Kako se branio marksizam,partija i drzava ...srpska rec


 
Vujisic Miladin Aldes in English
HOME | GALLERY | E-MAIL |ARTIST

AldesArtist.com

SLUČAJ SA ZADRŠKOM: AKADEMIK NIKOLA MILOŠEVIĆ IZMEĐU MORALNE GROMADE I CEPANICE

Nisi nam tako pričao, druže Nikola

Zapisnik sa suđenja na Filozofskom fakultetu u Beogradu, održanog 4. juna 1952. godine. Epilog: optuženi, tada student Slobodan Tomović, izbačen je sa fakulteta po tužbi Komiteta komunističke omladine na čelu sa Nikolom Miloševićem. Pokazuje se na koji način je Nikola Milošević, jedan od današnjih stubova demokratije, branio marksizam, partiju, državne i partijske rukovodioce.SAVEZ STUDENATA

KOMITET KOMUNISTIČKE OMLADINE FILOZOFSKOG FAKULTETA

ZAHTEV

Tražimo da se Tomović Slobodan, student Filozofskog fakulteta, isključi sa fakulteta zato:

1. Što se kroz delatnost Tomovićevu na fakultetu i u privatnom životu ispoljava neprijateljski stav prema našoj zemlji, našim narodima i izgradnji socijalizma.

2. Što je kao student, izučavajući filozofska dela, težio da svojim posebnim pogledima da jedan skroz fašistički i reakcionarni oblik i da te svoje poglede nametne i drugima.

3. Što se sa omalovažavanjem izražavao o našim državnim i partijskim rukovodiocima, kao i o dijalektičkom i istorijskom materijalizmu.

4. Što je imao nepristojan i omalovažavajući odnos kako prema nastavnicima Univerziteta, tako i prema studentima.

Slobodan Tomović je neposredno posle oslobađanja stupio u četnički odred, pripadao je Ravnogorskoj omladinskoj organizaciji i zbog tog pripadništva bio je dvaput hapšen, isključen je iz Saveza studenata zbog svoje neprijateljske delatnosti.

Predsednik Komiteta komunističke omladine Filozofskog fakulteta

Nikola Milošević, s. r.

Beograd

17. maj 1952.

SUĐENJE NA FILOZOFSKOM FAKULTETU U BEOGRADU, 1952. GODINE

Disciplinsko suđenje održano 4. juna 1952. godine u Beogradu. Optuženi - Slobodan Tomović, student druge godine Čiste filozofije. Disciplinsku komisiju Rektorata Beogradskog univerziteta sačinjavaju: prof. dr Dragoslav Todorović (predsednik), prof. dr Radomir Aleksić, Miloš Rajačić (funkcioner omladinske organizacije), Sava Dutina (sekretar - zapisničar). Proces se odvija bez prisustva javnosti u jednoj od slušaonica Filozofskog fakulteta.

Optužnicu protiv studenta filozofije Tomovića pokrenuo je Komitet omladine Filozofskog fakulteta na čelu sa studentom Nikolom Miloševićem, sekretarom Saveza komunista Filozofskog fakulteta. Svedoci na strani optužnice su studenti filozofije: Nikola Milošević, Radovan Vlajnić, Branko Pejić i Čedomir Korać. (Proces bez prekida traje od 8-16 časova. Ovo je skraćena verzija zapisnika sa suđenja, prim. ur.)

PROF. DR DRAGOSLAV TODOROVIĆ: Druže Tomoviću, jeste li razumeli optužnicu?

SLOBODAN TOMOVIĆ: Razumeo sam!

PROF. DR D. TODOROVIĆ: Prihvatate li navode optužnice?

S. TOMOVIĆ: Ne!

PROF. DR RADOMIR ALEKSIĆ: Ne! Kako to ne?

S. TOMOVIĆ: Optužnica je lažna kao i svi njeni navodi.

PROF. DR D. TODOROVIĆ: Kako može biti lažna? To je Komitet omladine uputio disciplinskoj komisiji zbog vaših neprijateljskih izjava i delatnosti.

S. TOMOVIĆ: U Komitetu se nalaze studenti koji se od mene bitno razlikuju u filozofskim pogledima, stoga su moji protivnici i oponenti.

PROF. DR D. TODOROVIĆ: A zašto bi Komitet bio protiv vas mimo ostalih studenata?

