Si voleu ratllar-vos un poc, intenteu buscar en la cara d'aquest avi a una parella abrašant-se.

Hosted by www.Geocities.ws

1