

1.011

269

ŞUBAT

Dağıtılan

556

10.961

208

Yararlanan

355

845

208

MART

Dağıtılan

993

10.892

182

Yararlanan

698

859

182

NİSAN

Dağıtılan

1.131

11.404

220

Yararlanan

724

941

220

MAYIS

Dağıtılan

1.427

11.774

221

Yararlanan

957

963

221

HAZİRAN

Dağıtılan

1.100

9.619

210

Yararlanan

736

843

210

TEMMUZ

Dağıtılan

1.157

9.445

235

Yararlanan

761

801

235

AĞUSTOS

Dağıtılan

1.470

11.716

241

Yararlanan

1.002

1.006

241

EYLÜL

Dağıtılan

1.204

9.458

218

Yararlanan

809

810

218

EKİM

Dağıtılan

1.187

8.717

195

Yararlanan

873

741

195

KASIM

Dağıtılan

1.083

9.918

179

Yararlanan

812

830

179

ARALIK

Dağıtılan

150

7.425

149

Yararlanan

110

643

149

TOPLAM

Dağıtılan

8.653

114.341

2.527

Yararlanan

4.186

10.293

2.527

 

 

Hosted by www.Geocities.ws

1