Mándy Gábor

Az istentagadó

- Hajlandó vagy megtagadni a te istenedet? - kérdezte a kapitány, és szorított egyet a misszionárius kötelékén.

- Ha van Isten, az nemcsak az én istenem, hanem a tiéd is - válaszolt a pap.

- Ne ravaszkodj! - mondta a kapitány. - Nekem másik istenem van.

- Rendben. Neked is lehetnek saját isteneid. De miért akarod, hogy én megtagadjam az enyémet?

- Mert olyan nincs. A te istened egy hazugság.

- Ha az én istenem egy hazugság, akkor nem mindegy neked, hogy én megtagadom-e, vagy sem?

- Nem mindegy. Mert te elterjeszted a hazugságot az egész országban.

- Megelégedsz azzal, ha nem terjesztem azt, amit te hazugságnak vélsz, és csak segítek a többi eltévelyedettnek, akik hisznek?

- Most is hazudsz. Ezzel a kérdéssel is. Ha úgy teszel, mintha lenne istened, másokat is tévedésben tartasz.

- Jól van. Megtagadom az Istent, ha annyira akarod.

- A szívedben is?

- Isten nem a szívemben van, hanem a fejemben. A szívemben szeretet van. Irántad is. A te szívedben nincs szeretet?

- Van. De nem a te fajtád iránt. A te fajtádat el kell pusztítani!

- Most gonoszságot mondtál. A te istened megengedi, hogy gonoszságokat műveljetek?

- Ez nem gonoszság. Ez az igazi hit védelme. Ez kötelesség.

- Szóval te azt akarod, hogy én is a te istenedben higgyek?

- Azt. De csak akkor, ha őszintén csinálod.

- A fejembe nem láthatsz be. Őszintén szeretek mindenkit, téged is. Legyen ennyi elég. A te istenedben is hajlandó vagyok hinni. Az sincs kizárva, hogy az én istenem és a te istened ugyanaz az Isten, csak más néven ismerjük.

- Megtagadod hát az istenedet?

- Meg. Ha neked ez kell.

- Nem félsz, hogy a te istened megbosszulja, hogy megtagadtad?

- Mitől féljek? Ha Isten létezik, és olyan hatalmas, hogy ő teremtette ezt az egész világot, akkor gondolod, hogy érdekli, hogy én hiszek-e benne, vagy sem?

- De a te istened nem létezik!

- Akkor meg pláne. Egy nem létező istent haragjátol miért féljek?

- Nem tudok rajtad eligazodni. Csak csavarod a szót, nem lehet hinni a szavadban.

- Nem tehetek róla, hogy nem tudod elhinni, amit mondok. De nem mondhatok mást, csak amit magam is gondolok. Egyezzünk ki!

- Miben?

- Hogy mindenki abban az istenben hisz, amelyikben akar, de egyikünk sem tesz kárt a másikban.

- Könnyű ilyet megígérni, amikor a foglyom vagy.

- Hát engedj szabadon!

- Ha nem hiszel az én istenemben, akkor ártasz neki!

- Honnan tudod? Gondolod, hogy érdekli a véleményem?

- Érdekli hát. Ezt a beszélgetésünket is hallgatja.

- Akkor biztosan megérti, hogy én őt is tisztelem.

- Csak Őt tiszteld!

- Jól van. Most elengedsz?

- Nem bízom benned. Tegyünk még egy próbát! Mondd utánam: Szűz Mária egy kurva volt.

- Utánad mondhatom, de nem tudom, igaz-e.

- Vedd úgy, hogy igaz. Miért ne lehetne Mária kurva?

- Elég, ha azt mondom, hogy Szűz Mária olyan, mint minden más nő? Mint a te feleséged.

A kapitány sújtott egyet a korbáccsal.

- Az én feleségem nem kurva!

- Jól van, de ezt én nem tudhatom. Én nem ismerem a feleségedet, mint ahogy te sem ismered Máriát. Olyanról vitatkozunk, amit nem ismerünk.

- Én ismerem a feleségemet.

- De Szűz Máriát nem.

- Az is csak egy nő.

- Ezzel visszajutottunk a te feleségedhez.

- Az én feleségemet hagyd békén!

- Rendben van. De akkor Szűz Máriáról se beszéljünk!

- Ha áttérsz a mi hitünkre, elengedlek.

- Mit ér az a hit, amit kierőltetnek?

- Hogy mit ér? Akkor másképp mondom. Ha megtagadod a te istenedet, tovább élsz. Ha nem tagadod meg, ledoblak erről a szikláról.

- Látod, ez világos beszéd. Akkor hát megegyeztünk. Isten minket úgy segéljen!

- Melyik isten?

- Az egyetlen.

- Az enyém vagy a tiéd?

- Az, amelyikben te hiszel.

- Én az én istenemben hiszek, de a tiédben nem.

- Jó, a te istened segéljen meg bennünket. Ámen.

- Mi az, hogy ámen?

- Idegen szó. Azt jelenti, úgy legyen.

A kapitány megoldotta a misszionárius kötelékét. Aki már nem is volt többé misszionárius, csak egy az idegenek közül. Lassan bandukolt le a faluba.

- Elengedtek, atyám? - kérdezték tőle a falubeliek.

- El. De már ne szólítsatok atyának. Elveszítettem rá a jogomat. Inkább adjatok egy falat ennivalót, és tanítsatok meg földet művelni!

Tovább menve még hozzátette: - Ne higgyetek Jézusban, de éljetek úgy, mintha hinnétek benne!