ติดต่อโรงเรียน

โรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล จังหวัดนครศรีธรรมราช
147 หมู่ที่ 8 ตำบลหนองหงส์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80110
Tel: 0 7530 2198 Fax: 0 7530 2196, 0 7530 2198 ต่อ 100
Email: [email protected]
Website: http://www.geocities.ws/nakhonsipunya/