Ova  stranica  je mali doprinos  borbi za bolji svet ,

život je borba neprestana....

Svaka sličnost sa stvarnim događajima i likovima je sasvim slučajna

Biće Rata

U paralelnom univerzumu sa one strane duge gde se pronalaženjem zlatnog ključića sakrivenog u ćupu zlata mogu otljučati tajna vratanca baš svakog medaljona kojeg srcu nam najdraže devojke nose oko vrata iza kojih se nalazi čarobno ogledalce u koje kada se zagledate možete videti zemlju i ljude ove o kojima vam pišem i sada prenoseći vam kako lične impresije o pomenutom svetu tako i pisanija autora znanih i neznanih koja sam tamo pronašao u njihovim knjigama, novinama i internet stranicama. Ako vas priča ova podseća na neku drugu odnekud znanu to je zato što svaka devojka o istom sanja dok joj medaljon taj sjajni uz kožu prijanja.

Biće rata kažu stari kad se ala poalavi.

Ko je ala pa zna se najveća lopuža a to je niko drugi do država odnosno ona grupa koja vlada u ime države i naroda kako najrađe svoju pljačku nazivaju.

Da li se naša ala poalavila pa ne znam al reko bi da jeste.

Kažu da nikad više para bilo nije u državnoj kasi a da se nikad tako loše nije živelo. Država uvodi stalno nove namete na građane. Fiskalizacija i na zelenoj pijaci, nema više besplatnih zdravstvenih usluga i sahrana, penzje se kradu (ne ne isplaćuju već ih uopšte nema kažu vlasti dugujemo vam i vratićemo kad stignemo ko i sve drugo), svaki građanin mora da plaća državi taksu za to što je građanin a ta se pljačka zove tv pretplatom za kanal državne propagande kojeg i onako niko normalan ne gleda.

Pri tom ala kaže da se plaćanja mesečnog harača oslobađaju oni koji sa dva svedoka sa sve ličnim kartama i potpisima priznaju da imaju praznu useljivu nekretninu priključenu na struju i spremnu za useljenje koga bilo da ne zvrlji stan prazan a toliko se tzv izbeglica mota po državi kojima država nudi da se usele u prazne nekretnine ali kako im uglavnom nude nekretnine na selima to se tzv izbeglice radije odlučuju da ko podstanari stanuju kod lakovernih stanodavaca u gradu dok ih ovi nekako na jedvite jade ne izbace zbog ne plaćanja što zakupnine što komunalnih usluga. Da je država recimo predvidela oslobađanje od plaćanja ovog harača one strujomere koji mesčno nemaju nikakvu potrošnju struje ili potrošnju manju od određenog broja kw recimo 30 ili 60 bilo bi jasno da su to brojila onih potrošača koji ili privremeno nisu kod kuće ili je reč o teškoj sirotinji ili o stanovima u izgradnji, renoviranju ili o vikendicama i tobožnji cilj da se harač plaća po domaćinstvu bi bio postignut a i humanistički socijalni efekat bi bio izražen pošto bi nameta bile oslodođene socijalno najugroženije kategorije stanovništva ali tada država ne bi imala tačan i pravno validan dokument u kojem vlasnik nekretnine sopstvenim potpisom i sa još dva svedoka jamči da je pomenuta nekretnina u njegovom vlasništvu i da je prazna, spremna za useljenje a i sa priključkom na struju.

Priča se o mogućem sukobu sa davno otcepljenim komšijama sa juga te je za očekivati da u tom sve izvesnijem sukobu ala postane zatrpanija sa još više onih što se izbeglicama nazivaju pa će im za smeštaj prinudni koji očas posla prerasta kod ale u stalni biti najverovatnije ponuđene upravo one nekretnine na koje su vlasnici sa dva svedoka ukazali kao na prazne i lako useljive sa priključkom na struju a možda i telefon, gas, kablovsku i sl.

Država uskraćivanjem pružanja besplatnih zdravstvenih usluga pokušava da još više ekonomski iznuri socijalno najugroženije kategorije stanovništva i direktnim narušavanjem njihovog zdravstvenog stanja ubrza njihov kraj i napuštanje zaposednutog stambenog prostora a tada uskraćivanjem besplatne sahrane želi da još više ekonomski i zdravstveno ugrozi i članove njihovih porodica. Ovo se zove FAŠAZAM U PUNOM SMISLU TE REČI.

