กลับเมนูหลัก
กลับเมนูหลัก
                     ประเภทของเพาเวอร์เซอร์กิตเบรกเกอร์แรงสูง
  เพาเวอร์เซอร์กิตเบรกเกอร์แรงสูงนั้น           จะเรียกชื่อ
ประเภทตามตัวกลางที่ใช้ในการดับอาร์กอันได้แก่    แอร์เบรกเซอร์กิตเบรกเกอร์ แอร์บลาสต์เซอร์กิตเบรกเกอร์  ออยบ์เซอร์กิตเบรกเกอร์       แวคคิวอัมเซอร์กิตเบรกเกอร์   และก๊าซเซอร์กิตเบรกเกอร์

                  1.แอร์เบรกเซอร์กิตเบรกเกอร์ (air break circuti breaker) ตัวตัดการไหลของกระแสหรืออิรเตอร์รัพเตอร์ จะใช้อากาศธรรมชาติเป็นตัวกลางในการดับอาร์ก ซึ่งเป็นหลักการที่ง่ายที่สุดในขณะที่หน้าสัมผัสของเซอร์กิตเบรกเกอร์แยกออกจากกันก้จะมีอาร์กเกิดขึ้น อากาศบริเวณโดยรอบอาร์กจะร้อนและลอยตัวขึ้นข้างบน พร้อมๆ กับอากาศเย็นที่อยู่ใกล้ ๆ บริเวณนั้นก็จะเข้ามาแทนที่และดับอาร์กไปในตัว ส่วนความยาวของอาร์กจะมากน้อยอย่างไรนั้น ขึ้นอยู่กับค่าแรงดันระหว่างหน้าสัมผัสในขณะขัดจังหวหะการไหลของกระแส เบรกเกอร์ที่ใช้อากาศเป็นอินเตอร์รัพเตอร์ ควรเป็นแบบเปิด (open type) ดังรูป


2. แอร์บลาสต์เซอร์กิตเบรกเกอร์ (air blast circuit breaker)
หรือเรียกว่า ABB
เซอร์กิตเบรกเกอร์ประเภทนี้จะใช้กำลังลมอัดไป
เป่าอาร์กให้ดับ เช่น เดียวกับที่เราใช้ปากเป่าเทียนให้ดับ ดังรูป ความดันของลมที่ใช้จะอยู่ระหว่าง 100 ถึง 250 ปอนด์/ตารางนิ้ว และสามารถสั่งสับเบรกเกอร์ได้รวดเร็วมาก แต่ในขณะที่เบรกเกอร์ทริป กลไกของเซอร์กิตเบรกเกอร์จะไปเปิดลิ้นลมพ่นผ่านหน้าสัมผัสรวดเร็ว แล้วลมอัดจำนวนนี้ก็จะถูกพ่นออกไปสู่ภายนอกบรรยากาศ
แอร์บลาสต์เซอร์กิตเบรกเกอร์ขนาด 330 kV 10000 MVA ของโรงงานไฟฟ้าเขื่อนไนเกอร์ที่ไนจีเรีย

 3. แวคคิวอัมเซอร์กิตเบรกเกอร์ (vacuum circuit breaker)หรือเรียกว่า VCB
    ในขณะที่หน้าสัมผัสของเซอร์กิตเบรกเกอร์แยกออกจากกัน จะเกิดอาร์กระหว่างหน้าสัมผัสทั้งสองข้างอาร์กที่เกิดขึ้นประกอบไป
ด้วยไอออน อิเล็กตรอน และส่วนผสมของก๊าซที่ทำให้มีความร้อนสูง
10 ถึง 1500 K เรียกว่า พลาสม่า และมีคุณสมบัติตัวนำไฟฟ้าได้ดี จึงต้องทำการดับอาร์กให้ได้ในเวลาที่กำหนด                  

          เราสามารถดับอาร์กได้ด้วยสาเหตุดังต่อไปนี้

     1. ลดอุณภูมิของพลาสม่าให้ลดลงอย่างรวดเร็ว

     2. ลดความดัน

แวกคิวอัมเซอร์กิตเบรกเกอร์ ขนาด 12 kV 630 A ติดตั้งภายในอาคาร
4. ก๊าซ SF 6 เซอร์กิตเบรกเกอร์ (Gas SF6 circuit breaker)


         ความจริงแล้วข้อมูลเกี่ยวกับเบรกเกอร์ชนิดนี้มีเยอะมากเพราะในประเทศไทยเราใช้กันเยอะมากจากการที่พวกกระผม
ได้ไปดูงานที่โรงไฟฟ้าสถานีย่อยมาหลายแห่ง เช่น ที่โรงไฟฟ้าน้ำพอง โรงไฟฟ้า 2 ที่อุบลนี่เองครับ และที่เขื่อนอุบลรัตน์
         ข้อดีของ SF6 เซอร์กิตเบรกเกอร์มีหลายอย่างเช่น ไม่ติดไฟ ไม่ช่วยให้ติดไฟ และไม่เป็นพิษเป็นต้น สำหรับข้อมูลต่าง
ผู้จัดทำจะนำมาเพิ่มเติมอีกรอบโอกาสหน้าครับ สวัสดีครับ
Hosted by www.Geocities.ws

1