This is a proposed alphabet that is meant to be used for writing of Kumyk. It is now in a very early stage of development, so some changes may occur to it in the future as the creator see fit. For any questions please use the email link below.

Qumuq latin alfavit/Къумукъ латин алфавит
The Kumyk Latin alphabet

Devised by: Michael Fustumum (michaelpeterfustumum(at)gmail.com)

#

Latin letter

Cyrillic letter

IPA

1

A a

А а

[a]

2

B b

Б б

[b]

3 C c Ц ц [t͡s]

4

Č č

Ч ч

[t͡ʃ]

5

D d

Д д

[d]

6

E e

Е е

[e]

7

F f

Ф ф

~f]

8

G g

Г г

[g]

9 Ğ ğ ГЪ гъ ~ɢ]
10 H h ГЬ гь

[h]

11 I ı Ы ы ~ɨ]
12 İ i И и [i]
13 J j ЧЪ чъ [d͡ʒ]
14

K k

К к

[k]

15

L l

Л л

[l]

16

M m

М м

[m]

17

N n

Н н

[n]

18 Ŋ ŋ НГ нг [ŋ]

19

O o

О о

[o]

20

� � ОЬ оь []
21

P p

П п

[p]

22

Q q КЪ къ [q]
23

R r

Р р

[r]

24

S s

С с

[s]

25

� �

Ш ш

[ʃ]

26

T t

Т т

[t]

27

U u

У у

[u]

28 � � УЬ уь [y]
29

V v

В в

[v]

30 W w В в [w]
31 X x Х х

[x]

32

Y y Й й [j]
33

Z z

З з

[z]

34

� �

Ж ж

[ʒ]

  ' Ь ь [ʲ]

Text example
-

Bir qart gi�i bolğan, bek usta yalğan ayta bolğan. Onu bir yuvuğu da bolğan. Bir g�n yuvuğu ayta:
- Yaxari, palanča, sen yalğan aytasan, amma seni yalğanınga xalq inana. Men de aytma turaman seni yimik yalğan, - dep.
Qart:
- Qoy, sen bajarmassan, - dey.
Yuvuğu:
- Bajarajaqman, - dep, bir g�n ekev� de očarğa čıqğanda ayta:
- Heiler, t�neg�n havğa barğanda bir qubagiyik urğan edim, qulağına da, tuyağına da tiydi, dağı da qačıp getdi, - dey.
Očardağılar:
- ��ngn� Allah yıqsın, qulağına da, tuyağına da tiemi?! �olay yalğannı aytmas xari! - dey.
O da, aytma zat bilmey, uyalıp turağanda qart:
- Nege tama�a bolasız? Tuyağı bulan qulağın qa�ıy tura bolğandır, - dey. Očardağılar:
- Vollah, gerti aytasan, �olay bolsa, tiejek, - deyler.
Qart ayta yuvuğuna:
- �y�ng yığılğır, aytağanda da yalğannı qolaysız aytasan, mağa da qıyı�dırma qıyın bola! -dep.

Home