Kada jedna država postane fašistička tada je rat neminovan. Kapitalisti i pristupaju uvođenju fašizma sa samo jednim ciljem a to je neometano uvećanje sopstvenog bogatstva u za to najpovoljnijem društvenom okruženju ratnog stanja. Sa državnih medija se stalno upućuju pozivi svih političatra (medijskih pajaca najmoćnijih kapitalista) i sličnih na jedinstvo što je najsigurniji predznak sigurnog i planiranog dolaska neke krizne situacije a to je u 99% slučajeva rat. Fašizam garantuje diktaturu države nad narodom koja je najpoželjnija u slučaju ratnih sukoba i suzbijanja svih antiratnih aktivnosti.

Od svih preduzeća u zemlji država je rešila da narod pretplatom spase ono koje ne proizvodi ništa sem propagande. Da je država recimo rešila da spase elektronsku industriju tako što bi narod mesečno plaćao pretpatu za električne uređaje to bi značilo da bi posle izvesnog broja rata građani dobijali nešto od elektronske industrije (usisivač, televizor, frižider, mlin za kafu i sl.) ili da je spasavala auto industriju ili bilo koju privrednu granu za prikupljen novac na ime pretplate građani bi dobijali neku robu a ovako ne dobijaju ništa jer televizija i radio ne prave ništa sem što emituju propagandni program kojeg drugi prave a oni ga jedino preuzimaju po naredbi rukovodioca. Pa kako svaka medijska kuća ima svog gazdu to se i program formira po njegovoj želji. Ljudi imaju različite potrebe i različite simpatije i antipatije pa stoga što je jednom svetinja drugom je prokletinja. Zato su i osnivane različite političke partije i druge grupe građana, različiti književni, muzički i filmski žanrovi i pravci jer su i ljudske potrebe različite. Ono što je jednom čoveku predstavlja muziku za uši drugome predstavlja nepodnošljivu buku. Onaj koji tvrdi da će ugoditi svima je prokleti lažov, ludak i budala. A kada tera ljude da plaćaju za nešto što ne žele jer to smatraju bacanjem para za gluposti ili nepodnošljivim ugrožavanjem njihovog dobrog ukusa, prava na različitost i drugačije mišljenje tada je taj monstrum u njihovim očima prokleti terorista i vaška fašistička.

Poštenije bi bilo da je država rekla plaćaćete pored svih poreza i dažbina koje i ovako svakodnevno plaćate i novu koji će mo nažvati pretplata za nove ratne pohode naših junkersa i plaća će je svi građani ove zemlje jer će rat voditi ova zemlja pa svi građani solidarno treba da podnose troškove vođenja budućeg rata. Naravno u vojsku i na front neće ići svi, ići će ko i do sad, samo sirotinja dok će ratni plen, ko i do sad, deliti banda univerzitetskih profesora i njihovih klovnova političara bogataša. To sa pretplatom za rat bi imalo nekog smisla ali ova budalaština da se prikupljanje harača za vođenje budućeg rata nazove rtv pretplatom za program kojeg niko ne gleda jer je umobolan, ratno huškački, kičerajski, jednoumno propagandni i uopšte đubre je krajnje grotesktna jer jednostavno ma kakav televiziski program na ma čijoj televiziji nije stvar koja se tiče svih građana već samo onih koje to interesuje i koji taj program prate i žele da ga prate i da pri tom i za njega i plate pretplatu.

Unifikacija naroda kroz tvrdnju da je od javnog i od opšteg interesa praćenje određenog propagandnog programa te shodno tome i plaćanje harača koji se naziva televiziskom pretplatom predstavlja čistu diktaturu i nasilje nad građanima. Fašizam u punom smislu te reči i zabranu drugačijeg mišljenja i različitosti te je svako ko se ne slaže da plaća harač za budući rat kog su nazvali tv pretplatom žigosan kao državni neprijatelj i organi represije ove fašističko-terorističke države će ga sudski goniti, nasilno pljačkati i tamničiti dok se ne opameti i pristane da bude poslušan građanin ove TV DRŽAVE koji uredno plaća pretpatu i veruje i izvršava sva naređenja koje mi saopšte iz propagandne crne kutije fašističko-terorističke države.