S. TOMOVIĆ: Nemojte pitati mene već kolegu Miloševića.

PROF. DR R. ALEKSIĆ: Pređimo na stvar. Optužnica Vas tereti za neprijateljsku propagandu.

S. TOMOVIĆ: Najljubaznije vas molim, gospodine profesore, recite šta se iz mojih iskaza ili radnji može uzeti kao neprijateljstvo, uostalom - protiv koga.

PROF. DR R. ALEKSIĆ: Na časovima filozofske diskusije vi širite među studentima svoja fašistička uverenja.

S. TOMOVIĆ: Molim vas, navedite činjenice u vezi sa vašom tvrdnjom.

PROF. DR R. ALEKSIĆ: U optužnici piše da čitate uglavnom filozofa Ničea i usvajate njegove poglede.

S. TOMOVIĆ: Tačno je. Čitam Ničeova dela kao i ostale filozofe. To studiram, ali kakve veze ovo ima sa fašizmom?

PROF. DR D. TODOROVIĆ: Ima, ima Tomoviću. Niče je idejni utemeljivač fašizma. Hitler je sabrana Ničeova dela poslao na poklon svome prijatelju Dučeu. Treba li bolji dokaz.

S. TOMOVIĆ: Takvi detalji nisu bitni za Ničeovu filozofiju. Niče je, uprkos svemu, veliki filozof ili tačnije filozof-umetnik.

PROF. DR R. ALEKSIĆ: Želite li time da kažete kako Marks nije filozof, ili da je bar manji od Ničea?

S. TOMOVIĆ: Time ništa ne tvrdim. Ponavljam, došao sam da studiram filozofiju. Ne prihvatam naprečac ničiju teoriju bez obzira na njen autoritet, ma to bila i Marksova ili Ničeova, kako vi tvrdite.

PROF. DR R. ALEKSIĆ: Kolega Miloševiću, pokušajte da obrazložite Tomovićeva političko-filozofska uverenja.

NIKOLA MILOŠEVIĆ: Tomović je jedan od briljantnih studenata na Filozofskoj grupi, ali su njegova shvatanja reakcionarna, mračna, a njegov uticaj na studente više nego štetan.

PROF. DR R. ALEKSIĆ: Imate li prigovor Vašem kolegi Miloševiću?

S. TOMOVIĆ: To je njegovo viđenje stvari. Ali još nisam čuo dokaze za ono što tvrdi kolega Milošević.

PROF. DR R. ALEKSIĆ: Druže Miloševiću, šta je konkretno zastupao Tomović u vašim filozofskim diskusijama na Fakultetu?

NIKOLA MILOŠEVIĆ: Pa to, stalno ističe Ničeov individualizam s ciljem da umanji Marksov doprinos teoriji klasne borbe i revolucije. To je Tomovićev indirektan napad na marksizam i sklonost fašističkom pogledu na svet.

PROF. DR R. ALEKSIĆ: Šta kažete na ovo optuženi Tomoviću?

S. TOMOVIĆ: Ukoliko svedok Milošević unapred zna šta je u mojoj duši, onda je svaka odbrana bespredmetna. Šta znači indirektan napad na neku teoriju ili autoritet koji tu teoriju zastupa?

PROF. DR R. ALEKSIĆ: Mi smo ovde da ustanovimo činjenice.

S. TOMOVIĆ: Onda pozovite svedoka da se služi činjenicama, a nikako pretpostavkama.

PROF. DR R. ALEKSIĆ: Druže Miloševiću, navedite neki konkretan primer Tomovićeve fašističke političko-filozofske orijentacije.

NIKOLA MILOŠEVIĆ: U razgovoru sa Tomovićem spomenuo sam Gebelsove reči "kad čujem reč kultura mašim se za revolver".

PROF. DR D. TODOROVIĆ: I šta je Tomović na to kazao?

NIKOLA MILOŠEVIĆ: Nije ništa rekao, samo se zadovoljno osmehnuo.

PROF. DR D. TODOROVIĆ: I šta ste vi iz toga zaključili?

NIKOLA MILOŠEVIĆ: Zaključio sam da Tomović diskretno odobrava Gebelsov način mišljenja.

PROF. DR R. ALEKSIĆ: Znači solidarisao se sa...

NIKOLA MILOŠEVIĆ: Nije komentarisao. Pravi marksista bi negativno tumačio kontekst ovoga citata.

