Mándy Gábor

Fontosabb szakmai publikációim listája


Önálló kiadványok:

Kaleidoszkóp : Sajtószemle; szerkesztette Mándy Gábor.
Szolnok : Verseghy Ferenc Megyei Könyvtár, 1970 és 1971.


Centralizációs törekvések a hazai közművelődési
könyvtárakban ; [szerkesztette Mándy Gábor] ; [közr.
az] Országos Széchényi Könyvtár Könyvtártudományi
és Módszertani Központ. - Bp. : NPI : OSZK KMK,
1980. - 148 p. ; 24 cm
ISBN 963-562-543-X

Benne:
Járási szintű közművelődési könyvtári ellátási rendszer.
- 115-140. p.


Subject departments in public libraries / [comp. by Gábor
Mándy] ; [publ. by the] International Association of
Metropolitan City Libraries, National Széchényi Library
Centre for Library Science and Methodology, Metropolitan
Ervin Szabó Library. - Bp. : FSZEK, 1983. - 202 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963-581-091-1


Tematikus érdeklődésvizsgálat közművelődési könyvtárakban
/ Bartos Éva, Mándy Gábor ; [közr. az] Országos Széchényi
OSZK KMK, 1981. - 123 p. ; 20 cm
ISBN 963-201-116-3 fűzött : 20,- Ft


Társadalomtudományok : 1945-1978 / [a kötetet szerkesztette
Mándy Gábor] ; [közr. az] Országos Széchényi Könyvtár
Könyvtártudományi és Módszertani Központ / [készült a
Hajdú-Bihar megyei Tanács V. B. Könyvtárával együttműködésben].
- Bp. : NPI : OSZK KMK, 1981. - 274 p. ; 24 cm. - (Könyvtári
kis tükör, ISSN 0138-9920?) Ajánló bibliográfia
ISBN 963-201-098-1 fűzött : 39,- ISBN 963-562-715-7
3: 019.941


A magyar könyvtári szakirodalom bibliográfiája : 1984, 1985
/ [kiad. az] Országos Széchényi Könyvtár,
Könyvtártudományi és Módszertani Központ ; (szerk.
Mándy Gábor, Jávori Ferencné), Budapest


Árak és könyvtárak : Tanulmányok a dokumentumáremelkedésnek
a könyvtárak állománygyarapítására gyakorolt hatásáról /
[szerk. Mándy Gábor] / [közread. az] Országos Széchényi
Könyvtár Könyvtártudományi és Módszertani Központ / [írta
Mándy Gábor et al.]. - [Bp.] : OSZK KMK, [1985]. - 146 p. :
ill. ; 22 cm

Benne:
Árak és könyvtárak, az állománygyarapítás piaci háttere a
hetvenes-nyolcvanas években. - 7-33. p.


Állományalakítási olvasókönyv : Oktatási segédanyag /
[összeáll. Mándy Gábor] ; [közread. az] Országos Széchényi
Könyvtár Könyvtártudományi és Módszertani Központ. -
Budapest : OSZK KMK, 1986. - 211 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 963 201 215 1 [!ISBN 963 201 507 X] fűzött
Cikkek, tanulmányok:


MÁNDY Gábor: A főváros bibliográfiai műhelye. 1–2. rész.
= Könyvtáros 22. 1972. 7. 394–397; 8. 455–459.


MÁNDY Gábor: Nekünk is van egy tippünk. Avagy egy nem
könyvtári kiadvány könyvtári tanulságai. = Könyvtáros.
35.évf. 1985. 3.sz. 134-135.p.


MÁNDY Gábor - BARTOS Éva: Minndennapi tájékozódás. Beszámoló
egy kutatásról = Kvt.Figy. 31.évf. 1985. 4.sz. 398-408.p.


MÁNDY Gábor: Mi foglalkoztatja az olvasót? = Könyvtáros.
35.évf. 1985. 5.sz. 258-263.p.


MÁNDY Gábor: Hogyan oldjuk meg problémáinkat? = Kult.Köz.
1985. 6.sz. 45-53.p.


MÁNDY Gábor: Vendég(munkás) voltam Amerikában = Könyvtáros.
37.évf. 1987. 7.sz. 385-390.p. Raktári szám: P 400


MÁNDY Gábor: Mi, jugoszlávok... : szembenézés magammal
és pályánkkal / Mándy Gábor = A debreceni népművelő-
könyvtáros képzés jubileumi évkönyve : 1963–2003 / [szerk.
Goda Éva, Suppné Tarnay Györgyi]. - Debrecen : KFRTF, 2003,
p. 83–85.


MÁNDY Gábor: Régi ETO, új ETO. Könyvtári Figyelő,
2011. 2. szám. Elérhetőség: http://ki.oszk.hu/kf/2011/07/regi-eto-uj-eto/


MÁNDY Gábor: A posztkoordináció esélye az ETO-ban. Könyvtári Figyelő,
2013. 1. szám. Elérhetőség: http://ki.oszk.hu/kf/2013/04/a-posztkoordinacio-eselyei-az-eto-ban/Magyar menü