สัญลักษณ์ของระบบนิวแมติก

 


 

Common Symbology in Pneumatics

 

2/2 Valve; 2 Ports, 2 Positions

3/2 Valve; 3 Ports, 2 Positions

4/2 Valve; 4 Ports, 2 Positions

4/3 Valve; 4 Ports, 3 Positions

5/2 Valve; 5 Ports, 2 Positions

5/3 Valve; 5 Ports, 3 Positions

Accumulator

Air Dryer

Air Motor (One Directional Flow)

Air Motor (Two Directional Flows)

Check Valve (Spring Loaded)

Compressor

Cylinder (Spring Return)

Cylinder Double Acting
(Double Rod)


Cylinder Double Acting
(Single Fixed Cushion)


Cylinder Double Acting
(Two Adjustable Cushions)

Differential Pressure

Direction of Flow

Exhaust Line or Control Line

Filters and Regulators

Filter (Automatic Drain)

Filter (Manual Drain)

Fixed Restriction

Flexible Line

Flow Control Valve

Flow Gauge

Lever

Lines Connected

Lines Crossing

Lubricator

Muscular Control

One Bypass Flow Path and
Two Closed Ports

One Flow Path

Pedal or Treadle

Pilot Pressure (External)

Pilot Pressure (Internal)

Plugged Port

Plunger or Position Indicator Pin

Pneumatic

Pressure Actuated Electric Switch

Pressure Gauge

Pressure Regulator
(Adjustable, Non-Relieving)

Pressure Regulator
(Adjustable, Self-Relieving)

Pushbutton

Quick Acting Coupling

Roller

Roller (One-Way)

Shuttle Valve

Silencer

Single Square

Solenoid and Pilot;
Manual Override and Pilot

Solenoid (Single Winding)

Spring

Two Closed Ports

Two Distinct Positions and
One Transitory (Center) Position

Two Flow Paths

Two Flow Paths and One Closed Port

Two Flow Paths with Cross Connection

Vacuum Pump

Variable Restriction

Working Line


 

การกำหนดสัญลักษณ์ของวาล์ว
วาล์วควบคุม 1 ตำแหน่ง
วาล์วควบคุม 2 ตำแหน่งเป็นตำแหน่งปกติ 1 ตำแหน่งและตำแหน่งทำงาน 1 ตำแหน่ง
วาล์วควบคุม 2 ตำแหน่งเป็นตำแหน่งทำงานทั้ง 2 ตำแหน่ง
วาล์วคบคุม 3 ตำแหน่ง มีตำแหน่งกลางเป็นตำแหน่งพัก (ปกติ) และมี 2 ตำแหน่งที่ทำงาน
 
การกำหนดสัญลักษณ์รูอุปกรณ์
หน้าที่ ตัวอักษรย่อ ตัวอักษร ตัวเลข
รูต่อลมอัดเข้าวาล์ว Sup P 1
รูต่อลมอัดไปใช้งาน Out A,B 2,4
รูระบายลมทิ้ง Ex R 3,5
รูต่อลมเข้าวาล์วควบคุมเพื่อผลในการบังคับให้วาล์วทำงาน Signal IN X,Y,Z 12,14
 
เส้นและหัวลูกศรที่เขียนเป็นสัญลักษณ์ของวาล์วควบคุมทิศทาง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ท่อทางภายในวาล์วมีรูต่อ 2 รู ให้ลมผ่านตลอดตามทิศทางหัวลูกศร
ท่อทางภายในวาล์วมีรูต่อ 3 รู ให้ลมผ่านตลอดตามทิศทางหัวลูกศร ส่วนอีกรูหนึ่งถูกกั้นอยู่ แสดงด้วยเส้นขีดตัดสั้นๆ
ตำแหน่งของวาล์วที่รูต่อถูกปิดกั้นไม่ให้ลมผ่านไปได้