PROF. DR R. ALEKSIĆ: Optuženi Tomović, imate li prigovor svedoku?

S. TOMOVIĆ: Sve je tačno, osim pretpostavke o mojemu privatnom unutrašnjem raspoloženju. Meni ne udara krv u glavu kad čujem neki citat. Zbog toga je izjava svedoka ništavna.

PROF. DR R. ALEKSIĆ: Vi se opet pogrešno branite. Evo, neka kaže svedok Korać šta ste govorili o Vasojevićima.

ČEDOMIR KORAĆ: Tomović je tvrdio da su Vasojevići pleme nordijskog porekla.

PROF. DR D. TODOROVIĆ: Pa da! To je jedna poznata rasistička teorija o nordijskom poreklu Južnih Slovena.

PROF. DR R. ALEKSIĆ: Druže Korać, šta mislite s kakvim ciljem je Tomović u razgovoru isticao nordijski karakter plemena Vasojevića?

ČEDOMIR KORAĆ: Mislim, da pokaže kako su Vasojevići elita u srpstvu, slično Nemcima u Evropi.

PROF. DR R. ALEKSIĆ: I, naravno, time opravda fašistički četnički pokret u Vasojevićima.

ČEDOMIR KORAĆ: Pretpostavljam da mu je to bio cilj.

PROF. DR R. ALEKSIĆ: Optuženi Tomoviću, imate li prigovor svedoku?

S. TOMOVIĆ: Svedok ne govori istinu.

PROF. DR R. ALEKSIĆ: Ne vređajte čoveka. On je Crnogorac kao i nas dvojica, Tomoviću.

S. TOMOVIĆ: To ne isključuje služenje neistinom.

PROF. DR R. ALEKSIĆ: Optuženi Tomović, drug Korać vas najbolje poznaje, školski ste drugovi iz nikšićke gimnazije.

S. TOMOVIĆ: Nikada nismo bili drugovi!

PROF. DR R. ALEKSIĆ: Ali zbog čega bi drug Korać tvrdio neistinu? Recite slobodno šta imate. Evo, i ja sam Vasojević iz Andželata kod Andrijevice.

SLOBODAN TOMOVIĆ: Korać prima studentsku pomoć koju odobrava svedok Milošević. Reč je o partijskom zaduženju.

PROF. DR R. ALEKSIĆ: To ne može biti! Vi ste ipak nešto kazali u vezi sa nordijskim karakterom Vasojevića.

S. TOMOVIĆ: Kazao sam, ali sa drugim ciljem i u drugom smislu od ovoga što svedok naklapa.

PROF. DR R. ALEKSIĆ: Šta ste kazali?

S. TOMOVIĆ: Rekao sam da POSTOJI naučna hipoteza da su neki građani u okolini Mojkovca, antropološki gledano, ostaci Sasa. Oni su u vrijeme kralja Uroša radili kao rudari u Brskovu i tamo domicilirani.

PROF. DR D. TODOROVIĆ: Pa to su Vasojevići!

S. TOMOVIĆ: Nisu! Brskovo nije u Vasojevićima, mada tamo ima doseljenih Vasojevića.

PROF. DR R. ALEKSIĆ: Dobro, dobro, ostavimo to. Optužnica Vas tereti za vređanje komunista.

S. TOMOVIĆ: Ne vređam nikoga, pa ni komuniste.

PROF. DR R. ALEKSIĆ: Šta kažete na ovo, druže Vlajniću?

RADOVAN VLAJNIĆ: Jeste, vređao je sve nas - sve komuniste, nazvao nas je "buzdovanima".

PROF. DR R. ALEKSIĆ: Je li bar ovo tačno, Tomoviću?

S. TOMOVIĆ: Nije tačno! Doslovno sam rekao "Gde prestaje logika, tu počinje buzdovan". Ovo se nije odnosilo na komuniste. To je retorička figura upotrebljena u filozofskoj raspravi.

RADOVAN VLAJNIĆ: Jeste, jeste, druže predsedniče. Mislio je na komuniste. Tako on, uostalom, misli. Smatra nas budalama!

ČEDOMIR KORAĆ: (priskače u pomoć Vlajniću) Na Studentskom kongresu u Zagrebu iznet je Tomovićev slučaj pred drugom maršalom. Slučaj je povezan sa studentima Pravnog fakulteta Builom i Jurišićem i njihovim neprijateljskim istupanjem. Studentski list je dva puta o Tomoviću negativno pisao.

