The Bacchic Dance Of The Nymphs - Tyrvasia

album
 
1.   The Calling Of Naiades

[Νυμφών]

Νύμφαι, θυγατέρες μεγαλήτορος Ωκεανοίο,
υγροπόροις γαίης υπό κεύθεσιν οικί' έχουσαι,
κρυψίδρομοι, Βάκχοιο τροφοί, χθόνιαι, πολυγηθείς,

σύν Πανί σκιρτώσαι αν' ούρεα, ευάστειραι,
Νύσιαι,  μανικαί, παιωνίδες, ειαροτερπείς,
σύν Βάκχωι Δηοί τε χάριν θνητοίσι φέρουσαι
έλθετ' επ' ευφήμοις ιεροίς κεχαρηότι θυμώι
νάμα χέουσαι υγεινόν αεξιτρόφοισιν εν ώραις.

Νύμφαι, αντροχαρείς, σπήλυγξι κεχαρμέναι, ηερόφοιτοι,
πηγαίαι, δρομάδες, δροσοείμονες, ίχνεσι κούφαι,
φαινόμεναι, αφανείς, αυλωνιάδες, πολυανθείς,

σύν Πανί σκιρτώσαι αν' ούρεα, ευάστειραι,
Νύσιαι,  μανικαί, παιωνίδες, ειαροτερπείς,
σύν Βάκχωι Δηοί τε χάριν θνητοίσι φέρουσαι
έλθετ' επ' ευφήμοις ιεροίς κεχαρηότι θυμώι
νάμα χέουσαι υγεινόν αεξιτρόφοισιν εν ώραις.

Υμάς κικλήσω πέμπειν μύσταις πολύν όλβον
Υμείς γαρ πρώται τελετήν ανεδείξατε σεμνήν
Ευιερού βάκχοιο και αγνής Περσεφονης

English translation

Oh Nymphs, daughters of the great hearted Ocean
That you dwell in the humid crossed depths of the earth
Secretly running, Bacchus Trophoi, earthly, glad

That you dance with Pan upon the mountains
Bacchantes nysies passionate healing spring delighted
That with Bacchus and Deo you give pleasure to the mortals
Come to the wellfortuned sacrifices in delighted mood
Spilling healthy nama to the wealth given seasons

Nymphs friends of caves that you rejoice in the caves
Springly running fast coolclad lightfooted
Visible invisible that live in canyons flourished

That you dance with Pan upon the mountains
Bacchantes nysies passionate healing spring delighted
That with Bacchus and Deo you give pleasure to the mortals
Come to the wellfortuned sacrifices in delighted mood
Spilling healthy nama to the wealth given seasons

I entreat you to send to the initiated much pleasure
Because you first discovered the modest rite
Of sacred Bacchus and pure Persephone

[original text edited to fit the song]

2.   The Bells Of Acheron

[Instrumental]


3.   The Bacchic Dance Of The Nymphs

Ω Νύμφες, θυγατέρες του ωκεανού
Κόρες των πηγών και των βαθιών σπηλιών
Πανέμορφες παρθένες δασοντυμένες ιέρειες
Ξωθιές των δασών αμαδρυάδες κόρες

Αντηχούν τα άλση απο τα τραγούδια τους
Και η χορωδία τους ταράζει την αρμονία των νερών
Οι Νύμφες χορεύουν με τον Πάνα

Ω Νύμφες, θυγατέρες του ωκεανού
Αιθέριες νεράιδες των πυκνών αλσών
Λαμπερές παρθένες βακχεύτριες ιέρειες
Ξωθιές των δασών αμαδρυάδες κόρες

Αντηχούν τα άλση απο τα τραγούδια τους
Και η χορωδία τους ταράζει την αρμονία των νερών
Οι Νύμφες χορεύουν με τον Πάνα

Οι Νύμφες πάλλονται απο ηδονή καθώς χορεύουν την τελετουργική έκσταση
Και η σειρήνια ηχώ τους αντιλαλεί στα δάση
Και κάθε τόσο ο βακχικός θεός στο μέσο του χορού
Πλησιάζει και σέρνει την πομπή σε μια ανοιξιάτικη ιεροτελεστία
Βάκχοιο τροφοι, βάκχοιο τροφοι, χθόνιαι Νύμφαι

