ÇOCUK SAĞLIĞI VERİLERİ:

 

 

a)1999 Yılı Toplam bebek sayısı(0 yaş),1-5 yaş arası çocuk sayısı ve bunların yaş/cinse göre dağılımı:

 

 

 

Erkek

Kız

Toplam

0 yaş Toplam Bebek

129

121

250

1-5 Yaş Çocuk Sayısı

477

426

903

 

 

Nevşehir’de             Bebek sayısı:5603

 

Nevşehir’de             1-5 yaş çocuk:20681

 

a)2000 Yılı Toplam bebek sayısı(0 yaş),1-5 yaş arası çocuk sayısı ve bunların yaş/cinse göre dağılımı:

 

 

 

Erkek

Kız

Toplam

0 yaş Toplam Bebek

166

158

324

1-5 Yaş Çocuk Sayısı

687

650

1337

 

a)2000 Yılı NEVŞEHİR İli Toplam bebek sayısı(0 yaş),1-5 yaş arası çocuk sayısı ve bunların yaş/cinse göre dağılımı:

 

 

Erkek

Kız

Toplam

0 yaş Toplam Bebek

2746

2738

5484

1-4 Yaş Çocuk Sayısı

10565

12121

24516

 

b)1999 Yılı Bebek ve çocuk başına düşen yıllık ortalama izlem sayıları:

 

 

İzlem/Nüfus

İzlem Oranı

0-12 Aylık Bebekler İçin İzlem

1680/250

6.72

1-5 Yaş İçin İzlem

1708/903

1.89

 

1999 Nevşehir’de Bebek izlem:36444/5603=6.5

 

1999 Nevşehir’de Çocuk izlem:32161/20681=1.5

 

 

b)2000 Yılı Bebek ve çocuk başına düşen yıllık ortalama izlem sayıları:

 

 

İzlem/Nüfus

İzlem Oranı

0-12 Aylık Bebekler İçin İzlem

1790/324

5.52

1-5 Yaş İçin İzlem

1447/1337

1.30

 

Yorum:1999 yılında 5 olan ebe sayımız 2000 yılında 1 ebe ücretsiz izine ayrıldığından ,1 ebede rahatsızlığı sebebiyle sürekli hastalık raporu aldığından 3 ‘e düşmüştür.Bu nedenle izlem sayımız azalmıştır.

 

 

b)2000 Yılı NEVŞEHİR İli Bebek ve çocuk başına düşen yıllık ortalama izlem sayıları:

 

 

İzlem/Nüfus

İzlem Oranı

0-12 Aylık Bebekler İçin İzlem

33881/5484

6.17

1-4 Yaş İçin İzlem

26589/20780

1.27

 

c)1999 Yılı Yapılan DBT-Polio,Kızamık ve BCG aşılarının sayıları ve hedef  nüfusa göre dağılımı.aşı grafikleri:

               

 

    

AYLAR

Ocak

Şubat

Mart

Nisan

Mayıs

Haziran

Temmuz

Ağustos

Eylül

Ekim

Kasım

Aralık

 

DBT       I

Polio I

19

16

20

23

20

18

27

16

30

23

20

19

Ay içinde aşılanan

19

35

55

78

98

116

143

159

189

212

232

251

Yıllık kümülatif

DBT   II

Polio II

15

14

13

21

25

21

22

24

20

29

25

19

Ay içinde aşılanan

15

29

42

63

88

109

131

155

175

204

229

248

Yıllık kümülatif

DBT              III

Polio III

32

14

14

16

20

23

19

22

28

18

32

22

Ay içinde aşılanan

32

46

60

76

96

119

138

160

188

206

238

260

Yıllık kümülatif

KIZAMIK

11

25

20

24

22

31

18

16

17

11

29

16

Ay içinde aşılanan

11

36

56

80

102

133

151

167

184

198

224

240

Yıllık kümülatif

 

 

 

DBT Aşısında Hedef          = 269

DBT Aşısında Yapılan        = 251

DBT Aşısında  %                = 93.3

 

