2008 NEIFC Fall Invitational
The Big One
Women's Epee

Poules, round no 1

  Poule no 1 V/M Indicator HS
SCHMIDT Lori Bu   3 V 2 V V 1 3/6 -3 21
SMARSH Grace Unh V   V V 3 2 V 4/6 2 25
COTTON Alyson Umass 3 4   4 4 3 4 0/6 -8 22
PAQUIN Ashley Wellesley V 2 V   V 4 V 4/6 8 26
ROACH Alison Sacred Heart 2 V V 2   2 1 2/6 -10 17
COURSER Sophie Vassar 4 V V V V   V 5/6 13 29
KIMBALL Holly Colby-Sawyer V 4 V 0 V 0   3/6 -2 19

 

  Poule no 2 V/M Indicator HS
BENJAMIN Anne Wellesley   3 2 3 2 V 3 1/6 -10 18
WOLK Coryn Tufts V   V V V V 3 5/6 10 28
KHUN Kristin Mit V 2   V 4 V 1 3/6 -3 22
ARANGO Paola Umass V 4 4   1 V 1 2/6 -5 20
LETENDRE Ali Bc V 1 V V   3 4 3/6 1 23
EDWARDSON Anna Dartmouth 3 3 4 2 V   V 2/6 -4 22
JOHNSON Jennifer Mt Holyoke V V V V V 3   5/6 11 28

 

  Poule no 3 V/M Indicator HS
MATSUSHITA Angela Brown   3 1 V V 4 V 3/6 0 23
PETERSON Lenna Mt Holyoke V   0 3 4 1 1 1/6 -14 14
KLEPAC Kristen Dartmouth V V   V V4 V V 6/6 19 29
MAJCHRZAK Elle Bu 3 V 0   V 3 3 2/6 -7 19
BLESSING Cheri Bc 3 V 1 3   3 V 2/6 -5 20
SHIN Stephanie Mit V V 4 V V   V 5/6 9 29
BLECK Jen Brandeis 2 V 4 V 2 4   2/6 -2 22

 

  Poule no 4 V/M Indicator HS
PAULSON Michaela Tufts   V V V 0 1 3 3/6 1 19
MORRIS Yesinia Unh 0   1 3 0 2 2 0/6 -22 8
KLEKOWICZ Joanna Bc 3 V   V 2 1 2 2/6 -5 18
POWELL Walker Smith 0 V 2   3 2 0 1/6 -16 12
SALVATORE Christina Brown V V V V   V 3 5/6 16 28
PETERMAN Breanna Mit V V V V 2   0 4/6 6 22
MANDEL Emily Brandeis V V V V V V   6/6 20 30

 

  Poule no 5 V/M Indicator HS
SHULTIS Eva Brown   3 4 V 1 3 V 2/6 -2 21
JOHNSON Emily Wellesley V   V V 3 V V 5/6 14 28
TOPLIFF Kate Unh V 0   1 1 2 V 2/6 -10 14
POWELL Brady Smith 3 3 V   4 2 V 2/6 0 22
KOZEL Caitlin Brandeis V V4 V V   V V 6/6 17 29
HESSLER Kirsten Mit V 4 V V 3   V 4/6 10 27
SMITH Kathleen Uri 0 0 0 1 0 0   0/6 -29 1

 

  Poule no 6 V/M Indicator HS
CIGANEK Heather Bc   4 V V V V 4/5 7 24
KOCAB Annamarie Wellesley V   V 3 V V 4/5 8 23
SCHUR Kelsey Tufts 2 2   3 V V 2/5 -4 17
MONOHAN Sophie Mit 4 V V   2 1 2/5 -4 17
SEMPLE Katie Mt Holyoke 3 2 3 V   V 2/5 -1 18
BUBAR Raquel Brandeis 3 2 3 V 2   1/5 -6 15

 

  Poule no 7 V/M Indicator HS
SMATHERS Amani Tufts   V 2 V 4 4 2/5 3 20
SERGISON Elizabeth Mt Holyoke 0   1 3 3 1 0/5 -17 8
LARKIN Emma Brandeis V V   V V V 5/5 16 25
BARIAHTARSIS Christine Bu 2 V 2   2 3 1/5 -9 14
DANNEGGER Mary Sacred Heart V V 3 V   V 4/5 6 23
SUNDBERG Maddy Smith V V 1 V 3   3/5 1 19

 

  Poule no 8 V/M Indicator HS
RANES Georgia Tufts   4 V V V V 4/5 9 24
RATIS Allyson Sacred Heart V   2 V V V 4/5 6 22
JENKS Laura Brandeis 3 V   V V V 4/5 8 23
FARINA Stacey Unh 4 3 2   V V 2/5 -3 19
HARRIS Kelsey Dartmouth 3 1 2 3   V 1/5 -10 14
SASSON-YENOR Jacinthe Vassar 0 3 4 4 4   0/5 -10 15

 

  Poule no 9 V/M Indicator HS
GROGAN Danielle Smith   V 4 V 3 4 2/5 1 21
FANDEL Chloe Brown 4   V V 1 4 2/5 -4 19
GREEN Amanda Sacred Heart V 4   V V4 V 4/5 10 23
MURPHY Lauren Umass 1 4 0   1 3 0/5 -16 9
LARSON Emily Umassl V V 3 V   V 4/5 13 23
WESER Veronica Vassar V V 1 V 1   3/5 -4 17

 
Document Engarde - 11/1/2008 8:27:46 PM
 

Hosted by www.Geocities.ws

1