MILAN RAJAČIĆ: Da, da, pisalo je u Studentskom listu o Tomovićevim malograđanskim izjavama oko buzdovana.

S. TOMOVIĆ: Uopšte ne znam ko su Builo i Jurišić. O događaju na Pravnom fakultetu pročitao sam iz novina i sa mnom taj slučaj nema nikakve veze.

PROF. DR R. ALEKSIĆ: Tomoviću, recite nam šta ste zapravo mislili kad ste govorili o buzdovanu?

S. TOMOVIĆ: Pa, buzdovan je srednjovjekovno oružje. U govoru ima preneseno značenje odnosi se na sjedinjenu glupost i silu.

PROF. DR R. ALEKSIĆ: Na koga ste u konkretnom slučaju ciljali? Budite precizni!

S. TOMOVIĆ: Ciljao sam na moje oponente u filozofskoj raspravi.

PROF. DR R. ALEKSIĆ: Ali to su sve marksisti-komunisti. Njima ste to uputili.

S. TOMOVIĆ: Na takvu podudarnost nisam mislio, gospodine profesore.

PROF. DR D. TODOROVIĆ: Ovako bezobraznog čoveka u svom životu nisam sreo. Pa gde Vi živite, Tomoviću? Govorite kao da ste pali sa Marsa. Vi ne pripadate našoj stvarnosti, socijalizmu, našem vremenu...

PROF. DR R. ALEKSIĆ: Tomović je javno napadao marksizam. Je li tako, druže Miloševiću?

NIKOLA MILOŠEVIĆ: Jeste! Govorio je da je marksizam teorija za prosti narod.

PROF. DR R. ALEKSIĆ: Šta kažete za izjavu svedoka?

S. TOMOVIĆ: Tačna je, ali to je Marks rekao.

PROF. DR R. ALEKSIĆ: Kako to - Marks rekao!

SLOBODA. TOMOVIĆ: Karl Marks je napisao - "Teorija kad ovlada masama postaje materijalna pokretačka sila", znači marksizam je teorija za mase ili prost narod, ako vam to bolje zvuči.

NIKOLA MILOŠEVIĆ: Sad ste se uverili, druže predsedniče, u Tomovićeve političke sofizme. On i dijalektiku negira. Stoga mu nije mesto na fakultetu.

PROF. DR D. TODOROVIĆ: Zar i dijalektiku!

NIKOLA MILOŠEVIĆ: Tvrdio je da je Hegel racionalnim postupkom naprosto izmislio dijalektiku. Rekao je kako je dijalektika filozofska nebuloza, konstrukcija kojom se Marks vješto poslužio da zbuni um i pobrka mišljenje ljudi radi lakše političke manipulacije.

PROF. DR R. ALEKSIĆ: Tomoviću, je li zaista moguće da ste sve ovo o dijelktici govorili?

S. TOMOVIĆ: Govorio sam, ali to je istina. Dijalektika je obična sofistika, intelektualna prevara kojom se pomoću autoriteta filozofije politički manipuliše. Pokazuje se kako ista stvar istovremeno može biti i ne biti ono što jeste. To je u suštini lažna metoda.

PROF. DR D. TODOROVIĆ: Pitam se jeste li vi uopšte normalan čovek! Pa vi ste... vi ste obična zver.

S. TOMOVIĆ: I ja se to pitam s obzirom na okolnosti kojima sam izložen. Samo ne zaboravite, gospodine profesore, govorim i mislim u okviru svoje filozofske slobode, politički sam nezainteresovan i ne možete mi suditi.

PROF. DR R. ALEKSIĆ: Vi politički nezainteresovani! Vi se i te kako bavite politikom. Svi su vaši stavovi politikanski. Vi negirate naš razvitak, izgradnju i napore radnih ljudi.

S. TOMOVIĆ: Grešite, gospodine profesore. Ja uvažavam sve ljudske napore i svaku izgradnju, što da ne?

PROF. DR R. ALEKSIĆ: Vi opet u vašem maniru. Govorite kao da ste Englez, a ne čovek uklopljen u našu stvarnost, saživljen sa našim ljudima, sa izgradnjom socijalizma.