Polio Aşısında Hedef          =269

Polio Aşısında Yapılan       =251

Polio Aşısında  %               = 93.3

 

Kızamık Aşısında Hedef     =256

Kızamık Aşısında Yapılan  =240

Kızamık Aşısında %            =93.7

 

 c)2000 Yılı Yapılan DBT-Polio,Kızamık ve BCG aşılarının sayıları ve hedef  nüfusa göre dağılımı.aşı grafikleri:

 

                 

AYLAR

Ocak

Şubat

Mart

Nisan

Mayıs

Haziran

Temmuz

Ağustos

Eylül

Ekim

Kasım

Aralık

 

DBT       I

Polio I

23

19

29

18

24

24

21

26

29

29

29

13

Hedef

25

19

28

17

24

23

16

26

38

30

27

15

Yapılan

DBT   II

Polio II

21

24

20

28

17

24

24

16

25

25

30

28

Hedef

21

23

19

28

18

23

21

16

26

34

36

26

Yapılan

DBT              III

Polio III

20

21

23

19

28

17

23

21

19

19

34

37

Hedef

20

20

23

18

28

16

23

21

19

19

34

35

Yapılan

KIZAMIK

20

21

25

28

18

22

18

25

25

25

18

25

Hedef

27

22

25

28

17

23

22

23

27

25

18

19

Yapılan

 

Aylar

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

Hep1

25

24

20

25

15

22

21

16

28

28

26

28

Hedef

Hep1

20

23

19

25

16

23

20

18

28

27

32

26

Yapılan

Hep2

19

19

20

20

28

11

23

20

19

19

39

37

Hedef

Hep2

19

19

20

22

30

15

23

20

20

19

35

36

Yapılan

 

 

c)2000 Yılı NEVŞEHİR İli Yapılan DBT-Polio,Kızamık ve BCG aşılarının sayıları dağılımı:

 

AYLAR

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

TOP

DTB-P1

421

428

480

564

480

483

466

501

497

486

493

438

5737

DTB-P2

449

444

442

467

533

471

445

466

488

485

495

451

5636

DTB-P3

476

494

456

428

481

520

446

456

480

467

482

465

5651

KIZMIK

449

542

542

535

502

526

467

490

500

504

454

419

5930

BCG

392

411

448

538

467

394

537

540

487

489

464

411

5578

HEP1

405

469

460

541

499

446

448

466

492

460

470

468

5624

HEP2

450

472

475

463

536

489

417

448

496

477

495

461

5679

HEP3

430

513

539

488

462

487

461

505

460

466

455

458

5724

 

c)2001 Yılı NEVŞEHİR İli Yapılan DBT-Polio,Kızamık ve BCG aşılarının sayıları dağılımı:

 

AYLAR

DBT POLİO I

DBT POLİO II

DBT POLİO III

KIZAMIK

BCG

HEP  B    I

HEP  B    II

HEP  B     III

 

 

 

Ocak

465

466

479

483

529

462

504

484

 

Şubat

509

467

477

493

413

440

456

447

 

Mart

444

503

477

526

397

462

443

482

 

Nisan

458

449

492

484

444

454

444

468

 

Mayıs

439

451

472

500

401

433

486

483

 

Haziran

450

449

439

460

417

468

409

466

 

Temmuz

457

420

438

437

431

398

453

425

 

Ağustos

448

467

452

455

460

466

443

448

 

Eylül

487

445

433

448

453

450

447

488

 

Ekim

511

494

428

476

420

522

429

499

 

Kasım

422

494

487

491

433

484

516

448

 

Aralık

353

435

521

436

383

411

509

423

 

Toplam

5543

5540

5595

5689

5181

5450

5539

5561

 

 

2001 Yılı Nevşehir İli Aşı Oranları:

 

