:: Nada Dering (NOKIA) ::

:: Kami tidak hanya menghadkan kepada nada dering New Boyz sahaja ::
:: Jika ada yang ingin menyumbang nada dering sila e-mailkan ke ::
:: [email protected] ::

:: Hanya Tinggal Sejarah :: New Boyz :: Tempo 140 ::
.
2.e1   2.b1  32-   4a1   4#g1   4a1   4b1   2.a1   32-   2.#f1   2.c2
32-   4b1   4a1   4g1   4a1   4.b1   32-   4g2   4#f2   2.e2   2b2
4a2   4#g2   4a2   4b2   4c3   4a2   4e3   4c3   2.#d3   32-   2.b2
32-   4#f2   4g2   4#f2   4#f2   2e2
:: Meraung :: New Boyz :: Tempo 180 ::
.
2b1   4c2   2b1   8-   2a1   4b1   2c2   4-   2d2   4c2   2b1
4a1   2b1   4a1   2g1   16-   4g1   4f1   4e1   2g1   2a1   4b1
2a1   4g1   2a1   4-   2#f1   4e1   2d1   2e1   4#f1   2e1
:: Norkia :: New Boyz :: Tempo 180 ::
.
4a2   4b2   4c3   4a2   4b2   4c3   4b2   4a2   4a2   4g2   2#f2
4g2   4a2   4b2   4g2   4a2   4b2   4a2   4g2   4g2   4#f2   2e2
4#f2   4g2   4a2   4#f2   4g2   2a2   4c3   1b2   4a2   4c3   1.b2
4b1   1e2   4#f2   4g2   4#f2   4e2   2#d2   4#f2   4a2   4g2   4#f2
2e2   4#f2   4e2   2#d2   4e2   2#f2
:: Kejora :: New Boyz :: Tempo 140 ::
.
8d2   8d2   4#a2   4#a2   4a2   1d2   8d2   8d2   4#a2   4#a2   4a2
1#d2   8c2   8d2   2.#d2   8f2   8#d2   2d2   4.c2   8#a1   4a1   8#a1
1.c2   4d2   8a1   4.#a1   4a1   1g1
:: Anak Ayam :: Too Phat :: Tempo 200 ::
.
8b2   8-   2b2   4#c3   4a2   4b2   2#g2   4e2   4#g2   4a2    2b2
4#g2   2#c3   4b2   4a2   4#g2   2#f2   4b1   8#c2   4#d2   4e2   8#f2
8#g2   8e2   8#g2   2#f2   8b2   8-   2b2   4b2   4#c3   4b2   2#d3
8#c3   16#d3   8#c3   4b2   8a2   16b2   8a2    2#g2   4#f2   4#g2   4a2
2b2   4a2   8#g2   16a2   4#f2   2e2
:: Clap To Diz :: Too Phat :: Tempo 100 ::
.
16a1   16-   8g1   16a1   4c1   8f1   8g1   8a1   8#a1   8a1   16#a1
8a1   16g1   4-   16a1   16-   8a1   16g1   8.c2   8#a1   8a1   8g1
8a1   8#a1   8a1   16#a1   4a1   4-
:: Kerna Dia :: Yassin :: Tempo 160 ::
.
4d3   8c3   8#a2   4c3   8#a2   8a2   4#a2   8a2   8g2   8a2   8#a2
4g2   8-   8#a2   8a2   4.g2   8a2   4#a2   4c3   2.a2   8a2   8g2
4.f2   8g2   4a2   4#a2   4a2   2.g2   8#a2   8a2   4.g2   8a2   4#a2
4c3   2.a2   8a2   8g2   4.f2   8g2   4a2   4#a2   4a2   2g2
:: Kurik Kundi :: Siti Nurhaliza :: Tempo 112 ::
.
8d2   8d2   8d2   8.g2   16d2   8d2   8d2   8#d2   8d2   8c2   8#d2
8.d2   16c2   8#a1   4#a1   8#a1   8#a1   8c2   8.a1   16g1   8g1   8g1
8#d2   8d2   8c2   8#d2   2d2   8c2   8c2   8d2   4#a1   8c2   4a1
8g1   8g1   8g1   4g1   8.a1   16g1   8f1   8c2   8c2   8d2   4#a1
8c2   4a1   8g1   8g1   8g1   2g1
:: Aladdin :: Spiders :: Tempo 180 ::
.
8#g2   8#d1   8-   8#d1   8e1   8#d1   8d1   8#d1   8#g1   8#d1   8-
8#d1   8e1   8#d1   8d1   8#d1   8#g1   8#d1   8-   8#d1   8e1   8#d1
8d1   8#d1   4#c1   4e1   4#d1   8-   8#g1   8#d1   8-   8#d1   8e1
8#d1   8d1   8#d1   8#g1   8#d1   8-   8#d1   8e1   8#d1   8d1   8#d1
4#c1   4e1   4#d1   4#a1   2#g1
:: Kasih Latifah :: Spiders :: Tempo 200 ::
.
4e3   4#d3   4e3   4.f3   8e3   4d3   4e3   4.f3   8e3   4d3   4e3
4.d3   16.c3   2.b2   4d3   4#c3   4d3   4.e3   8d3   4#c3   4d3   2.f3
4g3   4.f3   2.e3   4e3   4#d3   4e3   4.a3   4.e3   4.e3   4e3   2e3
4f3   4g3   4.f3   4e3   2.d3   4d3   4e3   4f3   4e3   4-   4c3
4e3   4d3   4-   2b2   4.c3   8b2   2a2