ท่อภายในของวาล์วต่อร่วมกันตามทิศทางของหัวลูกศร
ท่อทางภายในวาล์วต่อถึงกันแสดงด้วยจุดต่อจุดใหญ่
แสดงถึงจุดต่อลม จะเขียนเฉพาะตำแหน่งพักหรือตำแหน่งปกติของวาล์วเท่านั้น โดยการขีดเส้ตล้ำออกมานอกรอบ
แสดงถึงวาล์วที่มีการติดตั้งที่เก็บเสียง สัญลักษณ์รูป V ติดกับกรอบสี่เหลี่ยมแสดงว่าการคลายลมอัดภายในของตัววาล์วเอง สัญลักษณ์รูป Vทางขวา แสดงว่าการที่คลายลมอัดสามารถต่อท่อหรือติดตัวเก็บเสียงได้ โดยมีรูเกลียวขันเข้าไปได้
แสดงถึงการกำหนดสัญลักษณ์รูอุปกรณ์ของวาล์วชนิดต่าง ๆ และสัญลักษณ์ O คือท่อเมนลมอัดที่ต่อเข้าวาล์วควบคุม รือ เข้าที่ P หรือรู 1 รูอุปกรณ์ A,B หรือ 2,4 จะต่อไปใช้งาน รูอุปกรณ์ R หรือ 3,5 คือรูระบายลมทิ้ง ส่วนรูอุปกรณ์ที่ให้สัญญาณ Z,Y หรือ 12,14 เข้าไปทำหน้าที่ควบคุมการทำงานของวาล์ว
 
สัญลักษณ์ของวาล์วควบคุมทิศทาง
วาล์วควบคุม 2 ทิศทาง 2 ตำแหน่ง ปกติปิด หรือ 2/2 D.C.V.Normally Closed
วาล์วควบคุม 2 ทิศทาง 2 ตำแหน่ง ปกติปิด หรือ 2/2 D.C.V.Normally Opened
วาล์วควบคุม 3 ทิศทาง 2 ตำแหน่ง ปกติปิดหรือ 3/2 D.C.V.Normally Closed
วาล์วควบคุม 3 ทิศทาง 2 ตำแหน่ง ปกติปิดหรือ 3/2 D.C.V.Normally Opened
วาล์วควบคุม 4 ทิศทาง 2 ตำแหน่ง หรือวาล์ว 4/2 D.C.V. โดยตำแหน่งปกติจะมีลมเข้าหนึ่งท่อและลมระบายทิ้งออกอีกท่อหนึ่ง
วาล์วควบคุม 4 ทิศทาง 3 ตำแหน่ง ตำแหน่งกลางเป็นแบบปิดหมด หรือวาล์ว 4/3 D.C.V.Closed Center สำหรับตำแหน่งกลางนี้มีอยู่หลายแบบแล้วแต่ลักษณะของการนำไปใช้งาน
วาล์วควบคุม 5 ทิศทาง 2 ตำแหน่ง ท่อลมอัดเข้าหนึ่งท่อ ลมระบายทิ้งออกท่อหนึ่ง ส่วนรูระบายอีกรูหนึ่งถูกปิดวาล์วทิ้งเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า วาล์ว 5/2 D.C.V.
 
การบังคับการเลื่อนของวาล์วควบคุมโดยใช้กล้ามเนื้อ
โดยทั่วไปใช้กล้ามเนื้อไนการเลื่อน
ใช้มือกด
ใช้คันโยกมือ
ใช้เท้าเหยียบ
ใช้มือดึง ดัน มีร่องล็อค
 
การบังคับการเลื่อนของวาล์วควบคุมโดยใช้กลไก
ใช้กลไกภายนอกกด
ใช้สปริงดันให้อยู่ในตำแหน่งปกติ
ใช้กลไกภายนอกกด เช่น ก้านสูบกด สามารถกดให้ทำงานได้ทั้งสองทิศทาง
ใช้กลไกภายนอกกด เช่น ก้านสูบกด แต่สามารถทำงานได้ทิศทางเดียว
ใช้สัญญาณลมดันให้วาล์วเลื่อนไปและเลื่อนกลับ
ใช้สัญญาณลมระบายทิ้งให้วาล์วเลื่อนไปและเลื่อนกลับ
ใช้สัญญาณลมดันให้วาล์วเลื่อนโดยใช้ความแตกต่างของพื้นที่หน้าตัดของวาล์ว
 
การบังคับการเลื่อนของวาล์วควบคุมโดยใช้ลมควบคุมทางอ้อม
ใช้ลมไปดันวาล์วให้เลื่อนผ่านลิ้นช่วย (pilot valve) ที่อยู่ภายในตัววาล์วไปดันให้เมนวาล์วเคลื่อนที่
ใช้ลมเข้าดันแบบรีโมต
ใช้ลมระบายทิ้งไปเลื่อนวาล์วโดยผ่านลิ้นช่วยที่อยู่ภายในตัววาล์ว
แบบระบายลมออกสู่บรรยากาศ
 