Donose se zakoni koji omogućavaju onima koji imaju da plate izbegavanje služenja vojne obaveze ili onim članovima profdrovske bande akademika i univerzitetskih profesora da svojoj deci i najodanijim slugama zahvaljujući svojim činovima tzv. civilnih generala i položajima vrhovnih komandanata svih vojnih komandnih struktura služenje vojske u civilstvu tj. po univerzitetima bolnicama i drugim ustanovama koje su pod isključivo njihovom komandom i kontrolom čime se otvoreno građani dele na privilegovane (bogate) i neprivilegovane (sirotinju) i time se obezbeđuje da u vojsku da ginu zarad još većeg bogaćenja svojih gospodara idu siromašni.

Donosi se zakon kojim se amnestiraju od krivičnog gonjenja zbog izbegavanja služenja vojnog roka oni regruti koji se nisu odazvali vojnom pozivu u mirnodobsko vreme tj. oni koji nisu odbili da idu u vojsku zato što je postojala mogučnost da u uslovima građanskog rata ubiju i/ili budu ubijeni od nekog rođaka ili prijatelja koji se zatekao sa druge strane novoformiranih granica već samo oni sinovi bogatih i moćnih koji nisu mogli da podnesu da spavaju u istoj spavaonici, hrane se u istoj trpezariji i uopšte žive u istom okruženju sa sinovima njihovih slugu tj. sirotinjom.

U zemlji u kojoj bogati donošenjem zakonskih akata dovode sebe u privilegovan položaj u odnosu na narod i izjavljuju da isti predstavlja višak u do juče narodnim a sada njihovim preduzećima te kao nezaposleni i socijalno ugroženi stanovnici predstavljaju balast za kapitalističku državu to je uvođenje FAŠIZMA kao zvanične državne filozofije (koji naravno zbog propagandnih razloga nazivaju demokratijom dok istovremeno grupe gladne i revoltirane sirotinje nazivaju fašistima koje revnosno hapsi i zatvara nenarodna milicija i koje osuđuju nenarodni sudovi) sasvim logičan korak koji će neminovno dovesti do rata u koji će bogati i privilegovani poslati sirotinju da izgine po mogućstvu u što većem broju te na taj način smanjiti armiju nezaposlenih koja predstavlja stalnu opasnost za bogate i njihovu kapitalističko-fašističku državu zbog mogućnosti pobune i izvođenja socijalističke revolucije jer je pobeda komunističke partije na izborima organizovanim u kapitalističko-fašističkoj državi jednostavno nemoguća zbog uslova u kojima se isti odvijaju.

Država otvoreno kreće u sakupljanje logističkih informacija iznajmljivanjem špijunskih satelita i nabavku ogromnih količina uniformi i druge opreme potrebe za opremanje buduće armije izgladnele sirotinje koju planira da gurne u novi pokolj.

Sedam godina po okončanju poslednjeg ratnog sukoba većina montažno demontažnih objekata je i dalje u funkciji ili je privremeno rastavljena i stavljena van funkcije a i novi objekti finansirani od strane države se dižu sa istom karakteristikom lake montaže odnosno demontaže.

Nevernim Tomama preporučujem da izčiste glave dvonedeljnim jakim postom od bilo kakvih opijanata, aromatizovane hrane i pića i nek tada pogledaju svet oko sebe i sete se svojih komšija sa kojima su do juče zajedno išli na vojne vežbe, spavali u istim spavaonicama, čistili preduzeće ili oko bloka zgrada u kojima su stanovali u nekakvim lokalnim radnim akcijama i vozili se sa njima autobusima gradskog saobraćaja ili sedeli za istim stolovima na zborovima radnih ljudi i poštovali ih branili i voleli kao kao najpametnije i najvrednije članove njihove socijalističke samoupravne zajednice kako ih danas ili ne viđaju uopšte jer su se odselili iz njihovog sirotinjskog kvarta ili ih viđaju okružene telohraniteljima u blindiranim džipovima, mercedesima, opelima, jaguarima, volvoima i drugim limuzinama ili ih viđaju ponekad kad pođu u obilazak svojih preduzeća i u kontrolu rada svojih službenika pa nek se zapitaju da li je to ono što su hteli kada su se slušajući svoje najpametnije odrekli ravnopravnosti, bratstva i jedinstva i uputili u avanturu kapitalizma u kojoj su postali još siromašniji i obespravljeniji a njihovi najpametniji enormno bogati surovi vladari svega što je nekad bilo zajedničko. Da li su to hteli? I dokle su sve spremni da idu njihovi najpametniji koji su ih poslali da se ubijaju sa komšijama, koji su im uzeli i koristili se a i dan danas se koriste novcem kojeg su građani držali u bankama ne vraćajući ga preko 20 godina ili mic po mic i na rate, koji im nisu isplaćivali zarađene plate i penzije ili su ih isplaćivali 1000struko umanjene dok su svoju privatnu robu iz pokradenih državnih preduzeća prodavali po realnim tržišnim cenama i time se još više bogatili, koji su im na kraju u procesu pljačke narodne imovine koju su nazvali privatizacijom pokrali i preduzeća i radna mesta i za sebe ih po smešno malim cenama prisvojili, koji su im onemogućili da se leče kod lekara i zubara ako nemaju para a odakle im kad ili ne rade ili ih ne plaćaju i kad rade.

