2008 NEIFC Fall Invitational
The Big One
Women's Sabre

Poules, round no 1

  Poule no 1 V/M Indicator HS
BELIZARIO Juliana Uri   3 V 3 0 1 0 1/6 -14 12
PERLEE Courtney Sacred Heart V   V V 0 2 3 3/6 1 20
LIN Jiali Wellesley 1 0   3 0 1 0 0/6 -25 5
SMITH Brianna Tufts V 1 V   0 0 0 2/6 -15 11
HANLEY Anna Brandeis V V V V   V V 6/6 25 30
VLASSAKIS Julea Smith V V V V 4   2 4/6 12 26
DZIUBA Courtney Unh V V V V 1 V   5/6 16 26

 

  Poule no 2 V/M Indicator HS
BRASSARD Laura Umass   V V V V V V 6/6 24 30
FIELDS Lauren Mt Holyoke 1   0 2 V V 2 2/6 -8 15
MOYNAGH Niamh Sacred Heart 1 V   V V V 1 4/6 10 22
KATZ Adrienne Brandeis 0 V 2   V 4 1 2/6 -9 17
WOLFE Amy Uri 0 1 0 4   V 1 1/6 -18 11
ESTRIDGE Vanora Vassar 0 2 0 V 4   0 1/6 -18 11
SAWAENGSRI Hathairat Dartmouth 4 V V V V V   5/6 19 29

 

  Poule no 3 V/M Indicator HS
MCINERNEY Lia Williams   V 1 V 4 2 V 3/6 -2 22
AHMAD Hareem Mit 4   3 V V 2 V 3/6 3 24
BACCI Krista Sacred Heart V V   V V V V 6/6 21 30
FINCHER Stephanie Smith 4 1 1   0 1 V 1/6 -16 12
ANHALT Ariela Dartmouth V 3 2 V   V V 4/6 9 25
DANLY Sarah Tufts V V 2 V 1   V 4/6 7 23
SCHWEGER Zsofia Wellesley 1 2 0 3 1 1   0/6 -22 8

 

  Poule no 4 V/M Indicator HS
MACPHERSON Caleigh Unh   V 1 4 V 0 2 2/6 -7 17
FAYE Clemence De La Williams 0   2 1 V 0 2 1/6 -18 10
GORTH Deborah Brown V V   V V V V 6/6 20 30
GRAZIOSI Sara Sacred Heart V V 0   V 0 3 3/6 -4 18
GEHRED-OCONNELL Domino Vassar 4 3 2 2   1 3 0/6 -15 15
KOZMINSKY Molly Mit V V 4 V V   V 5/6 20 29
PRESS Jen Brandeis V V 1 V V 3   4/6 4 24

 

  Poule no 5 V/M Indicator HS
CHILTON Lauren Mit   V V V V V V 6/6 19 30
BOWLUS Caccy Tufts 2   0 1 2 2 1 0/6 -22 8
MORRISON Ariel Bu 1 V   V 3 V V 4/6 8 24
SAGEVICK Catie Sacred Heart 2 V 4   3 V 1 2/6 -4 20
CARLSEN Julie Vassar 3 V V V   V V 5/6 12 28
LE NGUYEN Cam Smith 0 V 1 3 0   V 2/6 -11 14
ROWEN Elizabeth Wellesley 3 V 1 V 3 3   2/6 -2 20

 

  Poule no 6 V/M Indicator HS
RUFF Alexa Wpi   V 0 2 4 1 1 1/6 -14 13
ALIVANDI Soraya Tufts 2   1 2 2 1 0 0/6 -22 8
ALEVI Randy Brown V V   V V 3 V 5/6 17 28
CORDELL Jacqueline Unh V V 2   V 1 1 3/6 -4 19
LEE Gloria Mt Holyoke V V 0 4   3 0 2/6 -9 17
OBI Maudlyn Amherst V V V V V   3 5/6 14 28
ROSENBAUER Chelsea Bc V V 3 V V V   5/6 18 28

 

  Poule no 7 V/M Indicator HS
PERFECT Chelsea Dartmouth   2 4 1 1 V 2 1/6 -13 15
MACKIEWICZ Aleksandra Brown V   V 1 4 V 2 3/6 3 22
POLAND Laura Unh V 2   2 4 4 0 1/6 -12 17
SHIN Robin Mit V V V   V V V 6/6 23 30
COUGHLAN Caitlin Umass V V V 2   V 0 4/6 -1 22
MYERS Amanda Uri 3 0 V 0 4   1 1/6 -16 13
TURNER Alexandra Brandeis V V V 1 V V   5/6 16 26

 

  Poule no 8 V/M Indicator HS
MIDKIFF Holly Unh   1 1 V 2 V V 3/6 0 19
SERRANO Devon Colby-Sawyer V   1 0 0 2 3 1/6 -15 11
RAPP Talia Bu V V   V V 2 V 5/6 18 27
EVANS Laura Mit 0 V 0   V 2 V 3/6 -2 17
LEINBERGER Mia Smith V V 2 1   3 V 3/6 3 21
JACOBSON Anna Hampshire 4 V V V V   V 5/6 13 29
DUPREE Cydney Brown 0 V 0 3 1 2   1/6 -17 11

 

  Poule no 9 V/M Indicator HS
SEIGNEUR Erica Vassar   V V 4 V V V 5/6 14 29
TANTILLO Diana Wellesley 1   2 3 V V 2 2/6 -7 18
KO Syringa Bc 2 V   V V V 1 4/6 4 23
LORENZ Anna Smith V V 2   V V 2 4/6 2 24
EVANS Sibahn Unh 1 2 1 4   2 1 0/6 -19 11
BARCLIFF Ashley Mt Holyoke 4 3 4 1 V   2 1/6 -8 19
TARTARCHENKO Elena Mit 2 V V V V V   5/6 14 27

 

  Poule no 10 V/M Indicator HS
KOTZ Laura Mt Holyoke   V 1 V 3 0 2/5 -3 14
FARMER Karen Unh 0   0 V 1 1 1/5 -16 7
ROSE Charlotte Brown V V   V 4 V 4/5 15 24
ALLEN Jenny Mit 2 3 1   1 0 0/5 -18 7
CRONIN Kayla Stonehill V V V V   V 5/5 12 25
CORTES Amanda Bc V V 2 V 4   3/5 10 21

 
Document Engarde - 11/1/2008 8:23:41 PM
 

Hosted by www.Geocities.ws

1