การบังคับการเลื่อของวาล์วควบคุมโดยใช้ไฟฟ้า
ใช้แม่เหล็กไฟฟ้าจำนวน 1 ขด ทำให้วาล์วเลื่อน
ใช้แม่เหล็กไฟฟ้ามีจำนวนมากกว่า 1 ขด ทำงานทิศทางเดียวกันเพื่อให้วาล์วเลื่อน

ใช้แม่เหล็กไฟฟ้ามีจำนวนขดมากกว่า 1 ขด ทำงานในทิศทางตรงข้าม กันเพื่อให้วาล์วเลื่อน

 
การบังคับการเลื่อนของวาล์วควบคุมโดยใช้วิธีแบบผสม
ใช้แม่เหล็กไฟฟ้าไปเปิดลม ให้ไปดันวาล์วเคลื่อนที่
ใช้ลูกกลิ้งไปเปิดลมให้ไปดันวาล์วเคลื่อนที่
ใช้แม่เหล็กไฟฟ้า หรือลมดัน อย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อไปเลื่อนวาล์ว
ใช้แม่เหล็กไฟฟ้า หรือมือกดในการเลื่อนวาล์ว
ใช้แม่เหล็กไฟฟ้าไปเปิดลม หรือมือกดในการเลื่อนวาล์ว
ใช้แม่เหล็กไฟฟ้าไปเปิดลม หรือใช้มือกดไปเปิดลมในการเลื่อนวาล์ว

 

