Nevit'in "Sayfa" Sayfası


HTM ne demek bilmiyorsanız bu sayfa sizin içindir. Biliyorsanız okuyup okumamak size kalmış. Eğer kendinize bir sayfa yapıp başkaları ile paylaşmak istiyorsanız burası başlamak için iyi bir yerdir. Bu sayfa tüm soruları yanıtlayacak bir ders kitabı olarak değil bir başlangıç olma niyeti ile hazırlandı.

Bir sayfa hazırlarken düz metin üzerinde çalışabilen her hangi bir metin düzenleyiciyi kullanabilirsiniz. HTML sayfa editörü denen bazı basit programlarda bu sayfada adı geçen tag adındaki işaretler hazır bulunmaktadır. Ancak bu programların kullanımı zorunlu değil. Notepade ile herhangi bir sayfayı düzenleyebilir veya sıfırdan yaratabilirsiniz.


İçindekilerHTML nedir?

NCSA yani National Center for Super Computing Association, değişik firmalar ve bölgeler arasında belge çeşitliğine bir son vermek için hiper metin veya hiper text olarak bilinen HTML işaretleme dilini tanımladı. Bu dil tarayıcı adı verilen yazılımlarda sayfanın gereken biçimde görünmesini sağlar. Sayfa hangi yazılım kullanılırsa kullanılsın aynı biçimde görünecek. Bugün HTML geliştirme ve yaygınlaştırma işini içine sindiremeyen bazı tekel firmalar kendi kodlarını yerleştirmeye çalışsalar dahi HTML salt metin belgelerden sonra dünyada kendi yerini edindi. Tarayıcı yazılımınız sayfanın kaynak kodunu gösterme seçeneği varsa beğendiğiniz bir sayfanın nasıl yazıldığını görebilirsiniz. Örneğin Netscape'de View Source seçeneğini seçerek şu an okumakta olduğunuz sayfanın HTML kodunu görebilirsiniz. Bu kodlardan oluşan belgeye HTML belgesi denmektedir. HTML standardının tanımını bugün http://www.w3.org yapmaktadır. Tüm sorunlarda referans olan kar amacı gütmeyen bu kurumdur.

HTML belgelesinin tarayıcı tarafından uygun bir biçimde görünebilmesi için uygun şekilde başlamalı ve sonlanmalı. Tüm sayfa bu başlangıç ve son arasında yer alır.

Bir HTML sayfasının en basit biçimi şu şekilde:

<HTML>
<HEAD>
<TITLE>
</TITLE>
</HEAD>
<BODY>

Sayfanın ana bölümü burada olacaktır.

</BODY>
</HTML>

Burada dikkat etmeniz gereken bir şey var. Başlama işaretleri köşeli parantez içinde (< >), bitiş işaretleri (</ >) kesmeli köşeli parantez içinde yer alıyor.

Örneğin HTML sayfasının başlangıcı <HTML> ile açılır, </HTML> ile kapatılır.

Başlamak için yukarıdaki kodu kopyalayıp istediğinizi yere yapıştırabilirsiniz. Bu belgeyi salt metin olarak ve *.htm uzantısı ile kaydedin. Belgenizi artık herhangi bir tarayıcıda görebilirsiniz.

HTML öğrenmenin en iyi yolu onu kullanmaktır. Kullandıkça kullanımını bilmediğiniz yeni işaretleri öğrenecek daha gelişmiş sayfalar yapabileceksiniz. Kullandığınız metin düzenleme programında bul/değiştir özelliği bulunması toplu değişiklikler yapmanızı kolaylaştırır. Yaptığınız her sayfa ile yeni şeyler öğreneceksiniz.Başa dön


Doküman Renkleri

Sayfadaki ana renkler, arkaplan görüntüsü ve bazı diğer öznitelikler <BODY> işareti tarafından kontrol edilirler.

Dokümandaki öznitelikler <BODY> gibi basit bir işaretin şu şeklide değiştirilmesi ile oluşur.

<BODY bgcolor="#xxxxxx" text="#xxxxxx" link="#xxxxxx" vlink="#xxxxxx" alink="#xxxxxx">

bgcolor: doküman arkaplan rengi
text: dokümandaki yazının rengi
link: linklerin rengi
vlink: daha önce ziyaret edilmiş linklerin rengi
alink: üzerine tıklandığında aktifleşen linkin alacağı renk.

Bünların hepsini aynı renk yapmayın yoksa hiç bir şey göremeyebilirsiniz. Bunların herhangi birini kullanabilir veya sadece <BODY> yazarak hiç birini kullanmayabilirsiniz. Bu durumda sayfa görüntülenirken kullanıcı tarayıcısının önceden ayarlı renkleri kullanılacaktır. Renkleri değiştirmek için sadece yukarıdaki xxxxxx leri istediğiniz renk ile değiştirin.

İşte kullanabileceğiniz bir kaç renk:

Renklerde ilk iki harf maviyi, ikinci iki harf yeşili ve üçüncü iki harf kırmızıyı kontrol eder. Her renk Hexadesimal yani 16 tabanlı olarak belirtilir ve 00'dan FF'ye kadar 256 farklı değer arasında değişebilir. Bu şekilde belirtilebilen renk sayısı 16.777.216'dır. Renkler hakkında internet'te daha fazla bilgi bulabilirsiniz. Beğendiğiniz bir sayfanın renklerini taklit etmek için tarayıcıdaki "View Source" komutunu kullanarak <BODY> içindeki renkleri kopyalayabilirsiniz.