HEDEF

BCG

DBT 1

DBT 2

DBT 3

POL 1

POL 2

POL 3

KIZAMIK

HEP 1

HEP 2

HEP 3

HEDEF

TT 1

TT 2

NÜFUS

Doz

Oran

Doz

Oran

Doz

Oran

Doz

Oran

Doz

Oran

Doz

Oran

Doz

Oran

Doz

Oran

Doz

Oran

Doz

Oran

Doz

Oran

NÜFUS

Doz

Oran

Doz

Oran

6514

5181

%79

5443

%83

5540

%85

5595

%85

5443

%83

5540

%85

5595

%85

5689

%87

5450

%83

5539

%85

5561

%85

6514

3415

%52

3275

%50

 

2000 Yılı Ay içi hedeflerine göre yapılan aşı durumu ve yüzdesi:

 

AŞI

DTB1

DTB2

DTB3

KIZAMIK

HEP 1

HEP 2

HEP R

POLI1

POLI2

POL3

HEDEF

284

282

281

270

278

274

272

284

282

281

YAPIL

271

273

274

261

267

269

259

271

273

274

%

95.4

96.8

97.5

96.6

96.0

98.1

95.2

95.4

96.8

97.5

 

 

 

2000 Yılı Ay içi hedeflerine göre ve hedef dışı ile birlikte yapılan aşı durumu ve yüzdesi:

AŞI

DTB1

DTB2

DTB3

KIZAMIK

HEP 1

HEP 2

HEP R

POLI1

POLI2

POL3

HEDEF

284

282

281

270

278

274

272

284

282

281

YAPIL

288

291

276

276

277

278

270

268

291

276

%

101.4

103.1

98.2

102.2

99.6

101.4

99.2

101.4

103.1

98.2

 

 

 

2000 Yılı NEVŞEHİR İli aşı durumu :

AŞI

DTB1

DTB2

DTB3

KIZAMIK

HEP 1

HEP 2

HEP R

POLI1

POLI2

POL3

YAPIL

5737

5636

5652

5931

5632

5680

5807

5737

5636

5652

 

d)1999 Yılı Okul aşılarının (DTB,Tetanoz,BCG/PPD)hedef  nüfusa  göre  dağılımı:

 

 DT Aşısında

                      Hedef             :610

                      Yapılan          :600

                      Yüzde            :98.3      

 BCG/PPD

                      Hedef             :320

                      Yapılan          :250

                      Yüzde            :78.1

 

 BCG/PPD     Oranı            :320/250:1.2

 

 

                            Nevşehir’de                             DT:

 

5-9 yaş:4980

10-14 yaş:4799

 

Toplam:9779

 

T:

15 üzeri:6146

 

BCG:

5-9 yaş:5139

 

PPD:

5-9 yaş::999

d)2000 Yılı Okul aşılarının (DTB,Tetanoz,Polio,BCG/PPD)hedef  nüfusa  göre  dağılımı:

 

 

AŞI

BCG

DT

KIZAMIK

POLİO

TETANOZ

PPD

HEDEF

365

311

365

365

293

20

YAPILAN

365

311

365

365

257

20

%

%100

%100

%100

%100

%87

%100

 

d)2000 Yılı  NEVŞEHİR İli Okul aşılarının (DTB,Tetanoz,Polio,BCG/PPD)hedef  nüfusa  göre  dağılımı:

 

 

AŞI

BCG

DT

KIZAMIK

POLİO

TETANOZ

HEDEF

5788

5663

5788

5788

3397

YAPILAN

5780

5660

5786

5786

3401

%

99.8

99.9

99.9

99.9

100.1

 

 

 

 

 

 

e)1999 Yılı Bağışıklanma oranlarının yerleşim yerlerine göre dağılımı:

 

 

 

GÜZELYURT

2000 EVLER

RAGIP ÜNER

GENEL AŞILAMA

%94

%92

%93

D.T.B.

%92

%93

%93

POLIO

%92

%93

%93

KIZAMIK

%96

%90

%93

 

e)2000 Yılı Bağışıklanma oranlarının yerleşim yerlerine göre dağılımı:

 

 

 

GÜZELYURT

2000 EVLER

RAGIP ÜNER

GENEL AŞILAMA

%97

%98

%94

D.T.B.

