Mándy Gábor
Tel.: 06-30-323-7060
Levélcím: 1701 Budapest, Pf. 187
E-mail: [email protected]
Szakmai önéletrajz


Az általános és középiskolát Kecskeméten végeztem, utána a Debreceni Tanítóképző Intézetben középfokú könyvtáros-népművelő diplomát szereztem. Végzettségemet 1972-ben az ELTE könyvtártudományi tanszékén folytatott kétéves kiegészítő képzés keretében egyetemi szintre emeltem. 1994-ben az Egyesült Államokban is megszereztem a könyvtártechnikusi oklevelet, amelynek haszna abban állt, hogy így megismerkedhettem a legkorszerűbb információtechnikai eljárásokkal, és azokat a gyakorlatban is elsajátíthattam.

Első munkahelyem a Szolnok megyei Verseghy Könyvtár volt, ahol a feldolgozó csoportban kezdtem dolgozni (1966), rendbe tettem a helyismereti gyűjteményt, ETO-zott cikkekből tájékoztató adatbázist alakítottam ki, majd dolgoztam bibliográfusként és társadalomtudományi szakreferensként, továbbá olvasószolgálati folyóiratokat is szerkesztettem.

1972-ben az OSZK KMK-ba kerültem, ahol először az irodalompropaganda osztályon, az Új Könyvek szerkesztőségében dolgoztam, a társadalomtudományi (politikai, közgazdasági) művek szemlézése tartozott hozzám. Szerkesztésemben jelent meg a társadalomtudományi irodalom ajánló bibliográfiája; ezenkívül a közművelődési könyvtárak állománygyarapítási kérdéseivel foglalkozó tanulmányaim is megjelentek. Ez utóbbi tevékenység elmélyítése céljából helyeztek át a könyvtártechnológiai osztályra, ahol elsősorban az állománygyarapítási munka hazai tapasztalatait elemeztem (Árak és könyvtárak címmel tanulmánygyűjteményt is szerkesztettem, amelynek bevezető tanulmányában azt vizsgáltam meg, hogyan regáltak a nagyobb könyvtárak a dokumentumárak emelkedésére). Ezenkívül bibliometriai vizsgálatokat végeztem, és a szakrészleges közművelődési könyvtárak meghonosításával foglalkoztam. Innen a könyvtártudományi szakkönyvtárba kerültem, ahol a magyar szakirodalom bibliográfiáját szerkesztettem, illetve a magyar információ- és könyvtártudományi irodalmat angol és orosz nyelven ismertető kiadvány szerkesztője lettem. 1986-ben az OSZK mikrofilmtárában dokumentátor, ill. olvasótermi felügyelő voltam, emellett a MicroISIS adaptálásával én dolgoztam ki a mikrofilmre vett folyóiratok adatbázisának szerkezetét.

Családi okokból, házasságom révén 1988-ban költöztem az Egyesült Államokba, ahol előbb két könyvtárban önkéntes voltam (Allentown Public Library, Lehigh University Library), majd tanulmányaim közben a Northampton Community College könyvtárában kaptam részidős állást, később pedig főállásban dolgoztam két másik felsőoktatási könyvtárban: a Lafayette College könyvtárában (Easton városban) a könyvtárközi kölcsönzést intéztem, majd a Kutztown University könyvtárában könyveket rendeltem. Rutinszerűen használtam az OCLC-t, az Internet szolgáltatásait, a különböző szövegszerkesztő és táblázatkezelő programokat, és olyan saját programokat is írtam, amelyek révén adatbázisokból rekordokat tölthettünk le, ill. adaptálhattunk.

1995-ben visszajöttem Magyarországra: néhány hónapig a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtárban szerződéssel dolgoztam, majd 1996 februárjától főállásban tartalmi feltárást végeztem (régebben TO, később ETO; TextLib, ill. JavaCAT szoftverrel). 2006-tól nyugdíjas vagyok, de alkalmanként oktatok is: a FSZEK könyvtárasszisztens-képző tanfolyamán, az ETO használatát.

Nyelvismeretem: angol és orosz felsőfokú, de németül is el tudnék kalauzolni egy olvasót.

Egyéb adatok: 1979-ben megkaptam A szocialista kultúráért kitüntetést. A 7 éves amerikai tartózkodáson kívül tanulmányúton jártam a Szovjetunióban, az NDK-ban, Bulgáriában, Finnországban, Dániában, valamint Svédországban.

Magyar menü