Öneri başlamak için en basit renkleri kullanabilirsiniz:

<body text="#000000" bgcolor="#FFFFFF" link="#0000EE" vlink="#551A8B" alink="#FF0000">

Deneme ve yanılmalarınız devam ederken, bir süre sonra body işaretlerinden oluşan kendi kütüphaneniz olacaktır.

Body içinde belirtilebilen özniteliklerden biride kenarlardır:

<BODY TOPMARGIN=0 LEFTMARGIN=0 MARGINWIDTH=0 MARGINHEIGHT=0> MarginsBaşa dön


Arkaplan görüntüleri, sayfa duvarkağıdı

Sayfada düz arkaplan yerine renkli görüntüler kullanmak için background="resimadı" işareti kullanılmaktadır. Örneğin sayfanızda zemin.jpg adlı resimi kullanmak için

<BODY BACKGROUND="zemin.jpg" text="#000000" link="#0066CC" vlink="#336600">

işaretini kullanabilirsiniz.

Bu resim sayfa ile aynı dizin içerisinde bulunmalı ve adı küçük/büyükharf olarak tag'de yazılan biçimi ile aynı olmalıdır. İnternet üzerindeki sistemlerin hiçbirinde dosya isimlerinde Türkçe harfler kullanılmamaktadır.

background işareti bgcolor ile birlikte kullanıldığında arkaplan resmi yükleninceye kadar sayfa bgcolor renginde görünecektir.Başa dön


Yatay çizgiler

sayfa içerisinde istediğiniz yere <hr> (horizontal ruler) işareti ile yatay bir çizgi atabilirsiniz. Bu çizgi aşağıdakine benzeyecektir:


Bu yatay çizigye bir kaç ekstra özellik kazandırmak mümkün:

Kalınlık: SIZE=sayı
Hizalama: ALIGN=LEFT/RIGHT/CENTER
Genişlik: WIDTH=yüzde veya WIDTH=sayı
Gölgesiz: NOSHADE

Bu özellikleri birleştirerek:
<hr size=10 align=left noshade width=50%>

aşağıdaki gibi bir çizgi yapmak mümkün:
Sola dayalı, 10 piksel genişliğinde, gölgesiz, ve sayfa genişliğinin yarısı genişlikte bir çizgi.


Web sayfalarında gördüğünüz bir çok süslü çizgi <hr> işareti ile değil, resimler kullanılarak oluşturulmuştur.

Başa dön


Sırasız listeler

Kendi sırasız listelerinizi <ul> (unordered list) işaretini kullanarak yaratabilirsiniz. Nokta olması istenen her liste maddesi başında <li> bulunmalıdır. Komut biçimi şu şekilde:

<ul>
<li>Birinci madde
<li>İkinci madde
<li>Üçüncü Madde
</ul>

Sırasız liste şu şeklide görünecektir.

Sırasız listeler istendiğinde iç içe döngülendirilebilir.

<ul>
<li>Birinci madde
<li>İkinci madde
<ul>
<li>İkinci madde birnici şık
<li>İkinci madde ikinci şık
</ul>
<li>Üçüncü madde
</ul>

Döngülendirilmiş liste şu şekilde görünecektir.


Başa dön


Sıralı veya Numaralı listeler

Sıralı listeler yaratmak için <ol> (ordered list) işaretini kullanabilirsiniz.

<ol>
<li>Birinci madde
<li>İkinci madde
<li>Üçüncü Madde
</ol>

Listeniz aşağıdaki gibi görünecektir.

 1. Birinci madde
 2. İkinci madde
 3. Üçüncü madde
Sıralı listeler sırasız listeler gibi döngülendirilebilirler. Ayrıca sıralı ve sırasız listeler ile karışık iç içe döngüler oluşturmak mümkündür.

Başa dön


Tanım listeleri

Tanım listesini en iyi açıklamanın yolu bir örnek göstermektir.

<dl>
<dt> Elmalar
<dd> Elmalar hakkında bilgi burada verilmektedir.
<dt> Armutlar
<dd> Armutlar hakkında bilgi burada verilmektedir.
</dl>

İşte yukarıdaki tanım listesi aşağıdaki şekilde görünecekir.

Elmalar
Elmalar hakkında bilgi burada verilmektedir.
Armutlar
Armutlar hakkında bilgi burada verilmektedir.
<dl> bunun bir liste olduğunu gösterir.
<dt> bunun bir liste terimi olduğunu gösterir.
<dd> bunun bir liste maddesi olduğunu gösterir.

Başa dön


Başlıklar

Tarayıcılar altı başlık düzeyini kabul ederler.

<h1>Birinci düzey başlık</h1>
<h2>İkinci düzey başlık </h2>
<h3>Üçüncü düzey başlık </h3>
<h4>Dördüncü düzey başlık </h4>
<h5>Beşinci düzey başlık </h5>
<h6>Altıncı düzey başlık </h6>

İşte yukarıda tanımlanan başlıklar aşağıdaki gibi görüneceketir.