S. TOMOVIĆ: Čini mi se da govorim jasno, gospodine profesore.

Govorim srpskim jezikom za koji ste vi stručnjak. Kako bih

drugačije izrazio svoju saglasnost sa državom i njenim

zakonima.

PROF. DR R. ALEKSIĆ: Vaše uvažavanje nama nije potrebno. Vi cinično ismevate nas i sve naše napore. Evo, u optužnici stoji da potcenjujete druga Đilasa.

S. TOMOVIĆ: Nije tačno, nikoga ne potcenjujem!

PROF. DR R. ALEKSIĆ: Recite mu, druže Korać.

ČEDOMIR KORAĆ: Tomović se uvek namršti kad se povede reč o drugu Đidu. Ne oduševljava ga razgovor o Đidovoj inteligenciji i njegovoj teorijskoj potkovanosti. On je, nekako, izuzetak među studentima.

S. TOMOVIĆ: Vas zanimaju, znači, moje spoljašnje grimase u prisustvu provokatora tipa Miloševića, Vlajnića i Koraća. O Đilasu neka istorija dade sud, ne ja.

PROF. DR R. ALEKSIĆ: O drugu Đidu istorija je već dala sud, ali se Vašoj tvrdoglavosti ne može ništa... Druže Pejiću, vi se najviše družite sa Tomovićem. Recite, pomognite nam! Šta Tomović politički misli o socijalizmu, revoluciji, komunističkoj budućnosti čovečanstva!

BRANKO PEJIĆ: Družim se sa Tomovićem prilično dugo, ali on nikad ne govori o politici, samo o filozofiji.

PROF.DR R. ALEKSIĆ: Kako to ništa ne kaže, čoveče, svi svedoci osim vas ističu njegove nazadne poglede.

NIKOLA MILOŠEVIĆ: (obraća se Pejiću) Nismo se tako dogovorili, druže Branko. Meni si drukčije pričao o Tomoviću.

BRANKO PEJIĆ: (zamuckujući) Pa da, može se indirektno govoriti o Tomovićevim nazadnim političkim stavovima u smislu kako ste vi istakli. Ali on čita samo filozofske knjige.

PROF. DR R. ALEKSIĆ: Koje filozofe? Pored Ničea, naravno.

BRANKO PEJIĆ: Čita Bergsona, Lajbnica, Kanta. Naročito Kanta! Profesor Nedeljković ga je nazvao neokantovcem!

PROF. DR D. TODOROVIĆ: Uh, uh, uh, sve najopskurnije filozofe. Sve same idealiste, mračnjake, metafizičare!

PROF. DR R. ALEKSIĆ: A zašto ga je profesor Nedeljković nazvao neokantovcem?

BRANKO PEJIĆ: Tomović je sa profesorom vodio spor, onako u zanosu, studentski.

PROF. DR R. ALEKSIĆ: A je li se još sa nekim na katedri Tomović sporio?

RADOVAN VLAJNIĆ: Jeste, sa Mihailom Markovićem i Andrijom Stojkovićem oko smisla dijalektike. Sa profesorom Veljkom Koraćem napravio je incident.

PROF. DR R. ALEKSIĆ: Kakav incident?

RADOVAN VLAJNIĆ: Kazao je u lice profesoru da ne zna filozofiju i da je drug Korać ovde po zadatku.

PROF. DR R. ALEKSIĆ: Je li to tačno Tomoviću?

S. TOMOVIĆ: Tačno je, Korać ne zna filozofiju, osim marksizma i nešto Hegela.

RADOVAN VLAJNIĆ: To nije sve! Iza stavova Tomovića otkrili smo jednog informbiroovca, Čeda Radulovića. Njega smo na partijskom sastanku raskrinkali. Branio je Tomovića.

PROF. DR D. TODOROVIĆ: Pa da, logična je veza između četnika i informbirovaca.

S. TOMOVIĆ: Ne insistirajte na toj vezi. Staljin i Moskva su uvijek za mene bili znamenje tiranije. Što nije sa vama slučaj. Do juče ste se zaklinjali u Staljina. Bio vam je zamena za Boga.

NIKOLA MILOŠEVIĆ: (Upada u reč) Tomović nije informbirovac. On ne voli Moskvu, ali sa drugačijih pozicija od naših komunističkih.

PROF. DR R. ALEKSIĆ: Recite nam, druže Pejiću, zašto ste se toliko dugo družili sa Tomovićem kad ste se uverili u njegove nazadne ideološke poglede?

