This is a proposed alphabet that is meant to be used for writing of Punjabi. It is now in a very early stage of development, so some changes may occur to it in the future as the creator see fit. For any questions please use the email link below.

Pañjābī lātinī varṇamālā/ਪੰਜਾਬੀ ਲਾਤੀਨੀ ਵਰਣਮਾਲਾ/پنجابی لاطینی الفابٹ
The Punjabi Latin alphabet

Devised by: Michael Fustumum (michaelpeterfustumum(at)gmail.com)

#

Latin letter

Gurmukhī Shahmukhī

IPA

1

A a

ਅ, ਪ ـَ

[ə]

2 Ā ā ਆ, ਪਾ آ, ـا [aː]
3

B b

ب

[b]

4 Bh bh بھ [p˥]
5

C c

چ

[t͡ʃ]

6 Ch ch چھ [t͡ʃʱ]
7

D d

د

[d̪]

8 Dh dh دھ [t̪˥]
9 Ḍ ḍ ڈ [ɖ]
10 Ḍh ḍh ڈھ [ʈ˥]
11

E e

ਏ, ਪੇ ے

[eː]

12 Ē ē ਐ, ਪੈ ے [ɛː]
13

F f

ਫ਼ ف

[f]

14

G g

گ

[g]

15 Gh gh گھ [k˥]
16

Ǧ ǧ

ਗ਼ غ

[ɣ]

17

H h

ه,ح

[h], [ɦ]

18

I i

ਇ, ਪਿ ـِ

[ɪ]

19 Ī ī ਈ, ਪੀ ی [iː]
20

J j

ج

[d͡ʒ]

21 Jh jh جھ [t͡ʃ˥]
22

K k

ک

[k]

23 Kh kh کھ [kʱ]
24

L l

ل

[l]

25

M m

م

[m]

26

N n

ن

[n]

27 Ṇ ṇ ن [ɳ]
28 Ñ ñ ن [ɲ]
29 Ṅ ṅ ن [ŋ]
30

O o

ਓ, ਪੋ و

[oː]

31 Ō ō ਔ, ਪੌ و [ɔː]
32

P p

پ

[p]

33 Ph ph پھ [pʱ]
34

Q q

ਕ਼ ق

[q]

35

R r

ر

[r]

36 Ṛ ṛ ڑ [ɽ]
37 Ṛh ṛh ੜ੍ਹ ڑھ [ɽʱ]
38

S s

س

[s]

40

Š š

ਸ਼ ش

[ʃ]

41

T t

ت, ط

[t̪]

42 Th th تھ [t̪ʱ]
43 Ṭ ṭ ٹ

[ʈ]

44 Ṭh ṭh ٹھ [ʈʱ]
45

U u

ਉ, ਪੁ ـُ

[ʊ]

46 Ū ū ਊ, ਪੂ و [uː]
47

V v

و

[ʋ]

48

W w

و

[w]

49

X x

ख़ خ

[x]

50

Y y

ی

[j]

51

Z z

ਜ਼ ز, ذ, ض, ظ

[z]

  ~ ں [~]

Text example
First article of the Universal Declaration of Human Rights

Sāre insān āzād ate hakk te izzat de lihāz nāl barābar padā hũde hana. uh akal, samajh te cãge mãde dī pachāṇ ate ahisās rakhkhade han, is laī uhanāṃ nū̃ ikk dūje nāl bhāīcāre vālā salūk karnā cāhīdā ha.

Home