Birinci düzey başlık

İkinci düzey başlık

Üçüncü düzey başlık

Dördüncü düzey başlık

Beşinci düzey başlık
Altıncı düzey başlık
Başa dön

Ortalama

Resim veya metinleri <CENTER> işaretleri arasına alarak ortalayabilirsiniz.

Örnek olarak

<center> Bu yazı ortalanacaktır </center>

yazısı aşağıdaki gibi görünecektir:

Bu yazı ortalanacaktır.


Ortalanan birden fazla satır varsa başlangıç ve bitiş işareteri arasındaki tüm satırlar ortalanır.

HTML 3.0'da Dvisin içerisinde align: "Left", "Right" ve "Center" tanımlı. Html 4.0 Tag'ı olan Align:"Justify" bir çok Browserde sorun yaratabilir. Bu nedenle sayfanız düzgün görünsün istiyorsanız bir süre için kullanmamanızı öneririm.

<DIV ALIGN="CENTER">Bu yazı ortalanacaktır</DIV> ve
<CENTER> Bu yazı ortalanacaktır </CENTER> arasındaki tek fark <CENTER> işaretinin tüm tarayıcılar tarafından desteklenmesidir.


Başa dönÖn biçimli metin:

Bazen daha önce yazdığımız ve biçimlendirdiğimiz metinleri HTML içerisinde biçimleri bozulmadan kullanmak gerekir. Bu durumlarda metin parçasını <pre> işareti içine koymak yeterlidir.

Örnek:

b   e n
d a ğ   ı nık
   b i r
ada    m ı m
bır ak   ın
dağ ı   nık
k a l     s ı    n
<pre> içine aldığımız metinlerin biçimi korunmuş olacak.
Başa dön

Koyu, eğik, vs.

Bir metin parçasının biçimini bu işaretler ile kolayca değiştirebilirsiniz.

Koyu görünmesini istediğini metin parçasını <b> işaretleri içine yerleştirin.

<b> Koyu yazı </b>

Yazınız aşağıdaki gibi görünecektir.

Koyu yazı

Eğik görünmesini istediğiniz yazıyı <i> işaretleri arasına yerleştirin.

<i> Eğik yazı </i>

Yazınız aşağıdaki gibi görünecektir.

Eğik yazı

Hem eğik hem koyu görünmesini istediğiniz yazıda her iki işareti kullanabilirsiniz.

<b><i> Koyu ve Eğik Yazı</i></b>

Yazınız aşağıdaki gibi görünecektir.

Koyu ve Eğik Yazı

Her iki işareti kullandığınız durumda işaretleri açma sırasına göre kapatmalısınız. Örneğin Koyu yazı eğikten önce açılmışsa, sonra kapatılmalıdır. Aşağıda anlatılan işaretler için aynı kurallar geçerlidir.

Diğer komutlar gayet basi ve kullanımı diğerleri gibidir. Her birinden birer örnek yeter diye düşünüyorum.

<U>Alt Çizgili</U>
Alt Çizgili

<STRIKE>Üstü Çizgili</STRIKE>
Üstü Çizgili

<Strong>Güçlü</Strong>
Güçlü

<EM>Vurgu</EM>
Vurgu

<BIG>Büyük</BIG> İç içe döngü OK
Büyük

<Small>Küçük</Small> İç içe döngü OK
Küçük

<SUB> Alt yazı </SUB>
Alt yazı Alt yazı

<SUP> Üst yazı </SUP>
Üst yazı Üst yazı

<FONT SIZE=+1> </FONT> Font boyutunu arttırır.

<SAMP>Örnek Kod </SAMP>
Örnek Kod

<CODE>Örnek Kod </CODE>
Örnek Kod

<TT>Teletype </TT>
Teletype

<VAR>Değişken Notu </VAR>
Değişken

<CITE>Kısa Not </CITE>
Kısa NotGöz kırpan şeyler:

Basit bir işaret ile metinde bir noktanın yanıp sönerek göz kırpmasını sağlayabiliriz.
You can make text or graphics blink on and off by surrounding them with tags.

İşte işaret:

<blink> Yanıp sönerim! </blink>

Ve yazı böyle görünecektir.

Yanıp sönerim!

Bunu fazla yapmamaya dikkat edin.

Başa dönYazıtipi rengi:


<FONT COLOR=#KKYYMM> Yazının bulunduğu yer </FONT> Yazı rengini değiştirir

İlk iki harf kırmızı pixeli, orta iki harf yeşil, son iki harf mavi pixel renk değerini belirler. Değerleri 0-F arası değişebilir. 000000 hepsi sönük yani siyah, FFFFFF hepsi tam şiddet yani beyaz...

<FONT COLOR="#000000">Siyah</FONT>
<FONT COLOR="#FF0000">Kırmızı</FONT>
<FONT COLOR="#00FF00">Yeşil </FONT>
<FONT COLOR="#0000FF">Mavi</FONT>
<FONT COLOR="#FFFF00">Sarı</FONT>
<FONT COLOR="#FF00FF">Mor</FONT>
<FONT COLOR="#00FFFF">Turkuaz</FONT>
<FONT COLOR="#FFFFFF">Beyaz</FONT>

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Başa dön


Yazı Tipleri:

<font face="Kidprint">Font biçimi </font> ile yeni nesil tarayıcılar için yazıtipi tanımı yapılabilmesine rağmen bu yazıtipinin aynı zamanda diğer işletim sisteminde ve kullanıcıda bulunması gerekir. Bu kısıtlılık nedeniyle sayfaları hazırlarken kullanıcının varsayılan yazıtipi ile okunabilmesi için mümküm olduğu kadar yazıtipleri arasında az geçiş yapmak gerekir. Örnekteki yazının düzyün okunabilmesi için sistemde kidsprint yazıtipi bulunması gerekir. Çok özel biçimse ve yazıtipi efektleri kullanmak gerekiyorsa .gif formatında düşük renk sayısı ile yazılması, yazının her sistemde düzgün ve aynı biçimde görünmesini garanti eder.