English translation

Oh Nymphs daughters of ocean
Daughters of springs and of deep caves
Beautiful virgins woodclad priestesses
Xothies of the woods amadryades daughters

The groves resound by their songs
And their choir disturbs the harmony of waters
The nymphs are dancing with Pan

Oh, Nymphs daughters of ocean
Ethereal nereids of lush groves
Shining virgins bacchantes priestesses
Xothies of the woods amadryades daughters

The groves resound by their songs
And their choir disturbs the harmony of waters
The nymphs are dancing with Pan

The Nymphs shake with pleasure as they dance the ritualistic ecstacy
And their serenian echo resonate the forests
And every time and so the Bacchic god in the middle of the dance
Approaches and draws the procession to a spring rite

[lyrics by Pantelis Giasafakis]


4.   Calling The Twelve Gods

[Διός]

Ω Ζευ και σεις οι Ολύμπιοι,
Εισακούστε με, σε σας απευθύνουμε αυτήν εδώ της προσευχή
Δώστε μας υγεία άκρατη και τη θεά Ειρήνη.

English translation

Oh Zeus and you Olympians
Hear me, to thee we address this prayer
Give to us endless health and the goddess Peace.

[original text edited to follow the song]

5.   Summoning Pan

[Πανός]

Καλούμε τον Πάνα, τον μεγαλοδύναμο θεό.
Τον βουκολικό Πάνα, που είναι το σύμπαν του κόσμου.
Ουρανός, θάλασσα, κυρίαρχη Γη και αθάνατη φωτιά.
Έλα μακάριε, χορευτή, περιφερόμενε, ομόθρονε με τις Ώρες,
τραγοπόδαρε, βακχευτή,
που αυλοπαίζεις την αρμονία του κόσμου σαν παιχνιδιάρικο τραγούδι.
Πάνα παίξε μουσική για μας,
και μεις θα χορέψουμε κάτω απο τις μελωδίες της φλογέρας σου.
Ω βοηθέ των φαντασιώσεων, υποκινητή των ανθρώπινων φόβων,
Οξυδερκή, κυνηγέ, φίλε της Ηχούς,
συγχορευτή των Νυμφών, σύ ο παντογόνος, ο γεννήτωρ όλων.
Εσύ που ξυπνάς όλα τα στοιχεία της φύσης, τα μαγεύεις με τις γλυκές σου αρμονίες,
Εσύ που καλείς τις Νύμφες σε έναν τελετουργικό χορό.
Ω κερασφόρε άρχοντα,
αιώνιε βακχευτή, Πάνα.

English translation

We are calling Pan, the great powerful god
Bucolic Pan, who is the univerce of the world
Sky, sea, dominant earth and immortal fire
Come you pleasant dancer, wanderer, sitting on the same throne with Hores,
Goat foot, Bacchanalian,
Playing the harmony of the world like a teasing song.
Pana play music for us,
And we will dance under the melodies of you flute.
Oh helper of fantasies, instigator of human fear,
Sagacious, hunter, friend of Echo,
Dancing with the Nymphs, you the eternal, the one who gave birth to all.
You who awakes al the elemtns of nature, and bewitch them with your sweet harmonies,
You who calls the Nymphs to a ritualistic dance.
Oh horned archon,
Eternal Bacchanalian, Pana.


6.   Divined By Trophonios

Εκ τροφώνιου μεμαντεύται... [repeat]

Αφού προσέφερα τις θυσίες που απαιτούνται
Κάλυψε με απο την βουλιμία των χθονίων τεράτων
Είμαι έτοιμος να δεχτώ τον χρησμό σου
Βαθύ σκοτάδι με περικλύει...

[I think these lyrics are from Daemonia Nymphe, I can't find them anywhere else]


7.   Tyrvasia

[“instrumental” :P ]
Hosted by www.Geocities.ws

1