%95

%99

%95

POLIO

%95

%99

%95

KIZAMIK

%96

%97

%95

 

 

Yorum: Aşılama oranındaki düşüklüğün sebebi :Yaz aylarında canlılık kazanan göç hareketleri ve aşıların bölge dışında yapılmasıdır.Maddi durumu iyi olanlar aşılarını özel doktorlara yaptırmaktadır

 

 

2001 Yılı  Nevşehir İli Aşılama Oranları:

 

AŞI

Uygulama

0 yaş               ( 0-11 ay)

1-4 yaş                              (12-59 ay)

5-9 yaş

10-14 yaş

15 yaş ve üzeri

TOPLAM

DİFTERİ

I

5443

 

 

 

 

5443

BOĞMACA

II

5540

 

 

 

 

5540

TETANOZ

III

5595

 

 

 

 

5595

AŞISI

R

 

5530

 

 

 

5530

TOPLAM DBT

 

 

 

 

 

 

22108

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I

5543

 

 

 

 

5543

POLİO

II

5540

 

 

 

 

5540

AŞISI

III

5595

 

 

 

 

5595

 

R

 

5530

4889

 

 

10419

TOPLAM POLİO

 

 

 

 

 

 

27097

 

 

 

 

 

 

 

 

KIZAMIK

I

5689

 

 

 

 

5689

AŞISI

R

 

 

5273

 

 

5273

TOPLAM KIZAMIK

 

 

 

 

 

 

10962

 

 

 

 

 

 

 

 

PPD

 

53

164

1467

110

310

2104

 

 

 

 

 

 

 

 

BCG

I

5181

 

290

 

 

5471

AŞISI

R

 

 

5815

 

 

5815

TOPLAM BCG

 

 

 

 

 

 

11286

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I

5450

 

 

 

170

5620

HEPATİT-B

II

5539

 

 

 

72

5611

AŞISI

III

5561

1

 

 

21

5583

TOPLAM HB

 

 

 

 

 

 

16814

 

 

 

 

 

 

 

 

Td AŞISI

 

 

 

5329

5256

 

10585

 

 

 

 

 

 

 

 

TT(okul)

 

 

 

 

 

4201

4201

DİĞER TETANOZ

 

 

33

134

661

4654

5482

 

 

GEBE

GEBE DEĞİL

 

 

TT1

 

3345

 

 

70

3415

15-49 YAŞ

TT2

 

3266

 

 

9

3275

KADIN

TT3

 

552

 

 

33

585

TETANOZ AŞISI

TT4

 

74

 

 

5

79

 

TT5

 

24

 

 

4

28

TOPLAM TT

 

 

7261

 

 

121

17065

 

 

NEVŞEHİR İLİ 2001 YILI GBP SÜRVEYANS ÇALIŞMASI:

 

HASTALIK

VAKALARIN YAŞ GRUBU VE AŞILAMA DURUMU

 

0-11 AY

1-4 YAŞ

5-9 YAŞ

10-14 YAŞ

15-24 YAŞ

24 YAŞ +

TOPLAM

AŞISIZ

AŞILI

BİLİNMİYOR

AŞISIZ

AŞILI

BİLİNMİYOR

AŞISIZ

AŞILI

BİLİNMİYOR

AŞISIZ

AŞILI

BİLİNMİYOR

AŞISIZ

AŞILI

BİLİNMİYOR

AŞISIZ

AŞILI

BİLİNMİYOR

VAKA

AŞI KARTI

ANAMNEZ

AŞI KARTI

ANAMNEZ

AŞI KARTI

ANAMNEZ

AŞI KARTI

ANAMNEZ

AŞI KARTI

ANAMNEZ

AŞI KARTI

ANAMNEZ

SAYISI

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

 

DİFTERİ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BOĞMACA

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

KIZAMIK

5

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 

3

 

8

1

 

1

7

1

4

3

 

8

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

63

HEPATİT B*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

1

 

 

 

2

4

1

 

 

 

 

2

1

 

 

 

 

12

28

TETANOZ       >1 AY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NEONATAL                                                                TETANOZ**

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hosted by www.Geocities.ws

1