Boeken:
Beginselen van Nationaal-Socialisme (Carp, J. H., 1942)
Idee en gedaante van het Groot-Duitse Rijk (Rabl, Kurt O., 1942)
De Valse God (Fritsch, Theodor, 1941)
Mijn Kamp (Hitler, Adolf en Heß, Rudolf W. R., 1940) (Binnenkort hier te lezen)

Artikelen:
Ras en exacte wetenschap (De Kock, A. C.)
Ras en cultuur (Ter Weer, M. C.)

Redevoeringen van Adolf Hitler:
Naar aanleiding der opening van de Rijksdag op 21 maart 1933
In de Rijksdag op 23 maart 1933
Aan de Duitse Landbouw op 5 april 1933
Op de dag van de nationale arbeid, 1 mei 1933
Op het congres van het Duitse arbeidsfront op 10 mei 1933
In de Rijksdag op 17 mei 1933
Aan de Rijksstadhouders op 6 juli 1933
Tot de arbeiders in een Berlijnse wapenfabriek op 10 december 1940 (Binnenkort hier te lezen)

Hosted by www.Geocities.ws