:: Coretan New Boyz ::

:: Berikut merupakan beberapan coretan dari New Boyz kepada pengunjung website ini ::
:: Coretan ringkas ini ditulis ketika majlis gathering raya NB4ever ::

:: Ucapan Tomok ::

:: Tandatangan Tomok & Zack ::

Hosted by www.Geocities.ws

1