ödev sitesi-3 sayfası
Newtonun hareket kanunları;
Nükleer enerji
Ölçme-Birimler
Pertiyodik Cetvel
Osiloskop
Hosted by www.Geocities.ws

1