U narodnu armiju je nekada bilo čast ići pa su mnogi srčani, plućni, bubrežni i drugi bolesnici iako bolesni folirali ragrutnu komisiju ne bi li otišli u vojsku a tamo kada bi bili otkriveni da su bolesni i kada su želeli da ih otpuste kući su molili vojne doktore da to ne učine već da im daju nekakve poštede koje bi im olakšale odsluženje vojnog roka jer od sramote nisu smeli da odu kući i priznaju da su nesposobni za vojsku. Svakako bilo je i onih govana koja su nam sada ukrali državu i svu našu teškom mukom sticanu zajedničku narodnu imovinu koji su iako zdravi izbegavali služenje narodne armije. Ta bi govna dvonoga danas sigurno rado viđala narod kako ide u njihovu lopovsku kapitalističku armiju da gine za to da bi se oni još više bogatili a narod još više siromašio. Jer kad u armii pogine sin jedinac iz neke siromašne porodice ona to teško može da preživi jer je odmah napadnu zveri kapitalističke ko orlušine lešinarske da je dokusure. U socijalističkoj narodnoj državi takvima bi narod pomogao da prežive i po mogućnosti što manje osete taj gubitak. Proklet bio svaki onaj koji ide da brani kapitalističku državu i koji ide da ubija drugu sirotinju zato da bi se pokazao kao verna i poslušna vojnička sluga svoga gospodara nekog gulikože i lopova kapitaliste. Sveta dužnost svakog vojnika kojeg zveri kapitalističke šalju da ide da ubija druge ljude bez obzira kakve god mu nazovi patriotski motivisdane parole vikali da zna da bole kurac sve i jednog kapitalistu za patriotizam osim ako ne može na neki način iz toga nešto da zaradi pa je zato sveta dužnost svakog mobilisanog da puške uperi u svoje kapitaliste i njihove kapitalističke generale i ostala govna nazovi oficirska i da sa drugovima izvede socijalističku revoluciju!

Univerzitetski profesori i akademici su bezskrupulozni monstrumi gori od najgorih varvara koje je civilizacija ikada zabeležila i nema toga što nisu spremni da urade da bi zaštitili svoj plen (svo bogatstvo nastalo krađom narodne imovine i njenim prevođenjem u njihovu privatnu svojinu kao i vlast upravljanja državom i narodom nasleđenu još iz vremena socijalizma ) jer oni sebe smatraju vukovima a narod ovcama kojima se hrane. Sami mudro vode računa da se njihov broj suviše ne namnoži a i da se narod blejavih ovaca razmnožava i umnožava jer im je po volji jagnjetina a ne žilava i tvrda ovčetina. Trebaju im glupi a odani, mladi, zdravi i jaki da za njih rade i još više ih bogate dok se ne razbolu ili ostare a tada ih primenom fašističko-terorističkih nazovi zakona po ubrzanom postupku do smrti sasvim izcrpljuju i na kraju ubijaju kako ne bi opterećivali društvo i ubijali elan i poverenje kod svojih kćeri i sinova iz blejavog ovčećeg naroda u svoje prepametne i prebogate, najpametnije i najmoćnije samozvane univerzitetske profesore i akademike....

 

[email protected]

Hosted by www.Geocities.ws

1