Başa dön


Paragraf ve satırbaşı


Tarayıcılar sizin sayfanızı nasıl düzenlediğinize bakmazlar. Onlar işretlere bakarlar. Satırbaşı ve paragraf işaretleri olmadığı sürece metin tek paragraf halinde devam eder. Bu işaretleri gördüklerinde satırlar erkenden son bulur.

<br> yani satır başının yaptığı etki metin parçasını boşluk bırakmadan yeni bir satırdan devam ettirmesidir.
<p> yani paragraf işaretinin tek farkı yeni başlayacak metin parçasından önce bir satırlık boşluk bırakmasıdır.

Başa dönBelge içerisinde başka yere atlama

Belge içinde gidilecek yerleri tanımlayıp bir tıklama ile sayfanın o bölümüne gidilmesini sağlayabilirsiniz.

Bu işlemi geçekleştirmek iki aşamalıdır.

1. Hedef belirlemek Sayfada gidilecek noktaya hedef veya target adı verilmektedir. Gidilecek her noktanın bir adı olmalıdır. Bu adı daha önce tanımlamak gerekmektedir. <a name="hedef_adi"> Bu tanım gidilecek yerde olmalıdır.
2. Bağlantı yaratmak: Link içinde iki şey'i tanımlamak gerekmektedir. Tıklanacak metin, ve gidilecek nokta

<a href="#hedef_adi">Tıklanacak yazı</a>

Link olarak tanımladığımız yazı, altı çizgili ve <body> içinde tanımlı link rengi ile görünecektir. Üzerine tıklandığında kullanıcı hedef olarak tanımladığımız noktaya gidecektir. Bu sayfadaki Başa dön işaretleri ve içindekiler bölümü bu tarz bir sayfa içi atlamanın örnekleridir.


Aynı sistemde başka dokümana atlama

Tarayıcının aynı sistem üzerinde bulunan başka bir belgeye gitmesini sağlamak oldukça kolay. Gidilecek belgeniz üzerinde çalıştığınız doküman ile aynı dizin içerisinde bulunuyorsa sadece belgenin adını yazmak yeterlidir.

<a href="boludagece.jpg"> Bolu'da Gece </a>
Bolu'da Gece

Bunun için sadece belgenin bulunduğu dizinin göreceli veya mutlak konumu ve gidilecek dokümanın adını belirtmek yeterlidir.

<a href="göreceli_yol_ve_dosaya_adi">Link Yazisi</a>

Örnekler:

Kök dizinde bulunan varsayılan belge:
<a href="/">Ana sayfa</a>
Bu sunucu üzerindeki Ana sayfa

Sunucu üzerinde /SoHo/Museum/9404/ dizininde bulunan barutcu.jpg resim belgesi
<A HREF="../SoHo/Museum/9404/barutcu.jpg"> Şinasi Barutçu</A>
Şinasi Barutçu

Mevcut dizinin altında olan eski altdizin'indeki aramis.htm belgesi
<A HREF="eski/aramis.htm"> Aramis </A>

Mevcut dizinin bir üst dizininde bulunan scandisk.txt saltmetin belgesi
<A HREF="../scandisk.txt">Scandisk Hakkında</A>Başa dön


Başka sistemdeki bir bölüme atlama

Internet'in temel özelliklerinden biri URL adı verilen evrensel kaynak belirleyici kodlama sistemidir. Bu dünyanın neresinde olursa olsun size başka bir sunucu üzerinde başka bir dokümana veya dizine kolaylıkla erişmenizi sağlar. Bu kaynaklar sadece WWW diye bilinen ve adresleri http:// ile başlayan web ile sınırlı değildir.

Kullanıcıyı hipermetin aktarım protokolu (hyper text transfer protocol, http) ile çalışan herhangi bir sisteme yönlendirmek için evrensel kaynak belirleyici tipini belirtmek kullanımı zorunludur. Bu örnekte URL veya internet adresi veya evrensel kaynak belirleyici olarak http:// kullanılmıştır. Gidilecek sayfa http://www.boyutbilgi.com.tr/ifsaksergi/index.html olsun

<a href="http://www.boyutbilgi.com.tr/ifsaksergi/index.html">"IFSAK Sanal Ortam Sergisi"ne Git </a>
"IFSAK Sanal Ortam Sergisi"ne Git

Şifreli http protokolu:
<A HREF="https://sunucu.adı">Link Yazısı</A>
Kullanımı http'ye benzer.

Daha önce belirtildiği gibi tek URL tipi http değildir. Diğer protokoller için farklı evrensel kaynak belirleyiciler vardır.

