Mándy Gábor

Városnézés


- A Palais Royaltól indulunk - mondta a férj. - Ez itt a kert délkeleti vége. A könykereskedés és egy pipaüzlet között körbesétáljuk az oszlopsort.

- Aha - nyugtázta a feleség.

- Most visszakanyarodunk a Monpensier utcára - folytatta a férj. - Itt négy fedett átjáró is van.

- Innen merre megyünk?

- Jobbra fordulunk a Beaujolais utcára. Áthaladunk a Két Pavilon árkádja alatt.

- És most? - kérdezte az asszony.

- A Choiseul utcán haladunk tovább észak felé. Az Olasz bulváron jobbra fordulunk, a Richelieu utca felé. Itt van egy régi tajtékpipa-üzlet. Az üvegen keresztül látni lehet a pipakészítő műhelyt. Tudsz követni?

- Persze. Nagyon jól vezetsz - mondta a feleség.

- Az Opera tértől sétálunk a Madeleine bulváron és a Kapucinusok terén át a Madeleine templomhoz - mondta a férj, és szuszogni kezdett.

- Kíméld magad! - mondta a feleség.

- A Nemzetgyűlés épületével szemben lévő Concorde-hídon át a Szajna túlpartjára megyünk.

A férj rövid szünetet tartott, majd folytatta:

- A Saint-Germaine bulváron megyünk tovább. Itt sok jó kávéház van - mondta, de már alig tudott beszélni.

- Jól vagy? - kérdezte a az asszony.

- Jól, szívem. De már nagyon elfáradt a kezem.

A férj közelebb gurult a feleségéhez, vigyázva, nehogy összeütközzön a két kerekesszék. Odanyújtotta neki az útikönyvet.

- Innentől te olvasd tovább!