Muminvalo
GALERIO DE FIGUROJ

Mumintrolo (svede: Mumintrollet)
La ĉefrolulo de la libroj, naiva, fidema, iom inhibicioplena.
Muminpatrino (svede: Muminmamman)
Patrino de Mumintrolo, prizorgema sed permesema, praktika, prudenta, la ĉefa figuro de sekureco en Muminvalo.
Muminpatro (svede: Muminpappan)
La patro de Mumintrolo, malpraktika, fantaziema, egocentra, dorlotita.
La dido Edvardo (svede: dronten Edward)
Grandegulo. Jen amikema jen kolerema, pentas kiam li hazarde distretas iun beston.
La Filifjonkino (svede: Filifjonkan)
Nervoza, klopodas (sed ne sukcesas) plenumi ĉiujn konvenciajn devojn.
La Gafsino (svede: Gafsan)
La sukcesa kaj sekura konvenciulino.
hatifnatoj (svede: hatifnattarna)
Nekompreneblaj figuroj sen individueco, sed ajnaj trajtoj, kiuj eterne kvazaŭ aŭtomate vagas kontraŭ la horizonton (kaj fulmotondron).
hemuloj (svede: hemuler)
Figuroj plene okupitaj de sia propra manio, tedaj kolektantoj, apenaŭ rimarkas aliulojn, malmulte pensas, tamen ne intence malicas.
homsoj (svede: homsor)
Ĉiam demandas "kial", volas raciajn klarigojn, ne komprenas sentojn.
Kapriulo (svede: Rådd-djuret)
Konfuza, nervoza, senfine pardonpetanta, mania kolektanto de ĉio. Patro de Snif.
Kalmulo (svede: Joxaren)
Dormema, mallaborema, ne zorgas pri io ajn. Patro de Snufmumriko.
La filino de Mimlino (svede: Mymlans dotter)
Klopodas (vane) eduki sian fratineton, etan Mim. Amas sendependecon.
La eta Mim (svede: lilla My)
Gaja, malica sed ne malbonvola, aminda, nenion timas, absolute sincera, malhipokrita, ŝatas danĝerojn.
Mimlino (svede: Mymlan)
Havas amasegon da idoj kun nekonataj patroj.
Misino (svede: Misan)
Melankolia, memkompata, suferas de minusvaloro, egocentra.
La morho (svede: Mårran)
Soleca, timiga, sopiras je varmo kaj eble kompanio, sed frostigas kaj fortimigas tiujn se ŝi atingas ilin.
Mosko-rato (svede: Bisamråttan)
Filozofiema, egocentra, predikas la neneceson de ĉio (sed dume ne rezignas komforton).
Snif (svede: Sniff)
Malgranda, malkuraĝa, enviema, tre amas posedaĵojn. Filo de Kapriulo kaj Lantulino.
La snorko (svede: Snorken)
Organizema, decidema, ne komprenas sentojn. Frato de Snorkfraŭlino.
Snorkfraŭlino (svede: Snorkfröken)
Sentema, vantema, romantika, koketa. Tamen faras inteligentaĵojn (intence aŭ ne?). Fratino de la snorko.
Snufmumriko (svede: Snusmumriken)
Amas liberecon, ne zorgas pri posedaĵoj aŭ komforto, malamas regulojn kaj malpermesojn, konas la mondon dank' al sia vagado. Filo de Kalmulo kaj Mimlino.
Tofslo kaj Vifslo (svede: Tofslan & Vifslan)
Parolslas nekomprenebslan dialektslon.
Tu-tiki (svede: Too-ticki)
Malsentimentala, sendependa, afereca. Klopodas instigi Mumintrolon liberiĝi de sia panjo kaj de ĉio kutima kaj sekura.
skrutoj (svede: skrutt)
Timemaj etuloj.
knitoj (svede: knytt)
Timemaj etuloj.

Ĉefpaĝo - - Figurnomoj alilingve

   
 
 
Hosted by www.Geocities.ws

1