. สวัสดี

นิพัทธิ์ พุทธศิริ(e21-vek)
สมบัติ พุทธศิริ
กนก พุทธศิริ
กนกวรรณ พุทธศิริ
กนกพันธุ์ พุทธศิริ
hotmail กพ. ยูบีซี ทีวี5 ทีวี7
ทีวี11 ทีวี3
ทีวี9 เดลนิวส์ ไทรัฐพลาทบ..
ตรวจสลาก.
ไอทีวี.
icq.
yahoo.
ดนตรีไทยในอเมริกา.

Thai Link

สนุก หรรษา

ตั้งชื่อ กลาโหม บก.ทหารสูงสุด
มหาดไทย
กองทัพบก
กองทัพเรือ
กองทัพอากาศ
ตำรวจ
พระเครื่อง
ทำเนียบรุ่น นนส.ทบ.รุ่น6/16
ตรวจสอบสถานะภาพสมาชิกฌาปนกิจ ทบ.
ตรวจสอบเงิน อทบ.คนไทย


Website URL:
Email Address:Search Engine ภาษาไทย (แยกคำใช้ช่องว่าง) And Or
หากไม่มีสงคราม ก็จะไม่มีวีรบุรุษ ความสามัคคี เป็นบ่อเกิดแห่งพลัง


อันความกรุณาและปราณี

จะมีใครบังคับก็หาไม่

หลั่งมาเองเหมือนฝนอันชื่นใจ

จากฟากฟ้าสุลาลัยสู่แดนดิน


1
1 1