Mándy Gábor

Holnap vasárnap


Vasárnap délután az agg diktátor fiatal felesége lustán elnyújtózott az ágyban.
- De jó lenne, ha holnap is vasárnap lenne - mondta.

A diktátor ezen eltűnődött, majd elővette a mobiltelefonját, kiment a hallba, és egy rövid beszélgetést folytatott a miniszterelnökkel.

Vacsora után bekapcsolta a tévét. Egy filmet vetítettek. Aztán felbukkant a bemondó.

- Megszakítjuk adásunkat. Rendkivüli közleményt olvasunk be. A minisztertanács röviddel ezelőtt szeretett elnökünk kezdeményezésére úgy döntött, hogy megajándékozza népünket egy rendkivüli vasárnappal. Holnap a vasárnap zárva tartó üzletek nem nyitnak ki, de a tömegközlekedési eszközök, az orvosi ügyeletek, a patikák és az éttermek a vasárnapi munkarend szerint működnek.

Nemsokára híreket mondtak. Az elnöki hivatal szóvívője sajtóértekezletet tartott, és hosszasan magyarázta a rendkivüli vasárnap előnyét a népegészségügyre és a nemzeti összefogásra, majd élesen bírálta egyes ellenzéki politikusok reagálását, akik nem átallottak voluntarizmussal vádolni a kormányzatot.

Aztán megszólalt a Tudományos Akadémia nemrég kinevezett elnöke, aki kifejtette, hogy a Földnek a Nap körüli pályáján éppen most adódott egy olyan alkalom, hogy egy napot be lehetett toldani. Ezt a plusz napot majd az év végén veszik vissza, így aggodalomra semmi ok.

Végezetül a nemzetgazdasági minisztert is megszólaltatták, aki felvetette, hogy a rendkivüli vasárnapot természetesen majd le kell dolgozni, de egy olyan, későbbi időpontban, amikor az állampolgárok szervezetére ez a többletmunka a legkisebb plusz terhelést jelenti. Így a gazdaságot semmi kár nem éri, mégis élvezhetjük a rendkivüli pihenőnap előnyeit.

Ezután megváltoztatták az esti programot. Megismételték a diktátor születésnapja tiszteletére rendezett operaházi gálaműsort,

A diktátor felesége odabújt a férjéhez:
- Imádom, hogy ilyen erős és hatalmas vagy. Minden kívánságomat teljesíted.
- Ez a legkevesebb - mondta az agg diktátor.
- Szeretnék ma éjjel egy jót szeretkezni - mondta a feleség.

A férj bólintott, és megnyomott egy gombot. A palota testőrségének egy fiatal, jóképű tagja jelent meg az ajtóban. A diktátor a feleségére mutatott, majd kiment a szobából.