สัญลักษณ์ของระบบไฮดรอลิก

แสดงตำแหน่งวาล์วและความหมาย
สัญลักษณ์วาล์ว
ความหมาย
วาล์วควบคุม 1 ตำแหน่ง
วาล์วควบคุม 2 ตำแหน่งเป็นตำแหน่งปกติ 1 ตำแหน่งและตำแหน่งทำงาน 1 ตำแหน่ง
วาล์วควบคุม 2 ตำแหน่งเป็นตำแหน่งทำงานทั้ง 2 ตำแหน่ง
วาล์วควบคุม 3 ตำแหน่ง มีตำแหน่งกลางเป็นตำแหน่งพักและมีตำแหน่งทำงาน 2 ตำแหน่ง
แสดงสัญลักษณ์รูของวาล์ว
สัญลักษณ์รูอุปกรณ์
ความหมาย
แบบตัวอักษร แบบตัวเลข  
P 1 รูต่อน้ำมันเข้าวาล์ว
A,B,C 2,4,6 รูต่อน้ำมันออกจากวาล์วไปใช้งาน
R,S,T 3,5 รูต่อน้ำมันไหลกลับถังพัก
D,R,L   รูระบายน้ำมันจากการรั่วซึมภายในอุปกรณ์ เช่น รูระบายน้ำมันจากวาล์วควบคุมความดัน
X,Y,Z 12,14 รูเต่อน้ำมันวาล์วเพื่อผลในการบังคับให้วาล์วเกิดการทำงาน
เส้นและหัวลูกศรที่เขียนเป็นสัญลักษณ์ของวาล์วควบคุมทิศทาง
สัญลักษณ์ ความหมาย
ท่อทางภายในวาล์วมีรูต่อ 2 รู 3 รูและ 4 รู ตามลำดับ น้ำมันไหลผ่านได้ตลอดตามทิศทางหัวลูกศร
ตำแหน่งของวาล์วที่รูต่อถูกปิดกั้นน้ำมันไม่ให้ไหลผ่านไปได้ แสดงด้วยเล้นขีดตัดสั้นๆ
ท่อทางภายในวาล์ววางทแยงกัน แต่ไม่ได้ต่อรวมกัน
ท่อทางภายในวาล์วต่อถึงกันแสดงด้วยจุดต่อจุดใหญ่
เส้นและหัวลูกศรที่เขียนเป็นสัญลักษณ์ของวาล์วควบคุมความดัน
ตำแหน่งปกติปิดของวาล์วที่มีตำแหน่งเดียว
ตำแหน่งปกติเปิดของวาล์วที่มีตำแหน่งเดียว
เส้นและหัวลูกศรที่เขียนเป็นสัญลักษณ์ของวาล์วควบคุมอัตราการไหล
แบบปรับช่องแคบไม่ได้ ช่องแคบเป็นแบบนมหนู
แบบปรับช่องแคบไม่ได้ ช่องแคบเป็นแบบคอคอด
แบบปรับอัตราการไหลได้ แสดงด้วยเส้นลูกศรขีดเฉียงทับคอคอด
สัญลักษณ์ของวาล์วควบคุมความดัน
วาล์วปลดความดัน เป็นวาล์วแบบปกติปิด เมื่อความดันในระบบเพิ่มขึ้นจนถึงค่าที่ตั้งไว้ก็จะมีความดันไพลอต (เส้นประ) ซึ่งได้จากความดันภายในท่อทางเข้าผลักดันให้วาล์วเปิดส่งน้ำมันจากรู P ไปยังรู T ให้ไหลกลับเข้าถังพัก ความดันในระบบก็จะถูกจำกัดให้คงที่เท่าที่ตั้ง ไม่เพิ่มขี้นมากจนเป็นอันตราย
วาล์วลดความดัน เป็นวาล์วแบบปกติเปิด ใช้ควบคุมให้ความดันลดลงได้ตามต้องการอย่างแน่นอนด้วยความดันไพลอต (เส้นประ) เมื่อความดันด้านทางออกเพิ่มขึ้น หรือรักษาระดับความดันในวงจรย่อยให้มีค่าน้อยกว่าวงจรหลัก ไม่ว่าความดันในวงจรหลักจะเปลี่ยนแปลงไปอย่าง ไรซึ่งจะกำจัดได้โดยค่าความดันที่ตั้งไว้ที่สปริง
วาล์วจัดลำดับการไหลตามลำดับความดันแบบควบคุดโดยตรงระบายน้ำมันภายนอก เป็นวาล์วแบบปกติปิดใช้จัดลำดับการไหลของน้ำมันไปยังส่วนต่างๆของวงจร เมื่อการทำงานในวงจรหลักสิ้นสุดลง ความดันจะสูงขึ้นถึงค่าที่ตั้งสปริงไว้ ก็จะมีความดันไพลอต (เส้นประ) ไปเปิดวาล์วให้น้ำมันไหลไปวงจรย่อยได้
วาล์วลดภาระหรืออันโหลดดิ้งวาล์วมีการระบายภายในควบคุมจากแหล่งภายนอก เป็นวาล์วแบบปกติปิด เมื่อจุดใดจุดหนึ่งในระบบมีความดันสูง ก็จะส่งสัญญาณความดัน (ความดันไพลอต) มาเปิดวาล์วให้ระบายน้ำมันออกเพื่อคุมและจำกัดความดันไว้เพียงเท่าที่กำหนด
หมายถึงวาล์วกันตกมีวาล์วกันกลับประกอบอยู่ภายใน เป็นวาล์วแบบปกติปิดใข้ควบคุมความดันให้คงที่ ไม่ได้ลดความดันให้คงที่แบบวาล์วลดความดัน ใช้ในวงจรที่ต้องการยึดโหลดให้ค้างไว้
สัญลักษณ์ของวาล์วควบคุมอัตราการไหล
วาล์วควบคุมอัตราการไหลปรับค่าได้ ควบคุมได้ 2 ทิศทาง
วาล์วควบคุมอัตราการไหลปรับค่าได้ มีวาล์วกันกลับประกอบอยู่ภายในไม่มีการชดเชย
วาล์วควบคุมอัตราการไหลปรับค่าได้มีวาล์วกันกลับประกอบอยู่ภายใน มีการชดเชยอุณหภูมิและความดัน
สัญลักษณ์ของวาล์วควบคุมทิศทาง
วาล์วควบคุม 2 ทิศทาง 2 ตำแหน่งปกติปิด
วาล์วควบคุม 2 ทิศทาง 2 ตำแหน่งปกติเปิด
วาล์วควบคุม 3 ทิศทาง 2 ตำแหน่งปกติปิด
วาล์วควบคุม 3 ทิศทาง 2 ตำแหน่งปกติเปิด
วาล์วควบคุม 4 ทิศทาง 2 ตำแหน่ง
วาล์วควบคุม 4 ทิศทาง 3 ตำแหน่ง ตำแหน่งกลางเป็นแบบปิดหมด สำหรับตำแหน่งกลางของวาล์วนี้มีหลายแบบให้เลือกใช้

 

Hosted by www.Geocities.ws

1