BRANKO PEJIĆ: Imponovao mi je kao intelektualac, mada priznajem da je to sve nekako bilo izvan vremena. Drugovi su mi na to skrenuli pažnju.

PROF. DR R. ALEKSIĆ: U optužnici se navodi da ste vi, druže Tomoviću, posle oslobođenja kao srednjoškolac dva puta hapšeni zbog vaših političkih stavova.

S. TOMOVIĆ: Tri, a ne dva puta. Dva puta sam suđen od strane redovnih sudova. Prvi put, kao šesnaestogodišnjak, odgovarao sam pred vojnim divizijskim većem, ali to nema nikakve veze sa filozofijom.

PROF. DR R. ALEKSIĆ: Sve se, dakle, uklapa. Sve kockice su na broju.

S. TOMOVIĆ: A šta se to uklapa, gospodine profesore?

PROF. DR D. TODOROVIĆ: Ne možete vi nama postavljati pitanja. Možemo mi vas i pod krivičnu odgovornost, ne samo disciplinsku.

S. TOMOVIĆ: Možete, ali to sigurno nećete uraditi.

PROF. DR R. ALEKSIĆ: Kako znate da nećemo?

S. TOMOVIĆ: Vi ste profesori univerziteta, niste policajci.

PROF. DR D. TODOROVIĆ: Mi smo profesori univerziteta, ali vi ste neprijatelj kakvog do sada u našoj praksi nismo videli.

PROF. DR R. ALEKSIĆ: Optuženi Tomoviću, imate li šta da kažete u završnoj reči, što će vam olakšati položej pred Komisijom?

S. TOMOVIĆ: Ništa naročito! Kad pravo razmislim, vi i niste neki sud u punom smislu reči.

PROF. DR R. ALEKSIĆ: Šta kažete? Kako nismo sud? Uzećemo u obzir vaše uvrede. To će se Vama grdno osvetiti. (Viče) Vama će se osvetiti Vaša drskost i bezočnost.

S. TOMOVIĆ: Nemojte me plašiti, zemljače i profesore Aleksiću. Vi niste sud već transmisija režima, sredstvo jedne politike koja je odluku unapred donela. Znajte, ne računam sa činjenicom da smo nas dvojica zemljaci iz Vasojevića.

PROF. DR D. TODOROVIĆ: Proces je završen Tomoviću. Možete sutra doći u Rektorat da se upoznate sa odlukom.

S. TOMOVIĆ: To nije suđenje već sudska farsa, gospodo profesori! Od vas sam puno mlađi i neće Vam ovo ići u prilog, bar ne kao ljudima od nauke.

DISCIPLINSKA KOMISIJA ZA STUDENTE PRI REKTORATU UNIVERZITETA U BEOGRADU

Disciplinska komisija za studente pri Rektoratu Beogradskog univerziteta, sastavljena od dr Dragoslava Todorovića, vanrednog profesora Ekonomskog fakulteta - kao predsednika, dr Radomira Aleksića, vanrednog profesora - kao člana, i Miloša Rajačića, studenta Pravnog fakulteta, u disciplinskom predmetu protiv Slobodana Tomovića, studenta Filozofskog fakulteta - filozofske grupe druge godine, rođenog 20. maja 1929. godine, u Mateševu, N.R. Crna Gora - na sastanku svome od 4. juna 1952. godine, razmotrila je predmet disciplinskog prekršaja Slobodana Tomovića po optužnici Saveza studenata Filozofskog fakulteta, po završenim saslušanjima okrivljenog i svedoka - utvrdila je da je okrivljeni kriv za disciplinski prekršaj iz tač. 7 čl. 3. Pravila o disciplinskoj odgovornosti studenata Beogradskog univerziteta, pa je, na osnovu čl. 1, 3, tač. 7 i čl. 4, 6, 9, 11, 14 i 16 Pravila o disciplinskoj odgovornosti

studenata Beogradskog Univerziteta, jednoglasno donela sledeću

PRESUDU:

Okrivljeni Tomović Slobodan, student Filozofskog fakulteta, Filozofske grupe druge godine, kriv je za dela izražena u neprijateljskom stavu prema našoj zemlji, našim narodima i izgradnji socijalizma, vređanju poziva studenata, nepristojnom odnosu prema nastavnicima i Univerzitetu; u korišćenju studentskog statusa za izučavanje filozofije u krajnje fašističkom i reakcionarnom obliku, sa željom da se takvom filozofijom utiče na druge studente - prema tome na osnovu čl. 3, tač. 7 Pravila o disciplinskoj odgovornosti studenata Beogradskog univerziteta, KAŽNJAVA SE UDALJENJEM SA FAKULTETA ZA VREME OD PET GODINA, shodno čl. 9 Pravila.