Bunların kullanımını örnekler ile açıklamayalım. Protokollerin ne anlama geldiğini açıklamak bu belgenin kapsamı dışındadır.

Haber grupları:

Varsayılan sunucu üzerindeki grup adına yönelik linkler:
<A HREF="news:grup_adi">Link Yazısı</A>
<A HREF="news:soc.culture.turkish"> SCT</A>
SCT

Sunucuya yönlendirilmiş linkler:
<A HREF="news://sunucu_adi">Link Yazısı</A>
<A HREF="news://news.istanbul.edu.tr">Istanbul Üniversitesi Haber Sunucusu</A>
Istanbul Üniversitesi Haber Sunucusu

Belli sunucu üzerindeki gruba yönelik evrensel kaynak belirleyiciler:
<A HREF="news://sunucu_adi/grup_adı"></A>
<A HREF="news://news.marun.edu.tr/alt.culture.turkish.internet">acti grubu</A>
acti grubu

Secure (Şifreli, Güvenli) iletişim destekleyen haber sunucusu:
<A HREF="snews:secnews.netscape.com">Netscape Güvenli Haber Sunucusu</A>
Netscape Güvenli Haber Sunucusu

Kullanıcı hesabı kullanılarak haber sunucusuna bağlantı:
<A HREF="news://kullanıcı_adi:ş[email protected]ı/">Link Yazısı</A>

Dosya aktarım protokolu (FTP) link'i
<A HREF="ftp://ftp.zdnet.com">ZDnet FTP sunucusu</A>
ZDnet FTP sunucusu

Kullanıcı hesabı kullanılarak FTP'ye bağlantı:
<A HREF="ftp://kullanıcı_adi:ş[email protected]ı/">Link Yazısı</A>

Her hangi bir e-mail adresine gönderilecek mektup:
<A HREF="mailto:kullanıcı@doamin.adı">Link Yazısı</A>
<A HREF="mailto:[email protected]">Nevit'e mektup</A>
Nevit'e mektup

Birden fazla kullanıcıya mektup:
<A HREF="mailto:[email protected][email protected]&[email protected]">Link Yazısı</A>
Birden fazla adrese e-mail

Mektup içerisinde varsayılan başlık ve metin:
<A HREF="mailto:kullanıcı[email protected]?subject=Başlık Buraya&body=Gövde içindeki yazı">Link Yazısı</A>
Varsayılan Başlık ve Yazı içeren mektup

Telent protokolu, uzaktaki bilgisayara terminal bağlantısı:
<A HREF="telnet://sunucu.adi">Link Yazısı</A>
<A HREF="telnet://ttnbbs.rtpnc.epa.gov">Air Polution BBS USA</A>
Air Polution BBS USA

Gopher Protokolu:
<A HREF="gopher://sunucu.adi">Link Yazısı</A>
<A HREF="gopher://gopher.metu.edu.tr">ÖDTÜ Gopher Sunucusu</A>
ÖDTÜ Gopher Sunucusu


Başa dön


Sayfalara resim ekleme

Tüm tarayıcıların resim desteklemediğini unutmayın. Sayfanız ne olursa olsun resimsiz görünebilmeli. Bu sayfayı ziyaret edenlere daha fazla serbesti sağlayıp, resimlerin görünemediği durumlarda sayfaya gelen ziyaretçiyi eli boş döndürmemiş olmaya yarar.

HTML'de resimler yazılardan bağımsız bir şekilde sunucu üzerinde ayrı dosyalar olarak bulunurlar. Resim ancak gif ve jpg gibi tarayıcının içinden görünebilien formatta ise sayfada kullanılabilir. Resimler evrensel kaynak belirleyici kuralları dahilinde internetin herhangi bir yerinden çağrılabilirler. Çağrılan resim aynı dizin içerisinde ise konum kısmına sadece dosya adının yazılması yeterli olacaktır.

<IMG SRC="resim.gif">
<IMG SRC="http://sunucu.adi/dizin_adi/resim.jpg">

Diğer sayfa elemanları gibi resimlere link eklemek olasıdır. Diyelimki resim.jpg'ye tıklayınca dosya.htm veya belirli bir adresin açılmasını istiyoruz:

<A HREF="dosya.htm"><IMG SRC="resim.gif"></A>
<A HREF="Gidilecek_Adres"><IMG SRC="http://sunucu_adi/dizin_adi/resim.jpg"></A>

Resimler hakkında söylenmesi gereken en önemli şey boyutudur. Aşırı veya bilinçsiz kullanımı sayfanızı gerçekten ağırlaştırabilir. Sayfanızın şimşek gibi açılmasını istiyorsanız resim boyutlarını 1-5K arasında tutmaya çalışıp, tüm sayfa artı resimlerin 30K'ye geçmemesine dikkat edin. Bir birine atlayan sayfalarınız varsa aynı resimleri tekrar kullanmaya çalışıp yeni resim sayısını azaltın.

Resimler içerisinde kullanılan ekstra bazı işaretler zaman içerisinde gereklilik nedeniyle doğmuştur.

