ASOCIAȚIA    LOGIC  CLUB    ROMÂNIA

 

Π   N   S   C   R   I   E   R   I

Potrivit Statutului Asociației LOGIC CLUB România, pot deveni membri şi membri simpatizanți acele persoane care "sprijină material şi moral îndeplinirea obiectivelor şi scopului Asociaţiei"  (capitolul 3, articolul 9, litera d). 
 
În acest sens, doritorii pot descărca
Formularul de înscriere în LOGIC CLUB (în format  .doc  sau  .pdf).  După completarea acestuia, odată cu achitarea cotizaţiei stabilite de Consiliul director în contul indicat în Formular, documentul - însoţit de o copie xerox a plăţii - trebuie expediat pe adresa Asociaţiei  LOGIC CLUB  România.


Cotizaţia este trimestrială. Ea poate fi achitată şi retroactiv, dar numai pentru perioada scursă în anul respectiv.
 
Plata în avans a cotizaţiei pentru un an calendaristic oferă avantajul ca ulterioarele modificări ale valorii acesteia să nu afecteze plătitorul.
 
Neachitarea timp de un trimestru a cotizaţiei atrage, automat, pierderea calităţii de membru al Asociaţiei  LOGIC CLUB  România. 

Consiliul director - Asociaţia  LOGIC CLUB  România

FORMULAR DE ÎNSCRIERE  (în format .doc)                -                FORMULAR DE ÎNSCRIERE  (în format .pdf)