:: Akan Datang :: Amy Mastura :: Tempo 225 ::
.
4c2   4d2   2e2   2g2   2d2   2g2   4d2   2c2   2e2   2.b1   8-
4b1   2a1   2c2   2g1   2.c2   4g1   4e2   4e2   4c2   2.d2   8-
4c2   4d2   2e2   2g2   2d2   2g2   4d2   2c2   2e2   2.b1   8-
4b1   2a1   2c2   2g1   2.c2   4g1   4e2   4e2   4-   4e2   4e2
4c2   4c2   2.d2
:: Andai Kau Pergi :: Indigo :: Tempo 40 ::
.
16#a2   16f2   16#a2   16#c3   16c3   16f2   16c3   16#d3
16#c3   16f2   16#c3   16f3   16#d3   16#c3   16c3   16#c3
16#a2   16f2   16#a2   16#c3   16c3   16#a2   16a2   16c3
4#a2   16a2   16#a2   8c3   16#a2   16f2   16#a2   16#c3
16c3   16f2   16c3   16#d3   16#c3   16f2   16#c3   16f3
16#d3   16#c3   16c3   8#c3   16f2   16#a2   16#c3   16c3
16#a2   16a2   16c3
:: Bidadari :: Tyco :: Tempo 125 ::
.
4#g2   8g2   4#g2   4c2   4#c2   4.#g2   8-   8#g2   4g2   8f2   4g2
4#a1   4c2   4.g2   8-   8g2   4f2   8f2   4.f2   8f2   4f2   4.d2
8d2   4f2   4.e2   8e2   4e2   4f2   4.g2   8c2   4.c2   8-   4#g2
8g2   4#g2   4c2   4#c2   4.#a2   8-   16#g2   16#g2   4#a2   8#g2
4#a2   4#d2   4#d2   4c3   8#a2   4#g2
:: Dua Insan :: Ezad & Eva :: Tempo 180 ::
.
4d2   4d2   4a2   4#a2   2.g2   4d2   4f2   4g2   2#d2   4c2   4c2
4a2   4#a2   2.a2   4g2   4g2   8.f2   2.f2   4d2   4g2   4#g2   2g2
4#d2   4d2   4c2   8.d2   2.#d2   4c2   4a2   4#a2   2a2   4g2   4#f2
4a2   4g2   2d2
:: Keliru :: Ajai & Nurul :: Tempo 200 ::
.
4d2   4#d2   4f2   2.g2   4-   4g2   4f2   4g2   4a2   2a2   4.d2
4-   8-   4d2   4d2   4c2   4#a1   2#d2   4-   4#d2   4d2   4a1
4c2   2c2   4d2   2-   4d2   4#d2   4f2   2.g2   4-   4g2   4f2
4g2   4a2   2a2   4d2   2-   4d2   4d2   4c2   4#a1   1.#d2   4-
32#d2   32#d2   4#d2   2d2
:: Buat Aku Tersenyum :: Sheila On 7 :: Tempo 125 ::
.
8g1   8g1   8g1   2d2   4b1   4-   8#f2   8g2   8#f2   8g2   4#f2
8b1   4d2   2-   8g1   2d2   4b1   4-   8b1   8b1   8c2   4b1
8g1   4#f1   2-   8g1   8g1   8g1   8d2   8b1   8b1   4b1   4-
8g1   8b1   8b1   8b1   8c2   4d2   8e2   4d1
:: Yo Soy Betty La Fea :: Tempo 200 ::
.
8e2   8#d2   8e2   8#f2   8g2   8#f2   8e2   8d2   8c2   8a1   8c2
8e2   4a2   8-   8g2   8#f2   8-   8e2   8-   8#d2   8-   8#f2
8-   4e2   2-   4b1   2c2   4.a1   4.#a1   1b1
:: Purest Of Pain :: Son By Four :: Tempo 140 ::
.
4d2   4d2   4-   8f2   8f2   8f2   8#d2   4d2   8c2   4#a1   4-
8#a1   8f2   8f2   8f2   8#d2   4d2   8c2   4#a1   4-   4f1   4#a1
4c2   4d2   4.c2   2-   8#a1   8c2   8d2   4d2   4d2   4-   8#a1
4f2   8#d2   4d2   8c2   4c2   4#a1   4-   8f2   8f2   8f2   8#d2
4d2   8c2   4c2   4#a1   4-   4f1   4#a1   4c2   4d2   4.c2   4d2
4-   8#a1   4#a1   4g1   4a1   4#a1
:: I Need A Girl :: P.Diddy feat Usher :: Tempo 180 ::
.
8#d2   8#d2   8#d2   4#d2   4#f1   4.#c2   4.#f1   4#c2
8-   8#c2   8#c2   8#c2   4#c2   8-   8#f1   4.#c2   4.#a1   4b1
8-   8b1   8b1   8b1   4b1   4#f1   4.b1   4.#c2   4#a1   8-
8#a1   8#a1   8#a   14#a1   4-   4.f2   4.#c2   4#d2   8-
:: Without Me :: Eminem :: Tempo 125 ::
.
8d2   8#a2   8a2   8g2   4d2   16d2   16d2   8c2   8d2   8f2
4d2   16d2   16d2   8c2   8d2   8c2   4#a1   16#a1   16#a1
8a1   8f1   4.g1   16g1   16g1   8#a2   8a2   8g2   4d2   16d2
16d2   8c2    8d2   8f2   4d2   16d2   16d2   8c2   8d2   8c2
4#a1   16#a1   16#a1   8a1   8f1   4.g1
Hosted by www.Geocities.ws

1