WIDTH=300 HEIGHT=200 Resim boyutları, HTML içinde belirtildiğinde sayfa daha çabuk yüklenir, tarayıcı sayfayı çizmek için gereken resim boyutunu almak için sunucunun yanıtını beklemek zorunda kalmaz.
ALT="resim yazısı" Alt işareti, resim yokluğunda ve yükleninceye kadar görünen yazı.
BORDER=sayı kenar kalınlığı, mevcut renk ile istenen kalınlıkta gösterilir.
VSPACE=Sayı HSPACE=Sayı Resim etrafında dikey ve yatay eksende kullanılacak boşluk.
ALIGN=TEXTTOP/ABSCENTER/ABSBOTTOM/BOTTOM
ALIGN=LEFT/CENTER/RIGHT Hizalama işaretleri, gerektiğinde resim ile birlikte kullanılabilir.
LOWSRC="dusuk_rezolusyon.gif" Asıl resim yükleninceye kadar çabuk yüklenebilen düşük çözünürlüklü resim.

<IMG SRC="deneme.gif" WIDTH=300 HEIGHT=200 ALT="resim yazısı" BORDER=0 >

Başa dön


Ses Dosyaları

Bir Sayfa yüklendiğinde otomatik olarak ses dosyasının çalması nasıl sağlanır?

<EMBED SRC="ses.wav" AUTOSTART="TRUE" HIDDEN="TRUE" LOOP=3 > WAV
<EMBED SRC="ses.au" AUTOSTART="TRUE" HIDDEN="TRUE" LOOP=2 > AU
<EMBED SRC="children.mod" HIDDEN="FALSE" WIDTH="166" HEIGHT="95" autostart="true" loop="false"> MOD
<EMBED SRC="enter.mid" HIDDEN=true AUTOSTART=true LOOP=true > MIDI

Aktif Ses Kullanımı:
<EMBED SRC="ses.wav" NAME="snd" WIDTH="1" HEIGHT="2" SES> Here is a <A HREF="page.htm"
OnMouseOver="Play_()">link</A> aktif ses

Başa dön


Tablolar:

Tablolar artık HTML'nin vazgeçilmez parçalarıdır. Tablolar <TABLE > ile tanımlanır. </TABLE> ile biter. Her satır: <TR> ile başlar </TR> ile biter. Haneler: <TD> ile başlar </TD> ile biter. Başlık kısmı <CAPTION> içindedir. Border=0 tablo kenar kalınlığını belirtir.

İşte basit bir tablo:

<TABLE Border=1>
<CAPTION>Başlık</CAPTION>
<TR><TD>satır1 Sutun1</TD><TD>satır1 Sütün2</TD></TR>
<TR><TD>Satır 2 Sutun 1</TD><TD>Satır 2 Sütün 2</TD></TR>
</TABLE>

Tablo başlık kısmıda <TABLE > içerisinde kullanılabilen seçenekler şu şekilde:

Border=sayı tablo kenar kalınlığı
Width=sayı tablo genişliği, piksel olarak
Width=yüzde tablo genişliği, yüzde olarak bu ikisinden sadece biri kullanılabilir.
CELLPADDING=sayı Nesne-hücre aralığı
CELLSPACING=sayı Hücre-Hücre aralığı
BGCOLOR="#xxxxxx" Tablo Arkaplan Rengi
BACKGROUND="resim.jpg" Tablo Arkaplan Resmi
ALIGN=right/left/center Tablo hizalama
COLS=sayı Sütün sayısı ( #n adet eşit genişlikte sütün, eşit sütün genişlikli tablo)

Satır <TR> içerisinde kullanılan komutlar:

ALIGN=CENTER/RIGHT/LEFT yatay hizalama
VALIGN=TOP/CENTER/BOTTOM/BASELINE dikey hizalama
BGCOLOR="#xxxxx" Satır Arkaplan rengi
BACKGROUND="resim.jpg" Satır Arkaplan Resmi

Hücre <TD> içerisinde HTML elemanlarının kendi komutlarına ilave olarak kullanılabilen komutlar:

ALIGN=CENTER/RIGHT/LEFT yatay hizalama
VALIGN=TOP/CENTER/BOTTOM/BASELINE dikey hizalama
BGCOLOR="#xxxxx" Hücre Arkaplan rengi
BACKGROUND="resim.jpg" Hücre Arkaplan Resmi
COLSPAN="2" Birleşen kolon sayısı
ROWSPAN="2" Birleşen satır sayısı

İç içe tablo kullanabilirmiyim? Hanelerin içerisinde ikinci bir tablo dahil HTML elemanlarından herhangi biri olabilir.

Bir sayfada yan yana dört resim yerleştirip, altına adlarını yazmak istiyorum.

İlk önce, 4 sütün 4 satır bir tablo yaratın. Her tablo satırı <TR> ile başlar </TR> ile biter. Haneler <td> ile başlar </td> ile
biter.

<TABLE Border=0 >
<TR><TD></TD><TD></TD><TD></TD><TD></TD></TR>
<TR><TD></TD><TD></TD><TD></TD><TD></TD></TR>
<TR><TD></TD><TD></TD><TD></TD><TD></TD></TR>
<TR><TD></TD><TD></TD><TD></TD><TD></TD></TR>
</TABLE>

Resimleri hanelere yani <td> ve </td> arasına yerleştirin. Tablo elemanlarında önemli olan elamanın </td> ve <td> arasına gelmemesidir. Yazıyı bir sonraki satırda aynı hanenin altına denk gelecek şekilde yerleştirin.

