2008 NEIFC Fall Invitational
The Big One
Men's Foil

Poules, round no 1

  Poule no 1 V/M Indicator HS
HARRIS Keegan Uvm   3 2 V 1 V 2/5 0 16
LANZARA Dan Brandeis V   1 V V V 4/5 7 21
WOODWARD Robert Vassar V V   V 2 V 4/5 12 22
ALI Siraj Mit 1 1 0   1 V 1/5 -13 8
HOFTUN Sjur Bc V 3 V V   V 4/5 14 23
TRUONG Ethan Wpi 0 2 2 1 0   0/5 -20 5

 

  Poule no 2 V/M Indicator HS
LIKE Brian Bc   0 3 V4 V V 3/5 2 17
PANTEL Adam Brown V   V V V V 5/5 21 25
LYNCH Eric Vassar V 0   0 V 4 2/5 -5 14
STUMACHER Eric Brandeis 3 2 V   V 3 2/5 4 18
VO Antoine Bu 0 0 1 0   0 0/5 -24 1
GATELY Jon Unh 2 2 V V V   3/5 2 19

 

  Poule no 3 V/M Indicator HS
EARICKSON Daniel Hampshire   2 2 2 1 V 1/5 -12 12
DURSO Mike Vassar V   V V 0 V 4/5 10 20
MOU Tony Dartmouth V 1   V 1 V 3/5 2 17
CHOY David Sacred Heart V 2 1   1 V 2/5 -3 14
FRIEDMAN Will Brandeis V V V V   V 5/5 22 25
HOFSTETTER Ryan Tufts 4 0 2 0 0   0/5 -19 6

 

  Poule no 4 V/M Indicator HS
JAMISON Dan Tufts   V V V 0 3 3/5 7 18
CHAMPOUX Chris Unh 0   4 3 0 1 0/5 -17 8
UNDERWOOD Ian Umass 2 V   2 0 2 1/5 -13 11
NORTON Sean Brandeis 3 V V   2 1 2/5 -4 16
BAUBOCK Michi Bu V1 V V V   2 4/5 11 18
YU Jonathan Brown V V V V V   5/5 16 25

 

  Poule no 5 V/M Indicator HS
BARKIN Tyler Wpi   0 3 3 0 V 1/5 -10 11
XU Tianchi Dartmouth V   V 4 V2 V 4/5 13 21
BERG Eric Tufts V 1   4 V V 3/5 3 20
CONNELLY Patrick Unh V V V   4 V 4/5 8 24
PHILIPS Scott Brown V 1 2 V   V 3/5 7 18
HOOKS Matt Uri 1 1 2 0 0   0/5 -21 4

 

  Poule no 6 V/M Indicator HS
UNDERWOOD John Dartmouth   3 V 0 1 4 1/5 -11 13
WHEELER Chris Vassar V   V 0 3 V 3/5 1 18
CHIANG Leo Bu 4 0   2 2 2 0/5 -15 10
MCCAULEY Sam Tufts V V V   V4 V 5/5 18 24
SUMNER Connor Bc V V V 3   V 4/5 10 23
SCHNEIDER Charles Sacred Heart V 4 V 1 3   2/5 -3 18

 

  Poule no 7 V/M Indicator HS
OAKLEY David Williams   V 0 1 2 0 1/5 -14 8
LASCALA Anders Unh 2   V3 3 V 2 2/5 -2 15
PERERA Chris Mit V 2   4 V 1 2/5 3 17
PUGLISI Will Sacred Heart V V V   V 3 4/5 10 23
GARCIA Yorman Tufts V 0 1 0   0 1/5 -16 6
KENNEY Conor Vassar V V V V V   5/5 19 25

 

  Poule no 8 V/M Indicator HS
CHEN Tan Dartmouth   4 1 V 4 V 2/5 3 19
NIELD Ben Mit V   V V V V 5/5 14 25
BENTLEY Nick Sacred Heart V 2   V V V 4/5 10 22
SHEPHERD Sam Amherst 1 2 2   0 V 1/5 -13 10
YE Chris Umass V 2 4 V   V 3/5 6 21
TRAVER Toben Uvm 0 1 0 3 1   0/5 -20 5

 

  Poule no 9 V/M Indicator HS
TIDWELL Steven Wpi   0 0 2 1 0 0/5 -22 3
ROBERTS Jim Sacred Heart V   V V 2 3 3/5 9 20
WARD Kyle Bu V 1   V 1 4 2/5 -1 16
WHITNEY Zac Williams V 0 2   0 1 1/5 -14 8
LEVINE Daniel Mit V V V V   V 5/5 20 25
THOMAS Chris Hampshire V V V V 1   4/5 8 21

 

  Poule no 10 V/M Indicator HS
LABAK Andrew Wpi   V V 0 1 0 2/5 -4 11
SHEEHAN Colin Uri 0   4 1 2 2 0/5 -16 9
BARRISH Scott Hampshire 0 V   0 2 1 1/5 -16 8
KAZIMIROFF Nicholas Bc V V V   3 3 3/5 10 21
KAPON Sam Brandeis V V V V   3 4/5 10 23
LAGRANDIER Richard Mit V V V V V   5/5 16 25

 

  Poule no 11 V/M Indicator HS
DIESELMAN John Wpi   1 V 0 1 1 1/5 -14 8
SWITALA Ben Mit V   V 3 V 3 3/5 7 21
MARULANDA David Bu 2 0   1 1 2 0/5 -19 6
ZWIENIECKI Kajetan Dartmouth V V V   V 3 4/5 10 23
YUELYS Nicholas Bc V 3 V 4   1 2/5 1 18
LAFFITTE Andre Umass V V V V V   5/5 15 25

 
Document Engarde - 11/1/2008 8:26:14 PM
 

Hosted by www.Geocities.ws

1