This is a proposed alphabet that is meant to be used for writing of Kumyk. It is now in a very early stage of development, so some changes may occur to it in the future as the creator see fit. For any questions please use the email link below.

Qumuq latin alfavit/Къумукъ латин алфавит
The Kumyk Latin alphabet

Devised by: Michael Fustumum (michaelpeterfustumum(at)gmail.com)

#

Latin letter

Cyrillic letter

IPA

1

A a

А а

[a]

2

B b

Б б

[b]

3 C c Ц ц [t͡s]

4

Č č

Ч ч

[t͡ʃ]

5

D d

Д д

[d]

6

E e

Е е

[e]

7

F f

Ф ф

~f]

8

G g

Г г

[g]

9 Ğ ğ ГЪ гъ ~ɢ]
10 H h ГЬ гь

[h]

11 I ı Ы ы ~ɨ]
12 İ i И и [i]
13 J j ЧЪ чъ [d͡ʒ]
14

K k

К к

[k]

15

L l

Л л

[l]

16

M m

М м

[m]

17

N n

Н н

[n]

18 Ŋ ŋ НГ нг [ŋ]

19

O o

О о

[o]

20

ОЬ оь []
21

P p

П п

[p]

22

Q q КЪ къ [q]
23

R r

Р р

[r]

24

S s

С с

[s]

25

Ш ш

[ʃ]

26

T t

Т т

[t]

27

U u

У у

[u]

28 УЬ уь [y]
29

V v

В в

[v]

30 W w В в [w]
31 X x Х х

[x]

32

Y y Й й [j]
33

Z z

З з

[z]

34

Ж ж

[ʒ]

  ' Ь ь [ʲ]

Text example
-

Bir qart gii bolğan, bek usta yalğan ayta bolğan. Onu bir yuvuğu da bolğan. Bir gn yuvuğu ayta:
- Yaxari, palanča, sen yalğan aytasan, amma seni yalğanınga xalq inana. Men de aytma turaman seni yimik yalğan, - dep.
Qart:
- Qoy, sen bajarmassan, - dey.
Yuvuğu:
- Bajarajaqman, - dep, bir gn ekev de očarğa čıqğanda ayta:
- Heiler, tnegn havğa barğanda bir qubagiyik urğan edim, qulağına da, tuyağına da tiydi, dağı da qačıp getdi, - dey.
Očardağılar:
- ngn Allah yıqsın, qulağına da, tuyağına da tiemi?! olay yalğannı aytmas xari! - dey.
O da, aytma zat bilmey, uyalıp turağanda qart:
- Nege tamaa bolasız? Tuyağı bulan qulağın qaıy tura bolğandır, - dey. Očardağılar:
- Vollah, gerti aytasan, olay bolsa, tiejek, - deyler.
Qart ayta yuvuğuna:
- yng yığılğır, aytağanda da yalğannı qolaysız aytasan, mağa da qıyıdırma qıyın bola! -dep.

Home