Bir kaç resmi birleştirip tek resimmiş gibi yüklemek istiyorum:
<table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0">
0 aralıklı bir tablo tanımlar. Hücreler içerisindeki resimler arasında mesafe yoktur.

Başa dön


Formlar:

Formlar kullanıcılardan gelen bilgileri standart şekillerde alan sayfanın etkileşimli alanlarıdır. Form kullanmanın e-mail almaya göre bir çok avantajı var. Eğer uygun yazılımlar geliştirirseniz form bilgilerini doğrudan istediğiniz yazılıma yönlenirebilirsiniz. Herhangi bir yazılım kullanmıyorsanız formunuzu ilk örnekteki gibi salt metin olarak e-mail adresinize gelecek şekilde ayarlayabilirsiniz.

<form action="mailto:[email protected]?subject=Konu Başlığı" method="POST" enctype="text/plain" >
Form Elemanları
</form>

Cgi için örnek POST komutu:
<form method="post" action="http://sunucu_adi/cgi-bin/program_adi.pl?değişken">
</form>

GET komutu nadir kullanıldığından anlatılmayacak.

Formlarda kullanılan bazı alan seçenekleri:

Radyo Buton'u tipi:
<BR>Soru1.
<BR><INPUT TYPE=Radio CHECKED NAME="Soru_adi1" VALUE="Birinci_Yanıt"> İkinci_Yanıt
<BR><INPUT TYPE=Radio NAME="Soru_adi1" VALUE="İkinci_Yanıt"> İkinci_Yanıt
<BR><INPUT TYPE=Radio NAME="Soru_adi1" VALUE="Üçüncü_Yanıt"> Üçüncü_Yanıt

Liste tipi soru:
<BR>Soru2<BR>
<SELECT NAME="Soru_adi2" >
<OPTION> Seçenek1
<OPTION> Seçenek2
<OPTION> Seçenek3
</SELECT><BR>

Küçük metin:
<BR>Soru3:<BR>
<INPUT TYPE=Text NAME="Soru_adi3" VALUE="varsayılan_değer" SIZE=25 MAXLENGTH=30><BR>

Geniş metin alanı:
<TextArea NAME="Soru4" ROWS=7 COLS=35 MAXLENGTH=100>
Varsayılan Yazı
</TextArea><BR>

Kutu işaretleme tipi soru
<Br> <INPUT TYPE="checkbox" NAME="Soru_adi3" VALUE="seçenek1">seçenek1
<BR> <INPUT TYPE="checkbox" NAME="Soru_adi3" VALUE="seçenek2">seçenek2
<BR> <INPUT TYPE="checkbox" NAME="Soru_adi3" VALUE="seçenek3">seçenek3
</UL>

Gönderme ve Sıfırlama butonları:
<INPUT TYPE=Submit NAME="Gönder" VALUE="Gönder">
<INPUT TYPE=Reset NAME="Reset" VALUE="Reset">


Başa dön


Çerçeveler, Frames

Çerçeveler veya Frames Netscape Navigator (2.0 üstü) ve Internet Explorer (3.0 üstü) tarafından desteklenen işaretlerdir. Aynı çerçeve içerisinde birden fazla sayfanın açılmasını sağlar. Çerçeve yapısı HTML'ye benzerdir, sadece <BODY> yerine <FRAMESET> içerir.

<FRAMESET> çerçeve içeren dokümanın hangi dokümanların bileşiminden oluşacağını ve bu dokümanların hangi biçimde yan yana geleceğini tanımlayan basit bir dokümandır. <FRAMESET>'den önce herhangi bir işaret olmamalıdır, yoksa tarayıcı tarafından gözardı edilir.

Örnek bir Frame dokümanı:

<HTML>
<HEAD>
</HEAD>
<FRAMESET>

</FRAMESET>
</HTML>

Frame set içerisinde ROWS ve COLS yardımı ile dokümanın yaty mı dikey mi bölüneceği tanımlanır. Yine Frameset içerisinde her bölmeye ayrılan alan piksel veya yüzde olarak tanımlanabilir.

Yatay bölünen doküman:
ROWS="row_height_value_list"
<FRAMESET ROWS="20%,60%,20%">
<FRAMESET ROWS="100,*,100">

Frame komutu ilave olarak içerideki belgelerin özelliklerini belirler, dikkat ederseniz her pencereye bir isim verildi. Bundan sonra kullanılacak linklerde bu isimlerin kullanımı tıkalndığında istenen belgenin hangi çerçevede açılacağını belirler.

Aşaığdaki örnekte ilk sütün 150 piksel genişlikte, soldaki çerçevenin adı solframe, sağdaki çerçevenin adı sagframe olarak atandı. Solda açılacak belge solsayfa.htm sağda açılacak belge ise sagsayfa.htm adını taşıyor.

<FRAMESET COLS="150,*" >
<FRAME SCROLLING="yes" NAME="solframe" SRC="solsayfa.htm" >
<FRAME SCROLLING="yes" NAME="sagframe" SRC="sagsayfa.htm" >
</FRAMESET>

Frame komutunda kullanılan seçenekler:
SCROLLING="yes|no|auto"
NORESIZE

Çerçevesiz Doküman:
<noframes> <a href="main.html">Ana sayfa</a> </noframes>

Çerçeveler sonlandırılmak istendiği zaman top seçeneği kullanılmalıdır.
<a href="test.html" target="_top">Çerçeveden Çık</a> Çerçeveden Çık


Başa dön


Comment Tag, veya Bilgi


<!-- --> işareti içerisinde yazılanlar sayfa içerisinde görünmez ve sadece view source yapıldığı zaman bilgi verme amacını taşır. Bazı Javascript program parçalarnı eski tarayıcılardan saklamak için yine <!-- --> kullanılır. Eski programa dillerine alışkın olanlar için bu işareti REM ibaresine benzetebiliriz.

