2008 NEIFC Fall Invitational
The Big One
Women's Foil

Poules, round no 1

  Poule no 1 V/M Indicator HS
KATZ Keziah Unh   3 0 0 V 1 1 1/6 -18 10
GILLMAN Katherine Bu V   V 0 V V 4 4/6 8 24
PAUL Meredith Tufts V 2   4 3 V 0 2/6 -3 19
BRAATEN Hannah Wellesley V4 V V   V V V 6/6 20 29
HURLIMANN Anna Williams 4 0 V 4   2 3 1/6 -10 18
ZHENG Rose Umass V 1 2 0 V   V 3/6 -4 18
REBSCH Sadi Vassar V V V 1 V 4   4/6 7 25

 

  Poule no 2 V/M Indicator HS
GRUBER Katie Uvm   2 1 0 0 1 0 0/6 -26 4
KUNITOMO Yukiko Brown V   2 3 V 3 V 3/6 3 23
PINTEA Michelle Bc V V   2 V V V 5/6 10 27
LINK Cordelia Mit V V V   V V V 6/6 24 30
KIM Samantha Wellesley V 2 2 0   3 4 1/6 -9 16
ALLARD Stephanie Unh V V 4 1 V   V 4/6 8 25
ZIMMERMANN Casey Sacred Heart V 1 3 0 V 0   2/6 -10 14

 

  Poule no 3 V/M Indicator HS
COLDWELL Jenna Mit   3 V V V V V 5/6 13 28
LEVY Emily Brandeis V   V V V V V 6/6 22 30
URSU Oana Mt Holyoke 2 1   V 1 V V 3/6 0 19
HUSAINI Alice Uri 1 1 1   0 V V 2/6 -7 13
LEE Christine Tufts 3 2 V V   V V 4/6 13 25
EBER Anya Smith 3 0 1 0 0   4 0/6 -22 8
HEINTZ Alia Vassar 1 1 2 0 1 V   1/6 -19 10

 

  Poule no 4 V/M Indicator HS
KORY Jackie Vassar   2 V 1 V V 0 3/6 -2 18
MOUK Julia Brandeis V   V V V V V 6/6 22 30
FELKER Abby Uvm 2 0   1 V 0 0 1/6 -20 8
TIAN Siyuan Mt Holyoke V 0 V   V 2 2 3/6 1 19
KIRLEW-BENT Kristin Dartmouth 2 0 3 1   2 2 0/6 -20 10
COOMBS Ariella Unh 1 2 V V V   1 3/6 0 19
BARTHOLOMEW Francesca Brown V 4 V V V V   5/6 19 29

 

  Poule no 5 V/M Indicator HS
DURETTE Stephanie Unh   4 V 1 0 1 V 2/6 -6 16
ROBERTS Carrie Umass V   V V 0 2 V 4/6 -1 22
RAPAPORT Maggie Uvm 0 4   1 0 2 1 0/6 -22 8
HAN Stephanie Dartmouth V 2 V   0 2 V 3/6 0 19
NEWHALL Jessie Brandeis V V V V   V V 6/6 28 30
PIRK Sam Bc V V V V 2   V 5/6 13 27
ESCALANTE Ana Mit 2 3 V 2 0 2   1/6 -12 14

 

  Poule no 6 V/M Indicator HS
FULLERTON Miranda Uvm   1 V 1 4 1 1 1/6 -16 13
MCINNIS Michelle Bu V   3 2 1 V 1 2/6 -5 17
ILECHKO Liz Vassar 4 V4   0 2 3 1 1/6 -14 14
COLOCINO Jenna Bc V V V   V V V 6/6 23 30
URSU Raluca Mt Holyoke V V V 1   4 2 3/6 0 22
WHEELER Jessica Dartmouth V 2 V 2 V   1 3/6 -3 20
WOEHRLEN Tess Brandeis V V V 1 V V   5/6 15 26

 

  Poule no 7 V/M Indicator HS
HYNES Erin Bc   V V V V 2 V 5/6 14 27
EPPLER-EPSTEIN Rebecca Amherst 3   2 V 1 3 3 1/6 -8 17
BRANCH Courtney Mt Holyoke 0 V   V 2 3 4 2/6 -4 19
BACHMAN Kaila Uri 0 0 1   0 0 0 0/6 -29 1
STAMATERIS Alexa Sacred Heart 3 V V V   3 V 4/6 12 26
CHIN Wendy Wellesley V V V V V   V 6/6 16 30
GUNASEKARAN Divya Dartmouth 2 V V V 1 3   3/6 -1 21

 

  Poule no 8 V/M Indicator HS
DELEAN Tess Wellesley   V V 4 V V V 5/6 20 29
WYSOCKI Jen Sacred Heart 1   2 1 1 1 2 0/6 -22 8
YANUSHEFSKI Lisa Tufts 1 V   1 V V4 V 4/6 1 21
DALRYMPLE Alex Brandeis V V V   V V V 6/6 20 30
HADDAD Danielle Unh 1 V 3 2   4 V 2/6 -2 20
SONG Susan Mit 0 V 3 1 V   3 2/6 -7 17
MCCLINTIC Katherine Uvm 1 V 2 1 1 V   2/6 -10 15

 

  Poule no 9 V/M Indicator HS
VALENTINE Anna Smith   0 1 1 0 2 V 1/6 -16 9
SISKIDIS Joanne Sacred Heart V   V V V V V 6/6 26 30
HOPKINS Julia Mit V2 3   V 2 V V 4/6 7 22
TAN Inez Williams V 0 1   0 2 V 2/6 -11 13
FLYNN Joanna Uvm V 1 V V   V V 5/6 19 26
CHUANG Alice Mt Holyoke V4 0 2 V 0   V 3/6 -5 16
FIELDS Monica Amherst 4 0 1 3 0 2   0/6 -20 10

 

  Poule no 10 V/M Indicator HS
VOSS Kate Mt Holyoke   2 0 V 0 1 V 2/6 -10 13
HARTNETT Allison Bu V   0 V V V V 5/6 7 25
DAVIS-HEIM Jess Brandeis V V   V V V V 6/6 24 30
CAMILLETTI Phoebe Smith 1 2 1   0 4 2 0/6 -18 10
GRAHAM Lindley Mit V 4 4 V   V 4 3/6 12 27
KWIECISZEWSKA Magda Tufts V 2 1 V 0   V 3/6 -5 18
SPRAGUE Alex Umass 2 3 0 V3 V 3   2/6 -10 16

 
Document Engarde - 11/1/2008 8:25:42 PM
 

Hosted by www.Geocities.ws

1