Disciplinska komisija razmotrila je akta prethodnog disciplinskog izviđanja po ovom predmetu, izvršila je saslušanje okrivljenog Tomović Slobodana i svedoka: Vlajnića Radovana, Miloševića Nikole, Koraća Čedomira i Pejića Branka, po navodima optužnice, kao i suočenja okrivljenog sa svedocima po kontradiktornim izjavama. Iz same odbrane okrivljenog, kao i jednodušnih iskaza samih svedoka, Komisija je stekla uverenje da je okrivljeni zaista neprijateljski raspoložen prema našem državnom i društvenom uređenju i da on svojim stavom i svojim ličnim "filozofskim shvatanjima" negativno utiče na okolinu i da mu kao takvom nema mesta na Fakultetu.

Protiv ove odluke kažnjeni Tomović Slobodan ima pravo žalbe Univerzitetskom savetu u roku od osam dana od dana saopštenja, odnosno uručenja ove odluke.

Predsednik Disciplinske komisije

D. Tomović, s.r.

Članovi Komisije

Rad. Aleksić, s. r.

M. Rajačić, s. r.

NE NASEDAJTE NA MILOŠEVIĆEV CINIZAM

"Svedoci smo da se Nikola Milošević, akademik i republički poslanik, predstavlja (ili ga predstavljaju) ne samo kao moralna gromada srpske političke scene, nego i kao borac protiv Broza i komunizma. Međutim, taj isti Nikola Milošević je bio jedan od najagilnijih skojevaca posleratnog Beograda. Dok je bio na funkciji predsednika Komiteta komunističke omladine na Filozofskom fakultetu Nikola Milošević je oterao u zatvor mnoge nevine studente. Jedan od njih bio je i Borislav Pekić... Mnogi od nas bili su žrtve omladinskog komunističkog funkcionera Nikole Miloševića. Strahovali smo da ne postanemo mete njegove sujete i zavisti i doživimo sve ono kroz šta je prošao naš tadašnji kolega Slobodan Tomović. Razlog za Miloševićevu tužbu protiv Tomovića je bila lična ljubomora, jer je Tomović bio najbolji student na Filozofskom fakultetu. Tomović je i danas živ i živi u Podgorici (bivši ministar vera u Vladi Crne Gore).

Nedavno je na pitanje novinara da li je bio član Komunističke partije, Milošević uz osmeh odgovorio da je to jedan drugi njegov prezimenjak, a ne on. O tadašnjem Nikoli Miloševiću na univerzitetu može da posvedoči i Dragoljub Mićunović, predsednik Demokratskog centra. Čudimo se zbog čega taj dugogodišnji borac za demokratiju i istinu ćuti i ne saopštava javnosti šta je sve doživljavao od tadašnje udarne komunističke pesnice Nikole Miloševića", kaže se u pismu nekolicine studenata Beogradskog univerziteta, generacije 1946-58.

IPAK, I PORED NIDŽE

Slobodan Tomović je udaljen sa svih jugoslovenskih univerziteta u trajanju od pet godina. U međuvremenu je studirao na Teološkom fakultetu u Beogradu. Posle tri godine vraćen na Filozofski fakultet. Diplomirao 1956. sa odličnom ocenom. Na istom Fakultetu odbranio doktorsku disertaciju 1973, posle mnogo ideoloških peripetija.

Posledice ove presude trajale su gotovo dve decenije, nije mogao dobiti zaposlenje osim u provinciji. Postao redovni profesor Univerziteta 1977. Ministra vjera Crne Gore 1993.


http://www.srpska-rec.co.yu/arhiva/346/dajstranu.php?a=16

.Tekst koji se ispisuje u donjem levom uglu browsera

Prebacite skript u vašu stranicu, otvorite ga i otkucajte vaš tekst umesto mog

<< First | < Previous
HOME | GALLERY | E-MAIL |ARTIST
Next > | Last >>
   
Hosted by www.Geocities.ws

1