Mándy Gábor

Nagymagyarország

(A Magyar Hangnak elküldött olvasói levél szövege; 2018. júl. 4.)


Jeszenszky Géza visszautasítja Raffay Ernő irredenta jellegű megnyilvánulásait (Délibábos nemzetpolitika, Magyar Hang, 2018/7. 8. old.), hangsúlyozva, hogy a trianoni határokat még egy nagyhatalom (például a putyini Oroszország) esetleges támogatásával sem lehetne már visszaállítani. Ehelyett okos külpolitikával kívánatos javítani a határainkon túl került magyarság helyzetén.

Szerintem van még egy politikán túli, ha úgy tetszik, „kiscsoportos” megoldás is, amely átlép az országhatárokon. Vegyük figyelembe, hogy azok a magyarok, akik 1922 után születtek a határaink „rossz” oldalán, elvileg ugyanolyan jogállásúak, mint akik Amerikában születtek, éppúgy nem maguk választották meg születési helyüket. Annyiban még jobb is a helyzetük, hogy kisebb-nagyobb magyar szigeteket alkotnak (v.ö. Chinatown vagy Little Italy), amelyen belül a saját kultúrájukat gyakorolhatják. Ami rosszabb, az a közép-kelet-európai nemzetiségi marakodás, a föld egymás kárára való kisajátítása, ami elsősorban civilizációs probléma (az volt már akkor is, amikor még a románok, horvátok, szerbek, szlovákok, ruténok szenvedték el a magyar urakodó osztály sovinizmusát).

Egy nemzetiségi ombudsmani rendszer segíthetne a bajon – lehetőleg az ENSZ égisze alatt. A magyar ombudsman képviselhetné a világ összes magyarjának érdekeit, függetlenül attól, hogy melyik országban élnek. (Még az anyaországot is beleérteném: talán a mostani magyar „kereszténydemokrata állam” a magyarok érdekeit képviseli?) Ugyanez megvalósítható a zsidók, a roma lakosság, az örmények, a kínaiak, az arabok nemzetközi érdekvédelmében is, az anyaországtól függetlenül. (Gondoljunk a vallási és gyarmati múlt által szétszabdalt arab államok véres harcaira).

Ha Magyarország az, ahol magyarok élnek, akkor az egész világ Magyarország lehet. Egy nagyon nagy Magyarország.
  • Nem közölt olvasói levelek
  • Publicisztikai írásaim
  • Magyar menü