Άρθρα

 

  <
Τα Λαγόσκυλα και η εκπαίδευσή τους: Επιλογή Κουταβιών (K&K 4/2002)
Μέθοδοι αξιολόγησης – Τεστ κουταβιών (5/2002)
Πέντε Κρίσιμες Περίοδοι στη ζωή του κουταβιού (6/2002)
Κοινωνικοποίηση (7/2002)
Αρχική κυνηγετική εκπαίδευση (8/2002)
Κυνηγετική εκπαίδευση (9/2002)
Το λαγοκυνήγι “Καβάλα στα σκυλιά” (10/2002)
Σχόλια για το λαγοκυνήγι (11/2002)
Λάθη στην εκπαίδευση των ιχνηλατών (12/2002)
Το ηλεκτρονικό κολάρο εκπαίδευσης (1/2003)
Εκπαίδευση στην άρνηση φόλας (2/2003)
Προβλήματα με την αλεπού & τα παραγωγικά ζώα (3/2003)
Επιλογή ξεκινημένου ή μαθημένου λαγόσκυλου (4/2003)
Η Εξημέρωση του Σκύλου (K&K 2/2005) σε μορφή pdf                      - πατήστε εδώ αν δεν έχετε
 

 

 

 

Επιστροφή

Hosted by www.Geocities.ws

1