Başa dön


META-işaretler:

Meta işaretler tarayıcılar, arama motorları ve sayfaya gelebilecek yazılımlara yönelik bilgiler içeren işaretlerdir. Sık kullanılan bir kaç Metaişaretin anlamını açıklamak yeterli olacaktır. Meta işaretler sayfada <HEAD> bölümü içerisine yerleştirlir.

<META HTTP-EQUIV="Content-Type" CONTENT="text/html; charset=iso-8859-9"> Turkish Metatag, Sayfanın Türkçe olduğunu ve uluslarası standart ensititüsünün ISO-8859-9 standardına uygun yapıldığını gösterir.

<META NAME="generator" CONTENT="Yazılım Adı"> Generator Meta tag, sayfanın hangi yazılım ile hazırlandığını gösterir.

<META NAME="Author" CONTENT=" Nevit "> Author Meta tag sayfanın hazırlayıcısı olan kişiyi gösterir.

<META NAME="keywords" CONTENT="keyword, keyword, keyword"> Content Meta tag Anahtar kelimelerin burada bulunması sadece bu bölüme bakan bazı arama motorlarının işini kolaylaştırır.

<META NAME="description"CONTENT=" Sayfanın tanımı "> Description Meta tag Bazı arama motorları arama motorunu kullanan kişilere bu bölümü gösterirler.

<META HTTP-EQUIV="Refresh" CONTENT="7;URL=index.html"> Refresh, İtme teknolojisi ile devreye giren bir meta işarettir. Sayfaya gelen kişi herhangi bir işlem yapmasa bile başka bir sayfaya aktarılır.

<META HTTP-EQUIV="Content-Type" Content-Base: "http://www.geocities.com/SoHo/Studios/9594> Content Base, sayfa içeriğinin bulunduğu URL'yi gösterir.Başa dönTürkçe


Uluslararsı standartlar ensitütüsü ISO-8859-9'u Türkçe standardı olarak kabul ediyor. IE ve Netscape'de bunu destekleyenlerdendir. Türkçe standartlarına uygunluu denetlemek için önce browserinizin düzgün çalıştığından emin olmanız gerekir. Bunun için http://www.immt.pwr.wroc.pl/export_hp/test/ adresinde Browerinizin ISO-8859-9 karakterlerini düzgün gösterip göstermediğini kontrol edin.

ISO8859-9 Ansi-Turkish ve Windows-1254 ile neredeyse aynı karakter tablosuna sahip. ASC-II harfleri olduğu yerde çıkmasına rağmen Batı standardı olan ISO-8859-1 'den farklı olarak Türkçe harfler tanımlıdır.

Ayarlarınız doğru ise hepsinde sorunsuz Türkçe görürsünüz.Başa dönÖzet:


HTML Basit bir işaretleme dilidir ve Hypertext Markup Language kıstaltmasıdır. WEB'de gördüğünüz tüm *.htm ve *.html uzantılı dokümanlar bu şekilde yazılmış.

<body> ve </body> arasındaki kısım dokümanın ana kısnmını oluşturur.

Burada paragraflar <p> ile başlar biter. Bundan sonra her ikisini yazmiyacağım. bitişler / içerir. yani paragrafın bittiği yerde istenirse </p> konur.

Bu şekilde hazırlanmış doküman web'de belli bir adrese konulunca isteyen buna girip içeriğine bakabilir.

Hala bir çok kişi Browserlerin 3.0 sürümleri kullaniyorlar. Opera kullanlar, Unix, Linux, Mac, OS/2 kullananlar var dünyada.

İletişimin amacı ziyaretçilere sorun çıkartmak olmamalı.

Dokümanın bir yerine resim koymak için, öncelikle en iyisi resim ve doküman aynı dizinde olmalılar. Değillerse resimin bulunduğu yer
dokümana tanıtılmalı. En basit resim ekleme komutu <IMG SRC="resim_adi.gif"> şeklinde. Bu arada dediğim gibi resim aynı
dizinde olmalı.

Size basit bir HTML örneği veriyorum:

<HTML>
<BODY>

<P>Merhaba </P>
<IMG SRC="resim.gif">

</BODY>
</HTML>

Burada merhaba diye bir yazı ve bir'de resim.gif adında bir resim olacak. Bunu notepad'e kopyalayın ve deneme1.htm adı ile kaydedin. Daha sonra Netscape ile deneme belgesini açın. Resim görünmüyorsa o dizin içerisinde resim.gif adında bir dosya olmadığı içindir. Bunu sağladığınız anda yazı ve resim görünecek.


Bazı HTML Linkleri:

Başa dön


Main Page | Sign Guestbook | View Guestbook | Nevit


Tuesday, 02-May-00 07:49:23 PDT
Hosted by www.Geocities.ws

1